BỨC XÚC TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Another disturbing question arises with regard to lớn the nature of Christmas celebrations.

Bạn đang xem: Bức xúc tiếng anh là gì

jw2019

Nói đến đây tôi cực kỳ bức xúc.

So this is where I was profoundly foolish .

WikiMatrix

Bởi vậy tiếp đến mình vẫn còn đấy bức xúc”.

But he only raised the grade lớn a D, so I was still pretty mad.”

jw2019Trong thông tin tài khoản Twitter của mình, vài bài viết cuối thuộc của Fryberg được mô tả là “khá bức xúc“.

Fryberg’s last few Twitter posts were described asemotional“.

WikiMatrix

“Tại sao các nhà lãnh đạo nước ta vẫn sợ nên nghe những bức xúc của chính công dân nước mình?”

” Why are Vietnam’s leaders still afraid to lớn hear the concerns of their own citizens ? ”

hrw.org

Một số fan bị lừa và tin vào những lời nói dối đó. Họ trở phải bức xúc, thậm chí còn tức giận.

As a result, some people become disturbed, gullibly believing such lies.

jw2019

Và vậy nên quý vị thấy cả làng hội vẫn trở đề xuất bức xúc vì mất đi một phần tính linh động.

And so you see this whole society getting frustrated about losing some of its mobility .

QED

Đối với nhiều người cao tuổi, thắc mắc bức xúc luôn luôn ám hình ảnh họ là: “Bao giờ sẽ tới lượt bản thân đây?”

For many of the elderly, the disturbing question, “When will it be me?” often dominates.

Xem thêm: Cách Dùng Từ " Replace Đi Với Giới Từ Nào, Nghĩa Của Từ Replace

jw2019

Tính toàn diện dữ liệu và tính bình an là các vấn đề khôn cùng nóng tạo bức xúc trong dịch vụ thương mại điện tử.

Data integrity and security are pressing issues for electronic commerce .

WikiMatrix

Vô cùng bất mãn với cuộc sống xã hội với bị lương vai trung phong dằn vặt, tôi tìm cách ra khỏi nỗi bức xúc này.

Completely frustrated with the system of things and with my own tormented conscience, I sought relief from my anguish.

jw2019

Sự bảo ban của Luther, sau đây được bên thần học người Pháp là John Calvin đồng tình, đã khiến nhiều tín đồ vật bức xúc.

Luther’s teaching —later accepted by French theologian John Calvin— offended many believers’ sense of justice.

jw2019

Ông Bedell cực kỳ bức xúc vì bạn Ai Len “không cần bị vứt bê cho đến khi họ có thể đọc được giờ Anh”.

Bedell felt strongly that the Irish people “ought not to lớn be neglected till they can learn English.”

jw2019

Nội dung tạo bức xúc, bất hòa hoặc lùi về phẩm giá chỉ một giải pháp vô cớ hồ hết không phù hợp để gia nhập quảng cáo.

Content that is gratuitously incendiary, inflammatory, or demeaning may not be suitable for advertising .

support.google

Đề án này được nhìn nhận như “tiểu đề án” trước tiên thực hiện việc xử lý 3 vấn đề độc hại môi trường bức xúc duy nhất trên địa bàn.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Không Phải Là Của Thức Ăn Tinh :, Đặc Điểm Nào Không Phải Của Thức Ăn Tinh:

This project is regarded as “sub-scheme” first made the handling of three environmental issues most pressing in the area.