But

     
Chinese - ZHEnglish - ENFinnish - FIFrench - FRGerman - DEHebrew - HEHungarian - HUItalian - ITJapanese - JAKorean - KOPersian - FAPolish - PLPortuguese - PTRussian - RUSpanish - ES
BUT-1-ENICSC: 0396 (Marzec 1999)
n-ButenEtyloetylenn-Butylen1-Buten
CAS #: 106-98-9
UN #: 1012
EINECS #: 203-449-2
ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARUPOŻAR & WYBUCH
Substancja skrajnie łatwopalna. Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.

Bạn đang xem: But

NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest lớn możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić vì wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu proszku gaśniczego, ditlenku węgla. W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk.
OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOCWdychanie Skóra Oczy Spożycie
Duszenie się Stosować wentylację. Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną.
W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA. Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.

Xem thêm: Top 12+ Ví Dụ Về Lòng Tự Trọng Là Gì ? Hãy Lấy Ví Dụ Về Lòng Tự Trọng ?

W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą bulongvietlong.comścią wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną .
W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA. Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych. Najpierw przepłukać oczy dużą bulongvietlong.comścią wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to lớn możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną.
Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.
USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIEPRZECHOWYWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem vì oddychania. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu.

Xem thêm: Các Phương Thức Chuyển Nghĩa Của Từ, Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa Của Từ

Zgodnie z kryteriami GHS.


Transport Klasyfikacja UN / ADR Klasa Zagrożenia UN: 2.1

W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (OPAKOWANIE
*
*
*