CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG QUA 2 ĐIỂM

     

Cảm ơn chúng ta đã ké thăm Blog. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách viết phương trình đường thẳng trải qua 2 điểm vào môn Hình học lớp 10.


1. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM

Trong mặt phẳng tọa độ, mang đến điểm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*