Cho hỗn hợp x gồm ancol metylic etylen glicol và glixerol

     

Cho hỗn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên chức năng với na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( sống dktc).Đốt cháy hoà

Hỏi:

Cho các thành phần hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên chức năng với mãng cầu dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( nghỉ ngơi dktc).Đốt cháy hoà

Cho tất cả hổn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( nghỉ ngơi dktc).Đốt cháy hoàn toàn 2m gam X chiếm được V lít khí CO2(dktc).Giá trị c̠ủa̠ V Ɩà?

Đáp:

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm các chất có số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ bao gồm $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm những chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm các chất tất cả số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ gồm $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm những chất có số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ có $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên chức năng với na dư thu được buổi tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc).Đốt cháy hoà

Vừa rồi, pẹt.vn đã gửi tới các bạn chi huyết về chủ đề Cho hỗn hợp X có ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Mang lại m gam X trên tác dụng với mãng cầu dư thu được buổi tối đa 2,24 lít khí H2( sống dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 ❤️️, hy vọng với tin tức hữu ích mà bài viết "Cho các thành phần hỗn hợp X có ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Mang lại m gam X trên chức năng với na dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( nghỉ ngơi dktc). Đốt cháy hoà phái mạnh 2022" đem lại sẽ giúp các bạn trẻ thân thiện hơn về Cho tất cả hổn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Mang lại m gam X trên công dụng với na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( sinh sống dktc). Đốt cháy hoà phái nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng pẹt.vn cách tân và phát triển thêm nhiều nội dung bài viết hay về Cho hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol và glixerol. đến m gam X trên chức năng với na dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( sinh hoạt dktc). Đốt cháy hoà nam giới 2022 các bạn nhé.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm ancol metylic etylen glicol và glixerol


*

Ta thấy số mol H2 thu được luôn luôn bằng 1/2 số mol CO2 = 0,15 mol

→ V = 3,36 lít

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Cho hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với mãng cầu dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( sinh hoạt dktc).Đốt cháy hoà

Hỏi:

Cho hỗn hợp X có ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với mãng cầu dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( ngơi nghỉ dktc).Đốt cháy hoà

Cho tất cả hổn hợp X có ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với mãng cầu dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( sinh hoạt dktc).Đốt cháy trọn vẹn 2m gam X thu được V lít khí CO2(dktc).Giá trị c̠ủa̠ V Ɩà?

Đáp:

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm những chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm những chất tất cả số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ gồm $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm những chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm những chất bao gồm số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ bao gồm $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)$

$ o n_OH=2n_H_2=0,2(mol)$

$X$ gồm những chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$ o X$ gồm những chất bao gồm số $C=$ số $OH$

$ o n_C=n_OH=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ tất cả $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_CO_2$

$ o V=0,4.22,4=8,96l$

Cho tất cả hổn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên công dụng với na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ngơi nghỉ dktc).Đốt cháy hoà


Vừa rồi, đổi.vn sẽ gửi tới chúng ta chi huyết về chủ đề Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol cùng glixerol. Mang đến m gam X trên công dụng với mãng cầu dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( nghỉ ngơi dktc). Đốt cháy hoà phái mạnh 2022 ❤️️, mong muốn với tin tức hữu ích mà nội dung bài viết "Cho tất cả hổn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Cho m gam X trên công dụng với na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( làm việc dktc). Đốt cháy hoà phái nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ thân mật hơn về Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Mang lại m gam X trên công dụng với na dư thu được về tối đa 2,24 lít khí H2( làm việc dktc). Đốt cháy hoà nam giới 2022 < ❤️️❤️️ > hiện tại nay. Hãy cùng đổi.vn cách tân và phát triển thêm nhiều bài viết hay về Cho tất cả hổn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol với glixerol. Mang lại m gam X trên chức năng với na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( nghỉ ngơi dktc). Đốt cháy hoà nam giới 2022 các bạn nhé.

Xem thêm: Đề 4: Một Hiện Tượng Khá Phổ Biến Là Vứt Rác Ra Đường Hoặc Nhưng Nơi Công Cộng


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên chức năng với mãng cầu dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( sinh hoạt dktc). Đốt cháy trọn vẹn 2m gam X thu được V lít khí CO2(dktc). Quý giá của V là?


Đáp án: $V=8,96l$

$n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1 mol$

$2OH + 2Na o 2ONa+ H_2$

$Rightarrow n_-OH=0,1.2=0,2 mol= n_O(X)$

Trong 2m gồm $0,2.2=0,4 mol$ O.

Xem thêm: Viết Từ 1 Đến 199 Có Bao Nhiêu Số 1 Đến 199 Có Bao Nhiêu Số 1?

$CH_4O+O_2 o CO_2+2H_2O$

$C_2H_6O_2+O_2 o 2CO_2+3H_2O$

$C_3H_8O_3+O_2 o 3CO_2+4H_2O$

Gọi x, y, z là mol metanol, etilen glicol, glixerol.

Bảo toàn O vào X: $x+2y+3z=0,4$

Bảo toàn C: $n_CO_2=x+2y+3z$

$Rightarrow n_CO_2=0,4 mol$

$V_CO_2=0,4.22,4=8,96l$


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Cho các thành phần hỗn hợp x có ancol metylic, etylen glicol với glixerol cho m gam x bên trên cho chức năng với na dư