Cho hỗn hợp x gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3 33

     

nH2(phan  ung)=1,2−1=0,2  mol→nCnH2n=nH2(phan  ung)=0,2  mol

→nH2(ban  dau)=nX−nCnH2n=1,2−0,2=1  mol

Lại có: mX= 1,2.3,33.4 = 16 gam

→ 0,2.14n + 1.2 = 16

→ n = 5

Vậy phương pháp của anken là C5H10
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3 33

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hỗn vừa lòng X gồm anken Y với H2. Tỉ khối tương đối của X so với H2là 7,67. Dẫn X qua Ni nung nóng mang đến phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp Z bao gồm tỉ khối đối với H2là 11,50. Anken Y là


Câu 2:


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thu được CO2và tương đối nước. Hấp thụ trọn vẹn sản phẩm bởi 100 gam dung dịch NaOH 21,62% thu được dung dịch mới trong những số ấy nồng độ của NaOH chỉ với 5%. Cách làm phân tử của X là


Câu 3:


Có từng nào đồng phân anken là hóa học khí ở điều kiện thường?


Câu 4:


Một các thành phần hỗn hợp X có etan, propen cùng butađien. Tỉ khối của hỗn hợp X đối với H2là 20. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol tất cả hổn hợp X, tiếp đến cho tổng thể sản phẩm cháy vào hỗn hợp nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa chiếm được là


Câu 5:


Cho 0,2 mol tất cả hổn hợp X tất cả etan, propan và propen qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 4,2 gam. Lượng khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48 gam nước. Tỷ lệ thể tích etan, propan cùng propen theo thứ tự là


Câu 6:


Để sáng tỏ etan và eten, fan ta cần sử dụng phản ứng nào là thuận lợi nhất?


Câu 7:


Hỗn đúng theo khí x có H2và C2H4có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với He là 5. Năng suất của phản bội ứng hiđro hóa là


Câu 8:


Dẫn các thành phần hỗn hợp X có CnH2nvà H2(số mol bởi nhau) qua Ni, thu được các thành phần hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y đối với X là 1,6. Năng suất của phản ứng là


Câu 9:


Cho H2và một anken hoàn toàn có thể tích cân nhau qua niken nung nóng ta được các thành phần hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2là 23,2. Năng suất phản ứng hiđro hóa là 75%. Bí quyết phân tử của anken là


Câu 10:


0,05 mol hiđrocacbon mạch hở X làm mất màu trọn vẹn dung dịch cất 8 gam brom đến ra thành phầm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là


Câu 11:


Để khử hoàn toàn 200 ml hỗn hợp KMnO40,2M chế tác thành chất rắn gray clolor đen đề nghị V lít khí C2H4(ở đktc). Giá chỉ trị tối thiểu của V là


Câu 12:


Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol hỗn hợp X tất cả anken với ankađien chiếm được CO2và H2O trong các số đó số mol CO2nhiều hơn số mol H2O là 0,1 mol. Vậy 0,15 mol hỗn hợp X rất có thể làm mất màu dung dịch chứa về tối đa từng nào mol brom?


Câu 13:


Một tất cả hổn hợp X tất cả ankan A với anken B, A có rất nhiều hơn B một nguyên tử cacbon, A cùng B phần nhiều ở thể khí (ở đktc). Khi mang lại 6,72 lít khí X (đktc) đi qua nước brom dư, khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam; thể tích khí còn sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. Bí quyết phân tử của A, B và cân nặng của tất cả hổn hợp X là


Câu 14:


Cho hiđrocacbon mạch hở X phản bội ứng cùng với brom (dung dịch) theo tỉ trọng mol 1:1, thu được hóa học hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản nghịch ứng cùng với HBr thì nhận được hai thành phầm hữu cơ khác nhau. Tên thường gọi của X là


Câu 15:


Khi cho but-1-en chức năng với hỗn hợp HBr, theo quy tắc Mac-cop-nhi-cop thì thành phầm chính nhận được là


Hỏi bài
*Xem thêm: Hãy Viết Đoạn Văn Ngắn Về Biển Đảo Việt Nam, Viết Đoạn Văn Từ 5

ra mắt
links
cơ chế
liên kết
nội dung bài viết mới độc nhất
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới nhất
Thi demo THPT tổ quốc
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2


Xem thêm: Read The Following Passage And Choose The Best Answer For Each Blank:         On December 10, 2006, I Was Going Through Some Hard Time

Lớp 1