Cho hình thang abcd có kích thước như hình vẽ bên

     
*

cho hình thang ABCD có kích cỡ như hình mẫu vẽ bêntính.a) diện tích s hình thang ABCDb) diện tích s hình tam giác BEC c) tỉ số của diện tích s hình tam giác BECvà diện tích s hình thang ABCD a b c d h e 24 cm 10 cm 36 cm

cho hình thang ABCD có kích thước như hình mẫu vẽ bên

tính.

Bạn đang xem: Cho hình thang abcd có kích thước như hình vẽ bên

a) diện tích s hình thang ABCD

b) diện tích hình tam giác BEC 

c) tỉ số của diện tích hình tam giác BEC

và diện tích s hình thang ABCD

a b c d h e 24 cm 10 centimet 36 cm


*

Cho hình thang ABCD có kích cỡ như hình vẽ. Tính a diện tích hình thang ABCDb diện tích s hình tam giác BECc Tỉ số của diện tích s hình tam giác BEC và ăn mặc tích hình thang ABEd


*

Cho hình thang ABCD có form size như mẫu vẽ bên. Tính : a. Diện tích s hình thang ABCD b. Diện tích s hình tam giác BEC c. Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABCD.


Cho hình thang ABCD có size như hình vẽ. Tính a diện tích hình thang ABCDb diện tích hình tam giác BECc Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và mặc tích hình thang ABED.

 

 

 


cho hình thang abcd có form size như hình vẽ mặt . Tínha diện tích hình thang abcdb diện tích hình tam giác necc tỉ số của diện tích s tam giác bec và ăn diện tích hình thang abcd

a,Diện tích hình thang ABCD là:

(36-6+22)*24:2=624 (cm2)

 b,Diện tích hình tam giác BEC là:

(24*10):2=120 (cm2)

c,Tỉ số % của diện tích hình tam giác BEC và ăn diện tích hình thang ABCD là:

624:120*100=520 (cm2)

đáp số a,624cm2

b,120cm2

c520cm2

chúc chúng ta học giỏi :)

 


*

Cho hình thang ABCD có kích cỡ như hình vẽ. Tính:

a) diện tích s hình thang ABCD

b) diện tích hình tam giác BEC

c) Tỉ sốc của diện tích s hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED.


a) Tính độ dài đáy DC:

36 + 10 = 46 (cm)

Tính diện tích s hình thang ABCD:

(24 + 46) x 18 : 2 = 630 (cm2)

b) Tính diện tích s hình tam giác BEC:

10 x 18 : 2 = 90 (cm2)

c) Tính diện tích s hình thang ABED:

(24 + 36) x 18 : 2 = 540 (cm2) hoặc: 630 – 90 = 540 (cm2)

Tính tỉ số diện tích s hình tam giác BEC và ăn mặc tích hình thang ABED:

90 : 540 = 1 : 6 (hay 1/6 ).


cho hình thang abcd có kích thước như hình vẽ mặt . Tính 

a, diện tích s hình thang abcd

b, diện tích hình tam giác bec 

c, tỉ số của diện tích hình tam giác bec và mặc tích hình thang abcd


cho hình thang abcd có size như hình vẽ phía trái . Tính :

a. Diện tích hình thang abcd .

b. Diện tích hình tam giác bec .

c. Tỉ số diện tích hình tam giác bec và mặc tích hình thang abcd.


bạn ưi , coá hềnh vẽ thì mềnh bắt đầu làm được chứ .Chụy hỉu hong,bợn choa hình vẽ vô nha.Tự dưng mị cảm giác mị thiệt là men lỳ


cho hình thang abcd có size như hình vẽ bên trái . Tính :

a. Diện tích s hình thang abcd .

Xem thêm: Khối Lượng Riêng Của Etanol Là 0,8 G/Ml, Tính Chất, Điều Chế, Công Dụng, Lưu Ý Của Etanol

b. Diện tích hình tam giác bec .

c. Tỉ số diện tích s hình tam giác bec và mặc tích hình thang abcd . 

24cm , 12cm , 36cm , 10cm .


Cho hình thang ABCD có size như hình vẽ. Tính:

a) diện tích s hình thang ABCD

b) Diện tích hình tam giác BEC

c) Tỉ số của diện tích s hình tam giác BEC và ăn mặc tích hình thang ABED.


vBài 22: mang lại hình thang ABCD có form size như hình mẫu vẽ bên. Tính:a) diện tích hình thang ABCD.b) diện tích hình tam giác BEC.c) Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và ăn diện tích hình thang ABED. Bài bác giải:a) Độ dài cạnh đáy là: 36 + 10 = 46 (cm) diện tích hình thang ABCD là: (46 + 24) × 18 : 2 = 630 (cm2)b) diện tích s hình tam giác BEC là: 10 × 18 : 2 = 90 (cm2)c) diện tích s hình thang ABED là: 630 – 90 = 540 (cm2)Tỉ số của diện tíc...

vBài 22: Cho hình thang ABCD có form size như mẫu vẽ bên. Tính:

a) diện tích s hình thang ABCD.

b) diện tích hình tam giác BEC.

c) Tỉ số của diện tích s hình tam giác BEC và mặc tích hình thang ABED.

Xem thêm: Khối Lượng Riêng Của Oxi - Ở Điều Kiện Tiêu Chuẩn Là (1,43Kg/(M^3)

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải:

a) Độ lâu năm cạnh đáy là: 36 + 10 = 46 (cm)

diện tích s hình thang ABCD là: (46 + 24) × 18 : 2 = 630 (cm2)

b) diện tích s hình tam giác BEC là: 10 × 18 : 2 = 90 (cm2)

c) diện tích s hình thang ABED là: 630 – 90 = 540 (cm2)

Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và hình thang ABED là: ..........