Cho hình thang abcd đáy nhỏ ab đáy lớn cd

     

Gọi F là trung điểm của sát bên BC. Giảm hình thang theo mặt đường DF chuyển ghép về như hình mẫu vẽ bên, điểm C trung cùng với điểm B, D trùng với E.

Bạn đang xem: Cho hình thang abcd đáy nhỏ ab đáy lớn cd

Vì AB // CD ⇒ ∠(ABC) = 1800⇒ A, B, E trực tiếp hàng

∠(ABF) +∠(DFC) =1800

⇒ D, F, E thẳng hàng

△DFC = △EFB (g.c.g)

SDFC=SEFB

Suy ra: SABCD=SADE

△DFC =△EFB⇒ DC = BE

AE = AB + BE = AB + DC

SADE= 50% DH. AE = một nửa DH. (AB + CD)

Vậy : SABCD = một nửa DH. (AB + CD)


Tính diện tích hình thang, biết những dây có độ dài là 7cm với 9cm, một trong các lân cận dài 8cm và sinh sản với trên đây một góc gồm số đo bởi 300


Tính diện tích của hình thang vuông, biết nhì đáy gồm độ lâu năm là 2cm, 4cm, góc tạo bởi một sát bên và đáy lớn bao gồm số đo bởi 450


Diện tích hình bình hành bằng 24cm2. Khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến các cạnh hình bình hành bởi 2cm với 3cm. Tính chu vi của hình bình hành.


Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm cạnh AB = 5cm, BC = 3cm. Vẽ hình bình hành ABEF có cạnh AB = 5cm và diện tích bằng diện tích hình chữ nhật. Vẽ được bao nhiêu ngoài ra vậy ?


Tìm x, biết đa giác ở mẫu vẽ có diện tích s bằng 3375 m2

*


Cho hình bình hành ABCD có diện tích s S. Bên trên cạnh BC lấy hai điểm M, N làm thế nào để cho BM = MN = NC = 1/3 BC.Tính diện tích s của tứ giác ABMD theo S


Một hình chữ nhật có các kích thước a và b. Một hình bình hành cũng đều có hai cạnh là a cùng b. Tính góc nhọn của hình bình hành nếu diện tích s của nó bởi một nửa diện tích hình chữ nhật (a và b bao gồm cùng đơn vị đo).


Hai cạnh của một hình hình hành tất cả độ lâu năm là 6cm với 8cm. Một trong những đường cao bao gồm độ lâu năm là 5cm. Tính độ dài đường cao vật dụng hai. Hỏi việc có mấy đáp số.


Cho hình chữ nhật ABCD gồm cạnh AB = 5cm, BC=3cm. Vẽ hình bình hành ABEF bao gồm cạnh AB = 5cm, BE = 5cm với có diện tích s bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy trong khi vậy?


Cho hình bình hành ABCD có diện tích S. Trên cạnh BC đem hai điểm M, N làm thế nào để cho BM = MN = NC = 1/3 BC.Từ điểm N kẻ NT tuy vậy song với AB (T thuộc AC). Tính diện tích của tứ giác ABNT theo S


Chứng minh rằng số đông đường thẳng đi qua trung điểm của đường trung bình của hình thang và cắt hai dây hình thang sẽ phân tách hình thang kia thành hai hình thang có diện tích bằng nhau.

Xem thêm: Cho 16.4 Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Axit


Một hình chữ nhật với một hình bình hành bao gồm hai cạnh là a và b. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn (a vàb có cùng đơn vị do).


Tính diện tích s của hình được cho trong những trường hợp sau:Hình thang ABCD, đáy béo AB = 10cm, đáy bé dại CD = 6cm và đường cao DE = 5cm


Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường thích hợp sau:Hình thang cân nặng ABCD, đáy bé dại CD = 6cm, con đường cao DH = 4cm và sát bên AD = 5cm.


Cho hình thang ABCD gồm đáy bé dại CD cùng đáy khủng AB.Hãy phân chia hình thang đã cho thành hai phần có diện tích s bằng nhau bằng một đường thẳng trải qua đỉnh D của nó.

Xem thêm: 5 - Everyone Heard About The Accident Before I Did


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tổn phí dành cho người Việt.


khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài tập những môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn tổn phí

Thông tin luật pháp


Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vn

vietjackteam
gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền