Cách Tắt Fix Trên Máy Tính Casio

     

Ta gồm thể setup màn hình nhằm ấn định chữ số lẻ, thập phân,định số dạng chuẩn (

*
) bằng cách sau:

Ấn

*
*
để sở hữu mà hình

*
:MthIO
*
:LineIO

*
:Deg
*
:Rad

*
:Gra
*
:Fix

*
:Sci
*
:Norm

Chức năng của Fix

Ấn

*
để chọn (Fix) ấn định số chữ số lẽ từ bỏ 0 mang lại 9

Tùy theo ta hy vọng hiện lên từng nào chữ số lẽ gồm tính tròn cơ mà ta chọn

Ví dụ: 1 ta mong muốn làm tròn 4 chữ số vào phép chia

*

Cách ấn lắp thêm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
ta đã được tác dụng làm tròn 4 chữ số
*

Nếu ta lấy công dụng

*

Cách ấn sản phẩm

*
*
*
ta được kết quả là 8

Ví dụ: 2 ta hy vọng làm tròn 6 chữ số vào phép phân tách

*

Cách ấn đồ vật

*
*
*
*
*
*
*
*
*
ta đang được hiệu quả làm tròn 6 chữ số
*

Nếu ta lấy công dụng

*

Cách ấn vật dụng

*
*
*
ta được hiệu quả là 8

Ở phía trên tuy máy làm cho tròn số nhưng bộ lưu trữ của sản phẩm vẫn lưu lại 15 chữ số

Nếu cần sử dụng phím

*

Ta vẫn dùng giải pháp làm tròn 4 chữ số vào phép phân tách

*
nhưng khi thử nhân lại thì kết quả lại không chính xác
*

Cách ấn lắp thêm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chức năng (Sci)

Ấn

*
(Sci) ấn định chữ số của a vào (
*
) (số nguyên của a từ một đến 9). Ấn từ 0 mang đến 9 nhằm ấn định chữ số của a