Bullet Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Bullet là gì

*
*
*

bullet
*

bullet /"bulit/ danh từ đạn (súng trường, súng lục)dumdum bullet: đạn đum đum (số nhiều) (quân sự), (từ lóng) phân tử đậu
đạnGiải đam mê EN: 1. A weight, usually bullet-shaped, on a wire rope or line that snags retrievable devices, such as vi xử lý core barrels, from a borehole.a weight, usually bullet-shaped, on a wire rope or line that snags retrievable devices, such as chip core barrels, from a borehole.2. A scraper with an adjustable spring blade that removes debris from the walls of a pipeline.a scraper with an adjustable spring blade that removes debris from the walls of a pipeline.3. A bullet-like cylinder containing nitroglycerin that is exploded in a borehole.a bullet-like cylinder containing nitroglycerin that is exploded in a borehole.4. See TORPEDO.see TORPEDO.Giải say mê VN: 1. đồ nặng, thường sẽ có hình viên đạn, được nối cùng với dây kim loại, có tác dụng thủng các thiết bị rất có thể sửa chữa được, ví dụ lòng thùng, từ bên dưới lỗ khoan. 2. Chiếc nạo cùng với một lốc xoáy điều chỉnh dùng để dỡ quăng quật gạch vụn bên trên thành ống dẫn. 3. Xylanh hình đạn đựng nitroglycerin để nổ trong trái tim lỗ khoan. 4. Coi TORPEDO.bullet forceps: kìm gắp đạnbullet head nail: đinh hình đầu đạnbullet nozzle: ống phụt đầu đạnbullet worm: vệt thương đạnLĩnh vực: xây dựngviên đạnbullet boardbảng thông báobullet list chartbiểu đồ list kiểu bullethollow bulletvật mang rỗngđợt hoàn lại nợbullet bondtrái phiếu hoàn lại một lầnbullet loankhoản vay hoàn trả một lầnbullet loankhoản vay trả một lầnbullet maturityhạn trả lại một lần <"bulit> o đầu đạn, đạn o đạn súng xuyên thủng o đạn lấy mẫu vách § hollow bullet : vật với rỗng, ống hình trụ rỗng cần sử dụng làm ống lõi khoan
*

*Xem thêm: Công Việc Của Qa Là Gì - Tổng Quan Những Điều Cần Biết Về Qa

*

bullet

Từ điển Collocation

bullet noun

ADJ. live | stray | explosive | plastic, rubber | .45 calibre, etc. | machine-gun, rifle, tracer

VERB + BULLET fire, spray sth with The embassy was sprayed with bullets. | shoot (used of a gun) faster than a machine-gun can shoot bullets | be riddled with The body toàn thân was riddled with bullets. | put They had put a bullet through his brain.

BULLET + VERB hit sb/sth, shoot sb, strike sb/sth The second bullet hit her in the back. | miss sb/sth The bullet missed his heart by less than an inch. | enter sb/sth | kill sb | be lodged, lodge Surgeons are trying to remove a bullet lodged near his spine. | go, pass | fly across, around, etc. Sb/sth, rip through sb/sth, smash/thud into sb/sth, whistle past sb/sth A stray bullet whistled past his ear. | bounce, ricochet The bullets ricocheted off the stones.

BULLET + NOUN hole | wound | scar

PREP. ~ from It is a bullet from the same gun that killed the Italian. | ~ in/through The second bullet hit her in the back.

PHRASES a hail/volley of bullets They died in a hail of bullets. | a sniper"s bullet She was shot through the head by a sniper"s bullet.

Từ điển WordNet


English Slang Dictionary

one year in county jail

Microsoft Computer Dictionary

n. A typographical symbol, such as a filled or empty circle, diamond, box, or asterisk, used lớn set off a small block of text or each thành tích in a list. Round and square bullets are used to lớn set off different levels of information. See also dingbat.

Investopedia Financial Terms


1) A one-time lump-sum repayment of an outstanding loan, typically made by the borrower after very little, if any, amortization of the loan. This can also refer khổng lồ a loan that requires a disproportionately large portion (or even all) of the loan lớn be repaid at maturity.2) A slang term for a letter of rejection sent to lớn a job applicant, informing the candidate thathe or shehas not been offered the job, has been denied an interview or some similar form of rejection.


Xem thêm: Dàn Âm Thanh Bãi Tại Thanh Hóa Chất Lượng Nhất, Âm Thanh Bãi Thanh Hóa

1) Loans can have provisions built into them upon issuance khổng lồ allow borrowers lớn make a one-time lump-sum repayment of the loan at their discretion. This option can prove useful for borrowers, particularly if their financial situation significantly changes for the better shortly after the loan is issued. For example,an early lump-sum repayment can considerably lower the interest expense accrued over the course of the loan.2) Companies typically send out bullet letters once they have filled the position they had available, or (if the bullet letter denies an interview) once the company has selected its entire interview pool. In other cases, a company may simply state inthejob advertisement thatit will only contact applicantswho areselected foran interview.