ACCUMULATION LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

accumulation
*

accumulation /ə,kju:mju"leiʃ/ danh từ sự chất đống, sự ông xã chất, sự tích luỹ, sự tích lại, sự tích tụ, sự góp nhặt sự làm giàu, sự tích của sự tích thêm vốn (do lãi ngày một đẻ ra) đụn (giấy má, sách vở...) sự thi cùng một lúc nhiều bởi (ở trường đại học)
sự bồi đắpsự bồi lắngaccumulation load: sự bồi lắng phù saaccumulation of mud: sự bồi lắng bùn cátsự hóa học đốngsự tích đọngaccumulation of mud: sự tích ứ bùnsự tích tụabsolute accumulation: sự tích tụ hay đốiaccumulation load: sự tụ tập bàn cátaccumulation of particles: sự tụ tập hạtaccumulation of sediments: sự tích tụ phù safault line accumulation: sự tích tụ dọc đứt gãyfluvio glacial accumulation: sự hội tụ băng thủyfrost accumulation: sự hội tụ tuyếtheat accumulation: sự hội tụ nhiệtmarine accumulation: sự tích tụ bởi biểnplacer accumulation: sự tụ tập sa khoángrelative accumulation: sự tích tụ tương đốisediment accumulation: sự tích tụ phù sa (trong hồ chứa)sludge accumulation: sự hội tụ bùntích tụabsolute accumulation: sự tích tụ xuất xắc đốiaccumulation disease: dịch tích tụaccumulation electric-heating system: khối hệ thống sưởi điện tích tụaccumulation load: sự tích tụ bàn cátaccumulation of particles: sự tụ tập hạtaccumulation of sediments: sự hội tụ phù saarea of accumulation: vùng tích tụfault line accumulation: sự tích tụ dọc đứt gãyfluvio glacial accumulation: sự hội tụ băng thủyfrost accumulation: hội tụ tuyếtfrost accumulation: sự hội tụ tuyếtheat accumulation: sự hội tụ nhiệtice accumulation: tụ tập tuyếtmarine accumulation: sự tích tụ vì chưng biểnmoisture accumulation: hội tụ ẩmoil accumulation: tụ tập dầuplacer accumulation: sự hội tụ sa khoángplain of accumulation: đồng bằng tích tụrelative accumulation: sự tích tụ tương đốisediment accumulation: sự hội tụ phù sa (trong hồ chứa)sludge accumulation: sự hội tụ bùnsnow accumulation: tích tụ tuyếtstructure for the accumulation of petroleum: cấu tạo tích tụ dầu khízone of petroleum accumulation: vùng tích tụ dầu mỏLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự bồi tụflood plain accumulation: sự bồi tụ đồng bằngsự tích lũyaccumulation of error: sự tích lũy không nên sốaccumulation of errors: sự tích lũy không đúng sốplanned accumulation: sự tích điểm (theo) kế hoạchLĩnh vực: toán & tinsự ông xã chấtsự tụaccumulation curveđường cong lũy tíchaccumulation curveđường cong tích lũyaccumulation cyclechu kỳ tích lũyaccumulation cyclechu trình tích lũyaccumulation diagram of drainage areabiểu đồ vật tích lũy diện tích s thoát nướcaccumulation factorhệ số tích lũyaccumulation factornhân tử tích lũyaccumulation fundvốn tích lũyaccumulation fundsvốn tích lũyaccumulation hillđộ dốc tích lũyaccumulation lakehồ tích nướcaccumulation layerlớp tích lũyaccumulation of mudsự bùn chất đốngaccumulation of particlesmẫu hạtaccumulation of snowsự tuyết chất đốngaccumulation plainđồng bởi bồi tíchaccumulation pointđiểm tụaccumulation registerđăng ký kết tích lũyaccumulation reservoirbể tích nướcsự dồn lạisự tích lũyaccumulation of discount: sự tích lũy phân tách khấubond discount accumulation: sự tích lũy giá ưu tiên trái phiếuimproper accumulation: sự tích lũy không đúnginventory accumulation: sự tích lũy mặt hàng trữmonetary accumulation: sự tích trữ tiền tệsinking fund accumulation: sự tích trữ trả nợworker"s property accumulation: sự tích lũy gia tài của công nhântích lũyaccumulation account: thông tin tài khoản tích lũyaccumulation area: khu vực tích lũyaccumulation factor: phương pháp tích lũyaccumulation insurance: bảo hiểm tích lũyaccumulation of discount: sự tích lũy chiết khấuaccumulation schedule: bảng tích lũybond discount accumulation: sự tích trữ giá ưu tiên trái phiếucapital accumulation: tích trữ vốncapitalist accumulation: tích trữ tư bạn dạng chủ nghĩaimproper accumulation: sự tích lũy ko đúnginventory accumulation: sự tích lũy hàng trữmonetary accumulation: sự tích trữ tiền tệprimary accumulation: tích điểm nguyên thủyprimitive accumulation: tích lũy ban đầuprimitive accumulation of capital: tích điểm tư bản nguyên thủyproperty accumulation savings contract: phù hợp đồng tiết kiệm ngân sách và chi phí tích lũy tài sảnpublic accumulation: tích trữ công cộngsinking fund accumulation: sự tích trữ trả nợstock accumulation: tích điểm trữ khoworker"s property accumulation: sự tích lũy gia sản của công nhântích tụaccumulation of excess cash balancesự dồn khía cạnh dư thừaaccumulation of stockssự tích trữ hàng hóaaccumulation unitcơ sở tăng vốn đầu tưaudience accumulationtổng số khán thính mang (quảng cáo)capital accumulationhình thành vốncost accumulationsự tính dồn chi phí tổnimproper accumulationsự cất giữ tiền lãi phi phápsinking fund accumulationsự tích luỹ quỹ trả nợvoluntary accumulation plankế hoạch từ bỏ nguyện tích góp <ə,kju:mju"lei∫n> danh từ o sự tích luỹ, sự tích tụ, sự chất đống, sự chồng chất, sự tích lại, sự góp nhặt § commercial accumulation : sự tích luỹ có mức giá trị thưng mại, trữ lượng thưng mại § oil accumulation : sự tích tụ dầu § talus accumulation : sự tích tụ ở sườn, (hiện tượng) sườn tích § accumulation chamber : buồng tích tụ , thiết bị dùng trong phương pháp khai thác dầu. § accumulation of cuttings : sự tích tụ mùn khoan § accumulation of mud : sự tích tụ bùn § accumulation of petroleum : sự tích tụ dầu mỏ o sự lắng đọng