Cho dãy số 1 3 5 7

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạo


*

Dãy đã chỉ ra rằng dãy số lẻ nên những số liên tiếp trong dãy biện pháp nhau 1 khoảng cách là 2 đối chọi vị.

Bạn đang xem: Cho dãy số 1 3 5 7

đôi mươi số hạng thì tất cả số khoảng cách là :

đôi mươi – 1 = 19 Ơkhoảng cách)

19 số bao gồm số đơn vị là :

19 x 2 = 38 (đơn vị)

Số sau cùng là :

1 + 38 = 39

Đáp số : Số hạng thứ đôi mươi của hàng là 39


*

ta thấy

3-1=2

5-3=2

7-5=2

ta thấy mỗi số hạng đa số hơn hèn nhau 2 đơn vị nên

số hạng thứ trăng tròn là số:

1+2x(20-1)=39


Dãy đã chỉ ra rằng dãy số lẻ nên các số liên tiếp trong dãy cách nhau 1 khoảng cách là 2 đối kháng vị.

20 số hạng thì tất cả số khoảng cách là : trăng tròn – 1 = 19 Ơkhoảng cách)

19 số gồm số đơn vị là :

19 x 2 = 38 (đơn vị) Số sau cùng là :

1 + 38 = 39

Đáp số : Số hạng thứ 20 của dãy là 39


ta thấy

3-1=2

5-3=2

7-5=2

ta thấy mỗi số hạng các hơn yếu nhau 2 đơn vị chức năng nên

số hạng thứ 20 là số:

1+2x(20-1)=39

 đáp số:39


Dãy đã cho là dãy số lẻ nên các số thường xuyên trong dãy phương pháp nhau 1 khoảng cách là 2 solo vị.

trăng tròn số hạng thì có số khoảng cách là :

20 – 1 = 19 Ơkhoảng cách)

19 số có số đơn vị là :

19 x 2 = 38 (đơn vị)

Số ở đầu cuối là :

1 + 38 = 39

Đáp số : Số hạng thứ trăng tròn của hàng là 39


Gọi số hạng lắp thêm 30 là x

Số số hạng là (dfracleft(x-1 ight)2+1=30)

=> x = 59

Số hạng lắp thêm 30 là 59


Dãy số là các số lẻ thường xuyên cách nhau 2 đơn vị.

Khoảng biện pháp của 30 số hạng : 

(30-1=29left(kc ight))

29 số hạng có đơn vị là : 

(29 imes2=58left(đv ight))

Số hạng thiết bị 30 là : 

(58+1=59)


Giải:

Gọi số đó là x

Theo đề bài, ta có:

(left(x-1 ight):2+1=30) 

(left(x-1 ight):2=30-1) 

(left(x-1 ight):2=29) 

(x-1=29 imes2) 

(x-1=58) 

(x=58+1) 

(x=59) 

Vậy số hạng thiết bị 30 là 59


Cho hàng số : 1 , 3 , 5 , 7 , ...... , 2017 , ...

a. Tính tổng những số hạng của hàng biết 2017 là số hạng cuối cùng

b.Tìm số hạnh thứ 20 của dãy

c. Tra cứu số số hạng của hàng biết tổng những số hạng của dãy là 1020100


a ) Số những số hạng của hàng trên là :

( 2017 - 1 ) : 2 + 1 = 1009 ( số )

Tổng dãy số bên trên là :

( 2017 + 1 ) x 1009 : 2 = 1018081

b ) Số hạng thứ 20 là :

( 20 + 1 ) x 2 + 1 = 43


a,Có : 3-1=2;5-3=2;.....

Vậy dãy số trên là hàng số cách đều phải có k/c là 2

Số số hạng của dãy là:

(2017-1):2+1=1009

Tổng dãy số trên là:

(2017+1)x1009:2=1018081

Đ/S:1018081


b,Có từ là một đến đôi mươi có 19 k/c mà dãy trên là dãy phương pháp đều

=>Số thứ 20 là :1+19x2=39

Vậy số thứ đôi mươi là 39

bài kia có tác dụng sai bạn thử viết ra giấy đi


a) Số số hạng của hàng là :

( 2005 - 1 ) : 2 + 1 = 1003 ( số )

b) Ta có :

ST1 = 1 = 1 + 0.2

ST2 = 3 = 1 + 1.2

ST3 = 5 = 1 + 2.2

....

Xem thêm: Hấp Thụ Và Hấp Phụ - Phân Biệt Hấp Phụ, Hấp Thụ, Hấp Thu

ST 100 = 1 + 99.2 = 199

Vậy số thứ 100 của hàng là 199

Đáp số : a) 1003 số

b) 199


a) Số số của dãy sẽ là :

(left(2005-1 ight):2+1=1003)(số)

b) Ta thấy :

Số hạng thứ nhất là (1=2 imes0+1)

Số hạng máy hai là (3=2 imes1+1)

Số hạng thứ bố là (5=2 imes2+1)

Số hạng thứ tư là (7=2 imes3+1)

....

Số hạng lắp thêm 100 là (2 imes99+1=199)

 


cho dãy tiên phong hàng đầu ,3 ,5 ,7 ,2017

a )tính tổng các số hạng của hàng biết 2017 là số hạng cuối cùng

b)tìm số thứ đôi mươi của dãy

c)Tìm số hạng của hàng biết tổng các số hạng bởi 10 20100


a) Số số hạng là:

(left(2017-1 ight):2+1=1009)( số hạng )

Tổng những số hạng của hàng là:

(left(2017+1 ight)x1009:2=1018081)

Đáp số : (1018081.)

b) 20 số thì có 19 khoảng cách .

(Rightarrow)Hiệu thân số trước tiên và số thứ trăng tròn là:

(2x19=38)

(Rightarrow)Số thứ 20 của dãy là:

(1+38=39)

Đáp số : (39.)

c) gọi số hạng ở đầu cuối là n.

Số số hạng là : (fracleft(n-1 ight)2+1)

Tổng là : (left(n+1 ight)xleft(fracn-12+1 ight)=1020100)

(Leftrightarrowleft(n+1 ight)xleft(fracn+12 ight)=1020100)

(Leftrightarrowfracleft(n+1 ight)^22=1020100)

(Leftrightarrowleft(n+1 ight)^2=1020100x2=2040200=1428,4^2)( vô lý )

(Rightarrow ninvarnothing)

Vậy không tồn trên số thỏa mãn.


Đúng 0
Bình luận (0)
Bài 1 cho dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……a. Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên?b. Số 2021 có thuộc dãy số trên không? trên sao?c. Dãy trên có bao nhiêu số hạng?Bài 2 cho dãy số 14; 17;…..;65; 68.a. Hãy xác minh dãy số trên bao gồm bao nhiêu số hạng?b. Tính tổng của dãy trênBài 3 đến dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 2020a. Hãy xác định dãy số trên gồm bao nhiêu số hạng?b. Số hạng đồ vật 25 là số nào?Bài 4 cho 1, 3, 5, 7, ……… là hàng số lẻ liên tiếp; hỏi 2021 là số hạng thứ bao nhiêu trong hàng số này?
Đọc tiếp

Bài 1 mang lại dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

a. Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên?

b. Số 2021 gồm thuộc dãy số bên trên không? trên sao?

c. Hàng trên gồm bao nhiêu số hạng?

Bài 2 mang lại dãy số 14; 17;…..;65; 68.

Xem thêm: Đun Nóng Dung Dịch Chứa 27 G Glucozơ Với Dung Dịch Agno3/Nh3

a. Hãy khẳng định dãy số trên tất cả bao nhiêu số hạng?

b. Tính tổng của hàng trên

Bài 3 mang lại dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 2020

a. Hãy khẳng định dãy số trên bao gồm bao nhiêu số hạng?

b. Số hạng trang bị 25 là số nào?

Bài 4 mang đến 1, 3, 5, 7, ……… là dãy số lẻ liên tiếp; hỏi 2021 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số này?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

b1 : 

a, 20,23,26

b, ko

c, ko bt


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Bài 1 cho dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……a. Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên?b. Số 2021 bao gồm thuộc hàng số bên trên không? trên sao?c. Hàng trên có bao nhiêu số hạng?Bài 2 cho dãy số 14; 17;…..;65; 68.a. Hãy xác minh dãy số trên gồm bao nhiêu số hạng?b. Tính tổng của hàng trênBài 3 đến dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 2020a. Hãy xác định dãy số trên có bao nhiêu số hạng?b. Số hạng vật dụng 25 là số nào?Bài 4 cho 1, 3, 5, 7, ……… là hàng số lẻ liên tiếp; hỏi 2021 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số này?
Đọc tiếp

Bài 1 mang đến dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

a. Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên?

b. Số 2021 có thuộc hàng số trên không? tại sao?

c. Hàng trên tất cả bao nhiêu số hạng?

Bài 2 cho dãy số 14; 17;…..;65; 68.

a. Hãy xác minh dãy số trên gồm bao nhiêu số hạng?

b. Tính tổng của hàng trên

Bài 3 mang đến dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 2020

a. Hãy xác minh dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b. Số hạng sản phẩm công nghệ 25 là số nào?

Bài 4 mang đến 1, 3, 5, 7, ……… là hàng số lẻ liên tiếp; hỏi 2021 là số hạng thứ từng nào trong dãy số này?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)