Bài Tập Chuyển Đổi Từ Hiện Tại Hoàn Thành Sang Quá Khứ Đơn ( Và Ngược Lại ) Có Đáp Án

     

Bài tập biến hóa từ hiện tại tại ngừng sang thừa khứ đơn là dạng bài bác tập phổ biến khi học tiếng anh. Để nuốm chắc các cấu tạo câu gửi thì hiện tại xong xuôi sang thừa khứ đơn, hãy cùng siêng học bài bác ôn lại kiến thức và dứt hết phần bài tập giới thiệu nhé! Yên trung khu là siêng học bài đã tổng hợp bài tập biến hóa từ hiện tại ngừng sang vượt khứ đối kháng có đáp án nhé!

Ngữ pháp đưa thì hiện tại xong sang quá khứ đơn

1. Thì hiện tại kết thúc và 3 cấu trúc quá khứ đối chọi tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại ) có đáp án

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách cần sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu tạo for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu tạo câu hỏi bao giờ (When) và bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to Japan.

= I have never been to japan before.

*

Bài tập chuyển đổi từ hiện tại tại kết thúc sang vượt khứ đối kháng có đáp án

Viết lại câu từ thừa khứ đối kháng sang hiện tại tại hoàn thành không làm biến đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập đổi khác thì hiện nay tại kết thúc sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ vượt khứ đối chọi sang hiện tại tại hoàn thành không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: 5 Chức Năng Của Tiền Tệ Là Gì? Các Chức Năng Của Tiền Tệ Các Chức Năng Của Tiền Tệ

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote lớn me.

-> She hasn’t written to me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập thay đổi thì hiện nay tại chấm dứt sang vượt khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went lớn school was 4 months ago…

-> I last went khổng lồ school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to lớn school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Trên Trời Có Triệu Vì Sao - Xếp Thành Bốn Chữ Vì Sao Yêu

Trên đó là một số bài xích tập đổi khác từ hiện tại ngừng sang vượt khứ 1-1 có đáp án bởi vì Chăm học bài bác nghiên cứu, tổng hợp với biên soạn. Bạn đã xong hết chưa? Hãy tự nghĩ về ra các tình huống hay gặp mặt để cấp tốc nhớ các cấu trúc đổi khác từ hiện tại ngừng sang thừa khứ đơn và trái lại nhé.