CHO HÌNH CHÓP SABCD CÓ ĐÁY ABCD LÀ HÌNH BÌNH HÀNH M LÀ TRUNG ĐIỂM SC

     

B. Giao điểm của (MAB) với (SCD) là mặt đường thẳng MN, cùng với N là giao điểm của SD và mặt đường thẳng trải qua M, tuy nhiên song cùng với AB.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình bình hành m là trung điểm sc


*
Giải vì Vietjack

Do (MAB) chứa AB//CD, đề xuất giao tuyến của (MAB) với (SCD) là con đường thẳng trải qua M và tuy nhiên song cùng với AB. Đường trực tiếp này giảm SD trên điểm N.

*

Vậy giao con đường của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của SD và mặt đường thẳng trải qua M, tuy vậy song cùng với AB.

Đáp án B.


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình thang với các cạnh lòng là AB, CD. Gọi I, J theo thứ tự là trung điểm của AD, BC và G là giữa trung tâm của tam giác SAB. Tìm xác định đúng


Cho hai tuyến phố thẳng a và b chéo cánh nhau. Một đường thẳng c tuy vậy song cùng với a. Xác định nào sau đó là đúng?


Giả sử (P) , (Q), (R) là ba mặt phẳng cắt nhau theo cha giao tuyến khác nhau a, b, c trong các số ấy a = (P) ∩ (R), b = (Q) ∩ (R), c = (P) ∩ (Q). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?


Cho hình hộp ABCD.EFHG, xác định nào sau đấy là sai?

*


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành. điện thoại tư vấn M, N, P, Q theo thứ tự là những điểm nằm trên các cạnh BC, SC, SD, AD thế nào cho MN//BS, NP//CD, MQ // CD. Những xác định nào sau đây là đúng?

1) PQ // SA

(2) PQ // MN

(3) tứ giác MNPQ là hình thang

(4) tứ giác MNPQ là hình bình hành


Cho hai đường thẳng a với b chéo nhau. Xét hai tuyến phố thẳng p, q nhưng mà mỗi đường đầy đủ cắt cả a với b. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra.

Xem thêm: Hấp Thụ Và Hấp Phụ - Phân Biệt Hấp Phụ, Hấp Thụ, Hấp Thu


Cho hình chóp S.ABCD. Trên các cạnh AC, SC đem lần lượt các điểm I, K sao cho:SCSK = ACAI

mặt phẳng (α) đi qua IK cắt các đường thẳng AB, AD, SD, SB tại những điểm theo sản phẩm tự là M, N, P, Q. Xác định nào sau đấy là đúng?

*


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Kiếm tìm thiết diện của (MAB) với hình chóp.

*


Giả sử có ba đường thẳng a, b, c trong các số đó b // a với c //a. Hầu như phát biểu như thế nào sau đó là sai?

(1) ví như mặt phẳng (a, b) ko trùng với khía cạnh phẳng (a, c) thì b cùng c chéo cánh nhau.

(2) giả dụ mặt phẳng (a,b) trùng với khía cạnh phẳng (a, c) thì tía đường trực tiếp a, b, c tuy nhiên song cùng nhau từng đôi một.

(3) mặc dù rằng hai phương diện phẳng (a, b) cùng (a, c) có trùng nhau tốt không, ta vẫn có b // c.

Xem thêm: Số Tâm Đối Xứng Của Hình Vuông, Các Trục Đối Xứng Của Hình Vuông


Cho tứ diện ABCD, M, N, P, Q, R, S thứu tự là trung điểm của AB, CD, BC, AD, BD, AC. Phân phát biểu như thế nào sau đó là sai?

*


*

Trang web share nội dung miễn giá thành dành cho người Việt.


khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài tập những môn

cỗ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn chi phí

Thông tin lao lý


Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, việt nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền