BIÊN BẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

 Biên bản là gì?

Biên bản là 1 trong văn bản ghi nhận những việc, vấn đề xảy vừa mới xảy ra ngay trước thời khắc được gìn giữ trên giấy tờ ví dụ như biên bạn dạng vi phạm hành chính, biên bản làm việc, biên bạn dạng cuộc họp,… . Sứ mệnh của biên bạn dạng là dùng làm ghi dấn lại một vụ việc hoặc một hành động nào đó xẩy ra và không có hiệu lực pháp lý dẫn tới thi hành.

*

Biên bản tiếng Anh là gì?

Biên phiên bản tiếng Anh là: minutes

Biên phiên bản được định nghĩa bởi tiếng Anh như sau:

The minutes is a document that records what happened just before the time it is saved on papers such as administrative violation records, working minutes, meeting minutes, etc. The role of the minutes is lớn record an event or behavior that happened & has no legal effect leading lớn its implementation.

Cụm từ liên quan Biên bạn dạng tiếng Anh là gì?

– Biên phiên bản làm câu hỏi – tiếng Anh là: Minutes of work

– Biên phiên bản vi phạm hành chính – tiếng Anh là: Administrative violation records

– Biên bạn dạng cuộc họp – giờ Anh là: Minutes of the meeting

– Biên bản điều tra – giờ đồng hồ Anh là: report of investigation

– Biên phiên bản tiếng Anh – tiếng Anh là: English version

– Biên bạn dạng khám nghiệm hiện nay trường – tiếng Anh là: On the field examination sheet

– Biên bạn dạng trong các bước kinh doanh – giờ Anh là: minutes of the business

– Biên bản thanh lý hợp đồng – giờ đồng hồ Anh là: liquidation records

*

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Biên phiên bản tiếng Anh viết như thế nào?

– cách ghi biên bạn dạng làm việc – giờ đồng hồ Anh là: How to lớn write the working record

– trình diễn biên bản – giờ Anh là: Presentation of minutes

– Biên phiên bản tiếng Anh là gì? – tiếng Anh là: What is the English record?

– lý giải viết biên phiên bản hội nghị – giờ đồng hồ Anh là: Instructions for writing the conference minutes

– bí quyết đọc biên bạn dạng – giờ đồng hồ Anh là: How to lớn read the minutes

– tò mò về biên bản lớp 9 – giờ đồng hồ Anh là: Learn about the 9th grade record

– thông báo là gì? – giờ đồng hồ Anh là: what is notice?

– bí quyết lập biên bạn dạng – giờ đồng hồ Anh là: How lớn make a record

– Biên bạn dạng làm câu hỏi là gì? – giờ Anh là: What is a working record?

– Biên phiên bản vi phạm hành chính là gì? – tiếng Anh là: What is an administrative violation record?

– Lập biên bản khi tố tụng hình sự là gì? – giờ Anh là: What is the record of criminal proceedings?

– Biên bạn dạng điều tra là gì? Và khi nào cần lập bien bạn dạng điều tra? – giờ Anh là: What is the investigation record? & when to lớn prepare a survey?

– Biên bản vi phạm hành chính là gì? – giờ Anh là: what is an administrative violation record?

– chủng loại biên phiên bản làm việc được dùng nhiều tuyệt nhất – giờ Anh là: the most used working record template

– Biên bạn dạng làm việc tiên tiến nhất 2020 – giờ đồng hồ Anh là: Latest working minutes 2020

– Biên phiên bản thỏa thuận và số đông điều cần chăm chú – giờ đồng hồ Anh là: Memorandum of agreement và things to lớn note

– nghị quyết của hội đồng thành viên với biên bản họp – giờ Anh là: Resolutions of the Board of members and meeting minutes

– giải pháp viết báo cáo biên phiên bản cuộc họp – giờ đồng hồ Anh là: How to lớn write a written report of the meeting

– những trường phù hợp xử phạt hành bao gồm không lập biên phiên bản – tiếng Anh là:Cases of administrative sanction not recorded

– Tầm đặc biệt của biên bản – giờ Anh là: Importance of records

– Biên bạn dạng trong chuyển động tố tụng hình sự – giờ đồng hồ Anh là: Minutes in criminal proceedings

– người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bạn dạng không? – giờ Anh là: Can violators make comments in the minutes?