200ML DUNG DỊCH HCL CÓ NỒNG ĐỘ 3 5M

     
*

200ml dung dịch HCl bao gồm nồng độ 3,5M phối hợp vừa hết trăng tròn g các thành phần hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính cân nặng của mỗi oxit gồm trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Bạn đang xem: 200ml dung dịch hcl có nồng độ 3 5m

 


*

a)

CuO + 2HCl ---> CuCl2 + H2O Fe2O3 + 6HCl ---> 2FeCl3 + 3H2O b)


*

Số mol HCl = 3,5 . 0,2 = 0,7 mol

Gọi x, y là số mol của CuO với Fe2O3

a) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Phản ứng: y → 6y 2y (mol)

Theo cân nặng hỗn phù hợp hai oxit với theo số mol HCl phản ứng, ta lập được hệ phương trình đại số:

80x+160y=20

2x+6y=0,7

Giải phương trình (1) (2) ta được x = 0,05 mol; y = 0,1 mol

b) mCuO = 0,05 . 160 = 4 g

m Fe2O3 = 20 – 4 = 16 g

 


nHCl=0,2*3,5=0,7(mol) Gọi x và y thứu tự là số mol của 2 oxít CuO và Fe2O3. Ta có: (64+16)*x+(56*2+16*3)*y=20 (1) CuO + 2HCl ---> CuCl2 + H2O x--------->2x (mol) Fe2O3 + 6HCl ---> 2FeCl3 + 3H2O y----------->6y (mol) Ta có: 2x+6y=nHCl=0,7 (2) từ bỏ (1) và (2) giải hệ phương trình được: x=0,05(mol) y=0,1(mol) => cân nặng mỗi oxit trong các thành phần hỗn hợp đầu là: mCuO=0,05*80=4 (g) mFe2O3=0,1*160=16 (g) Chúk bạn học tập xuất sắc :).


Cho 200 ml dung dịch HCl bao gồm nồng độ 3,5M hài hòa vừa hết trăng tròn gam tất cả hổn hợp CuO và Fe2O3

a. Viết các PTHH xảy ra?

b. Tính cân nặng mỗi oxit ban đầu?

c. Tính thành phần phần trăm mỗi oxit tất cả trong láo hợp?


CuO+2HCl--->CuCl2+H2O

x 2x x x

Fe2O3+6HCl--->2FeCl3+3H2O

y 6y 2y 3y

nHCl=3,5.0,2=0,7 mol

gọi x y theo thứ tự là nCuO,nFe2O3

ta có x.80+y.160=20

2x+6y=0,7 giải hệ pt ta có x=0,05 y=0,1

mCuO=0,05.80=4g

mFe2O3=0,1.160=16g

%mCuO=4/20 .100%=20%

%mFe2O3=100%-20%=80%

 


200 ml dung dịch HCl tất cả nồng độ 3,5M kết hợp vừa hết với 200g các thành phần hỗn hợp hai oxit CuO VÀ Fe2O3.

a) viết các phương trình hóa học.

b) tính trọng lượng của mỗi oxit bao gồm trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.200(ml) dung dịch HCL tất cả nồng độ 3,5M tổng hợp vừa hết 20(g) hỗn hợp hai oxit CuO cùng Fe2O3. Tính trọng lượng của từng oxit trong hỗn hợp ban đầu

 


Đổi 200ml = 0,2 lít

Ta có: (n_HCl=3,5.0,2=0,7left(mol ight))

Gọi x, y theo thứ tự là số mol của CuO cùng Fe2O3

PTHH: 

CuO + 2HCl ----> CuCl2 + H2O (1)

Fe2O3 + 6HCl ---> 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo PT(1): (n_HCl=2.n_CuO=2xleft(mol ight))

Theo PT(2): (n_HCl=6.n_Fe_2O_3=6yleft(mol ight))

=> 2x + 6y = 0,7 (*)

Theo đề, ta có: 80x + 160y = trăng tròn (**)

Từ (*) cùng (**), ta tất cả HPT:

(left{eginmatrix2x+6y=0,7\80x+160y=20endmatrix ight.)

=> x = 0,05, y = 0,1

=> (m_CuO=80.0,05=4left(g ight))

(m_Fe_2O_3=20-4=16left(g ight))


Đúng 3

Bình luận (0)

đổi 200ml = 0.2 lnhcl = 0.2*3.5 = 0.7 ( mol)gọi số mol của CuO là x

số mol của Fe2O3 là y

PTHH:

CuO + 2HCl ➜ CuCl2 + H2O

 x 2x

Fe2O3 + 6HCl ➜ 2FeCl3 + 3H2O

 y 6y

ta gồm hệ phương trình 

(left{eginmatrix80x+160y=20\2x+6y=0,7endmatrix ight.)

⇒ x= 0.05

y=0.1

mCuO= 0.05*80=4 (g)

mFe2O3= 0.1*160=16(g)


Đúng 0

Bình luận (0)

Phương trình hóa học:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

 Khối lượng của mỗi oxit trong láo lếu hợp: x + y = 20

nHCl= 3,5 . 0,2 = 0,7 mol

Gọi khối lượng của CuO trong các thành phần hỗn hợp là x và Fe2O3 là y (gam).

Từ (1) với (2) ta có:

{x+y=20x40+3y80=0,7" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">{x+y=20x40+3y80=0,7{x+y=20x40+3y80=0,7

Giải hệ phương trình ta được x = 4 gam và y = 16 gam.

Xem thêm: Pt Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm Có Vd Từ A, Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm

 

 


Đúng 0
Bình luận (0)

200ml dung dịch HCL có nồng độ 3,5M tổng hợp vừa không còn 20g các thành phần hỗn hợp hai oxit Cuo cùng Fe(_2)O(_3)

a) Viết phương trình hóa học 

b) Tính KHỐI LƯỢNG CỦA MỖI OXIT CÓ vào HỖN HỢP BAN ĐẦU

 


Xem chi tiết
Lớp 9Toán
3
0
GửiHủy

nHCl=0,2*3,5=0,7(mol) Gọi x và y theo thứ tự là số mol của 2 oxít CuO cùng Fe2O3. Ta có: (64+16)*x+(56*2+16*3)*y=20 (1) CuO + 2HCl ---> CuCl2 + H2O x--------->2x (mol) Fe2O3 + 6HCl ---> 2FeCl3 + 3H2O y----------->6y (mol) Ta có: 2x+6y=nHCl=0,7 (2) Từ (1) cùng (2) giải hệ phương trình được: x=0,05(mol) y=0,1(mol) => khối lượng mỗi oxit trong tất cả hổn hợp đầu là: mCuO=0,05*80=4 (g) mFe2O3=0,1*160=16 (g) 


Đúng 0

Bình luận (0)

Đúng 0

Bình luận (0)

*
NT Ánh

a) 2HCl + CuO ----> CuCl2 + H2O

6HCl + Fe2O3 ----> 2FeCl3 + 3H2O b) nHCl= 3.5 x 0.2 = 0.7

Đặt x, y lần lượt là số mọl của HCl nghỉ ngơi pt 1, pt2 2HCl + CuO ----> CuCl2 + H2O 2x-------------x-----------x--------- x


Đúng 0

Bình luận (0)

200ml hỗn hợp HCl bao gồm nồng độ 3,5M hòa tan trọn vẹn vừa không còn 20g tất cả hổn hợp hai oxit CuO cùng Fe2O3. Tính trọng lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

Giúp mik với

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy

Gọi x,y là số mol của CuO,Fe2O3

Ta có: 80x+160y=20 (1)

nHCl= 3,5.0.,2 = 0,7 

PTHH:2HCl + CuO → CuCl2 + H2O 

Mol: 2x xPTHH:6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3 + 3H2O Mol: 6y y⇒ 2x+6y=0,7 (2)

Từ (1)(2)⇒ x=0,05;y=0,1

(Rightarrow m_CuO=0,05.80=4left(g ight);m_Fe_2O_3=0,1.160=16left(g ight))


Đúng 1

Bình luận (0)

200ml hỗn hợp HCl bao gồm nồng độ 3,5mol/lit hòa tan toàn vẹn 20g các thành phần hỗn hợp CuO và Fe2O3.a) Viết các phương trình bội nghịch ứng hóa học.b) Tính khối lượng của từng oxit bazơ tất cả trong tất cả hổn hợp ban đầu.


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa học
1
0
GửiHủy

(n_CuO=aleft(mol ight),n_Fe_2O_3=bleft(mol ight))

(m=80a+160b=20left(g ight)left(1 ight))

(n_HCl=0.2cdot3.5=0.7left(mol ight))

(CuO+2HCl ightarrow CuCl_2+H_2O)

(Fe_2O_3+6HCl ightarrow2FeCl_3+3H_2O)

(n_HCl=2a+6b=0.7left(mol ight)left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):a=0.05,b=0.1)

(m_CuO=0.05cdot80=4left(g ight))

(m_Fe_2O_3=0.1cdot160=16left(g ight))


Đúng 3

Bình luận (0)

200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M kết hợp vừa hết trăng tròn g tất cả hổn hợp hai oxit CuO và Fe2O3

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính trọng lượng của từng oxit tất cả trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa họcBài 2. Một vài oxit quan tiền trọng
1
0
GửiHủy

Ta gồm 200 ml = 0,2 lít

=> nHCl = centimet . V = 3,5 . 0,2 = 0,7 ( mol )

Fe2O3 + 6HCl ( ightarrow) 2FeCl3 + 3H2O

x.................6x..........2x............3x

CuO + 2HCl ( ightarrow) CuCl2 + H2

y............2y..........y............y

=> (left{eginmatrix160x+80y=20\6x+2y=0,7endmatrix ight.)

=> (left{eginmatrixx=0,1\y=0,05endmatrix ight.)

=> mFe2O3 = 160 . 0,1 = 16 ( gam )

=> mCuO = đôi mươi - 16 = 4 ( gam )


Đúng 0

Bình luận (2)

: 5.5 g dung dịch HCl 60% hòa tan vừa đủ 20g hỗn hợp CuO và Na2O.

a) Viết những phương trình phản nghịch ứng hóa học.

b) Tính cân nặng của mỗi oxit bazơ gồm trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Xem thêm: Viết Chương Trình Nhập Vào Số Nguyên N Hập, Xuất Mảng Các Số Nguyên Bằng C / C++

 


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
0
1
GửiHủy

Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO với ZnO cần 100ml dd HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính % theo trọng lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

c) Hãy tính cân nặng dd H2SO4 ngồng độ 20% nhằm hòa tan hoàn toàn hỗn hợp những oxit trên


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
0
0
GửiHủy