Cho 16.4 Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Axit

     Bạn đang xem: Cho 16.4 gam hỗn hợp x gồm 2 axit

Cho 6,42 gam X có hai axit no, đơn , hở tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng phản nghịch ứng với hỗn hợp etanol dư được 9,22 gam hỗn hợp hai este. Tìm nhì axit :


Hỗn hòa hợp X tất cả 2 axit 1-1 chức, hở kế tiếp trong dãy đồng đẳng . Mang đến m gam X bội phản ứng cùng với 100ml dung dịch NaOH 1M ( đem dư 25% đối với lượng phản ứng ) . Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng được 7,78g hóa học rắn . Tìm nhì axit :


Cho 0,04mol X có C2H3COOH ; CH3COOH và C2H3CHO bội phản ứng vừa không còn dung dịch chứa 6,4g Br2. Để trung hoà không còn 0,04mol X đề nghị vừa hết 40ml hỗn hợp NaOH 0,75M . Khối lượng C2H3COOH trong X là :


Hỗn vừa lòng A tất cả 2 axit . Hoá khá m gam A được thể tích bởi thể tích của 9,6g O2 cùng điều kiện . Mang lại m gam A phản bội ứng với mãng cầu dư được 5,6lít khí đktc, khối lượng bình mãng cầu tăng so với trước là 23,5g . Tra cứu 2 axit :


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm 2 axit no : G1 solo chức cùng G2 hai chức. Nếu như đốt cháy hết 0,3mol X được 11,2lít CO2 đktc. Để trung hoà vừa hết 0,3mol X nên vừa hết 500ml dung dịch NaOH 1M . G1 cùng G2 lần lượt là :
Xem thêm: Bài Viết Số 5 Lớp 9 Đề 4 Trang 34 Ngữ Văn 9 Tập 2 ), Giải Đề 4 (Trang 34 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)

Hỗn thích hợp X tất cả hai axit cacboxylic đối chọi chức, mạch hở, tiếp đến nhau trong thuộc dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Ngoài ra 10,05 gam X bội nghịch ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 12,8 gam muối. Cách làm của nhị axit là


Hỗn thích hợp X gồm 2 axit đối kháng chức, hở sau đó nhau trong dãy đồng đẳng .Lấy m gam X cho phản ứng cùng với 75ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau bội phản ứng nên dùng 25ml dung dịch HCl 0,2M để trung hoà kiềm dư, cô cạn dung dịch được 1,0425g tất cả hổn hợp muối . Tìm nhì axit :


Hai hóa học X cùng Y có cùng cách làm phân tử C2H4O2. Hóa học X bội nghịch ứng được với kim loại Na và tham gia bội phản ứng tráng bạc. Hóa học Y làm phản ứng được với sắt kẽm kim loại Na cùng hoà tung được CaCO3. Bí quyết của X, Y theo lần lượt là:


Cho X với Y là nhị axit cacboxylic mạch hở, gồm cùng số nguyên tử cacbon, trong những số đó X đối kháng chức, Y hai chức. Phân chia hỗn hợp có X cùng Y thành nhị phần bằng nhau. Phần một công dụng hết cùng với Na, nhận được 4,48 lít khí H2(đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, thu được 13,44 lít khí CO2(đktc). Phần trăm cân nặng của Y trong hỗn hợp là


Hỗn phù hợp X chứa ba axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm một axit no cùng hai axit không no đều phải có một liên kết đôi (C=C). đến m gam X chức năng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, nhận được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, hấp thụ cục bộ sản phẩm cháy bởi dung dịch NaOH dư, trọng lượng dung dịch tăng lên 40,08 gam. Tổng trọng lượng của nhị axit cacboxylic không no trong m gam X là
Xem thêm: Một Nguồn Điện Được Mắc Với Một Biến Trở, Một Nguồn Điện Được Mắc Với Một Biển Trở

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam