Hỏi đáp 24/7

     

Phản ứng Ca(HCO3)2 ra CaCO3

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là bội phản ứng nhiệt độ phân Ca(HCO3)2, đây cũng là phương trình bên trong nội dung bài học nước cứng. Nước cứng trong thời điểm tạm thời do các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 tạo nên. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Hỏi đáp 24/7


Ca(HCO3)2

*
CaCO3 + CO2 + H2O


3. Phương pháp giải nhiệt độ phân muối hạt hiđrocacbonat cùng muối cacbonat

a. Nhiệt phân muối hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: toàn bộ các muối hạt hiđrocacbonat phần nhiều kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi đun nóng.

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + nCO2 + nH2O

Ví dụ: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

b. Nhiệt độ phân muối cacbonat (CO32-)

Nhận xét: các muối cacbonat không tan (trừ muối amoni) hồ hết bị phân huỷ vị nhiệt.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

VD: CaCO3 → CaO + CO2

Lưu ý:

Các phản bội ứng nhiệt phân muối bột cacbonat với hiđrocacbonat phần lớn không thuộc phản nghịch ứng oxi hoá – khử.

Phản ứng nhiệt độ phân muối bột FeCO3 trong không khí gồm phản ứng:

FeCO3 → FeO + CO2

4FeO + O2 → 2Fe2O3

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. nhiệt độ phân hoàn toàn 81 gam Ca(HCO3)2 chiếm được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.


Đáp án D

nCa(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

CaCO3 → CaO + CO2

0,5 → 0,5 mol

=> nCO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol

=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít


Câu 2. tất cả hổn hợp rắn A gồm Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A đến khối lượng không đổi được hóa học rắn B gồm:

A. CaCO3 với Na2O.

B. CaO với Na2O.

C. CaCO3 cùng Na2CO3.

Xem thêm: Star - I Admire Her Achievements

D. CaO với Na2CO3.


Đáp án D

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2 + H2O

CaCO3 → CaO + CO2

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O


Câu 3. Chất nào dưới đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4

B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3.

D. HCl và Ca(OH)2.


Đáp án A

Câu 4. nhiệt phân trọn vẹn 16,2 gam Ca(HCO3)2, nhận được V lít khí CO­2 làm việc đktc. Quý giá của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 5,6


Đáp án C

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2↑ + H2O

→ nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2.16,2162 = 0,2mol→V = 4,48


Câu 5. vào một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3– và 0,02 mol Cl-. Nước vào cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần


Đáp án D

Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M chiếm được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa làm cho nóng dung dịch lại thấy có kết tủa nữa. Tra cứu V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít


Đáp án A

nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol

Do đun cho nóng lại thu đạt thêm kết tủa => nên bao gồm Ca(HCO3)2

nCaCO3 tạo thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O

0,04 0,04

→ nCO2 ở phản ứng 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít


Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.


Đáp án D

nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

nBa(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta có: 1 CO2/nBa(OH)2 = 0,15/0,1 =1,5 chế tạo 2 muối bột BaCO3 cùng Ba(HCO3)2 cả CO2 với Ba(OH)2 đều phản ứng hết

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

a ← a ← a (mol)

2CO2 + Ba(HCO3)2 → Ba(HCO3)2

2b ← b ← b (mol)

Ta có:

∑nBa(OH)2 = a + b = 0,1

∑nCO2 = a + 2b = 0,15

a = 0,05

b = 0,05

=> mBaCO3 = 0,05.197 = 9,85 (g)


Câu 8. Nung các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeCO3 cùng BaCO3 trong không gian đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y cùng V lít CO2 (đktc). Hòa tan Y vào H2O dư thu được hỗn hợp Z cùng 8 gam chất rắn không tan. Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào Z thu được 9,85 gam kết tủa. Khối lượng của FeCO3 với BaCO3 trong hỗn hợp ban đầu?

A. 11,6 gam, 29,77g

B. 23,2 gam, 29,77 gam

C. 23,2 gam, 32,45 gam

D. 11,6 gam, 24, 67 gam


Đáp án A

4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

x………………→ 0,5x ……. X

BaCO3 → BaO + CO2

y …………..→.. Y……y

nCO2 = x + y

Chất rắn Y gồm: Fe2O3 với BaO

Y + H2O dư: chất rắn không tan là Fe2O3

→ 160.0,5x = 8 → x = 0,1 mol → nCO2 = 0,1 + y

BaO + H2O → Ba(OH)2

y.…………..→……..y

Dung dịch Z là hỗn hợp Ba(OH)2

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

y……. →…… y…… y

→ Số mol CO2 dư để hòa chảy kết tủa BaCO3 là: (0,1 + y) – y =0,1 mol

CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2

0,1…→…..0,1…………………..0,1

nBaCO3 = y – 0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol

mFeCO3 = 0,1.116 = 11,6g

mBaCO3 = 0,15.197 = 29,77g


……………………………………

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã đưa tới các bạn bộ tư liệu rất có lợi Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. Để có tác dụng cao rộng trong học tập tập, thpt Sóc Trăng xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu chăm đề Toán 9, chuyên đề vật dụng Lí 9, kim chỉ nan Sinh học 9, Giải bài bác tập chất hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 7: Hãy Chứng Minh Câu Tục Ngữ Không Thầy Đố Mày Làm Nên Năm 2021Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc trường THPT tp Sóc Trăng. Những hành vi coppy đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường trung học phổ thông Sóc Trăng (bulongvietlong.com)
Tags
Hóa học tập 8 Phương trình làm phản ứng chất hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Related Articles


*

Số bị trừ là gì? Phép trừ là gì?


13 tiếng ago

Số hạng là gì? công thức tính tổng số số hạng


14 tiếng ago

Chí công vô tư là gì? Những thể hiện của chí công vô tư


15 tiếng ago
*

Nêu chân thành và ý nghĩa của quy định và kỉ luật. Ý nghĩa của kỷ dụng cụ là gì? Ý nghĩa của quy định là gì?


15 giờ đồng hồ ago
*

Thế như thế nào là tôn trọng người khác? kính trọng mọi tín đồ có ý nghĩa sâu sắc như cố gắng nào?


15 giờ đồng hồ ago
*

Tôn trọng sự thật là gì?


15 tiếng ago
*

Nhà nước thứ nhất của nước ta mang tên là gì? lịch sử dựng nước Văn Lang của vua Hùng


16 giờ đồng hồ ago
*

Đóng vai Giôn-xi kể lại quá trình hồi sinh của chính bản thân mình lớp 8 hay độc nhất (7 Mẫu)


1 ngày ago

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề xuất được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình coi xét này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (12.360)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In