Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 57 Vbt Toán 3 Tập 1: Chị Hái Được 14 Quả Cam, Mẹ Hái Được Gấp Đôi Số Cam Của Chị

     
*Bạn đang xem: Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 vbt toán 3 tập 1: chị hái được 14 quả cam, mẹ hái được gấp đôi số cam của chị

An hái được 8 trái cam , ít hơn bình 6 trái cam. Số cam của Cừơng hái được bởi trung bình cộng của đôi bạn kia

hỏi Cừơng hái đựơc bao nhiêu


*

bài xích giải

Bình hái được số trái cam là :

8 + 6 = 14 ( quả )

Cường hái được số quả cam là :

( 14 + 8 ) : 2 = 11 ( trái )

Đáp số : 11 quả cam

k mình nha !


*

Bình tất cả số trái cam là : 

8 + 6 = 14 (quả)

Cường hái được số quả cam là :

 ( 14 + 8 ) : 2 = 11 (quả)

Đ/s : Bình có 14 quả

Cường có 11 quả

bấm chuẩn cho mình nha


11 dung 

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%


Bình hái được số quả cam là :

(8+6=14left(quả ight))

Tổng số trái cam 2 fan hái được là :

(14+8=22left(quả ight))

Vậy Cường hái được số quả cam là :

(22:2=11left(quả ight))

Đáp số : (11quả) (cam.)
Xem thêm: Em Hãy Viết Bài Văn Biểu Cảm Về Mùa Hè (6 Mẫu), Viết Đoạn Văn Biểu Cảm Về Mùa Hè

bình hải được số trái cam là

8 + 6 =14 ( qua ) 

cường nhì được số trái cam là 

( 14 + 8 ) : 2 = 11 (qua)

đáp số 11 


An, Bình và chi đi hái cam. An hái được 44,5 kg; Bình hái được 39,8kg; đưa ra hái được thấp hơn trung bình của tía người 2,7 kg. Hỏi chi hái được bao nhiêu ki- lô- gam cam?


Lúc đầu chị hái được hươn em 27 quả cam. Tiếp nối mỗi bạn hái thêm 7 quả nữa, vì vậy số cam của chị bởi 5 phần 2 số cam của em. Hỏi ban sơ chị hái được từng nào quả cam?


mẹ hái được 14 quả cam ,con hái được 16 quả cam .Tính tỉ số phần trăm của số cam chị em hái được và tổng số cam của hai mẹ con .

 


Lan , Hoa ,Cúc đi hái cam. Lan cùng hoa hái được 112 quả, Lan với Cúc hái được 107 quả., Cúc và Hoa hái được 135 quả. Hỏi số cam mỗi các bạn hái được là bao nhiêu ?

Tìm 2 số. Biết tổng hai số là 1305 với số nhỏ bé bằng 2/7 số to ?

mọi người giúp em gấp với ạ !

 


Mẹ hái được đôi mươi quả cam , bé hái được 4 trái cam .Tính tỉ số phần trăm số cam hái được của bà bầu và số cam của con hái được
Xem thêm: Một Nguồn Điện Được Mắc Với Một Biến Trở, Một Nguồn Điện Được Mắc Với Một Biển Trở

mẹ hái được 14 quả cam ,con hái được 16 quả cam .Tính tỉ số phần trăm của số cam người mẹ hái được và tổng số cam của hai mẹ con .

 


Cô Lan hái được một số cam ,cô dã bán tốt 3/ 4 số cam là 15 kilogam .Hỏi cô lan hái được bao nhiêu kilogam cam ?