CHO TAM GIÁC ABC CÓ AB=AC

     
*

 

Bài 1: mang lại tam giác ABC tất cả AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. Bệnh min a,

*

a) Có: AB = AC (GT)

=> Tam giác ABC cân tại A

Xét tam giác ABM với tam giác ACM:

AB = AC (GT)

Góc B = Góc C (Tam giác ABC cân nặng tại A)

BM = centimet (GT)

=> Tam giác ABM = Tam giác ACM (c - g - c)

b) Tam giác ABM = Tam giác ACM (cmt)

=> Góc BAM = Góc CAM (2 góc tương ứng)

=> AM là phân gicacs của góc BAC

c) Tam giác ABM = Tam giác ACM (cmt)

=> Góc AMB = Góc AMC (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này là 2 góc kề bù

=> Góc AMB = Góc AMC = 180 độ : 2 = 90 độ

=> AM vuông góc cùng với BC

 


*

a) Có: AB = AC (GT)

=> Tam giác ABC cân tại A

Xét tam giác ABM và tam giác ACM:

AB = AC (GT)

Góc B = Góc C (Tam giác ABC cân nặng tại A)

BM = centimet (GT)

=> Tam giác ABM = Tam giác ACM (c - g - c)

b) Tam giác ABM = Tam giác ACM (cmt)

=> Góc BAM = Góc CAM (2 góc tương ứng)

=> AM là phân gicacs của góc BAC

c) Tam giác ABM = Tam giác ACM (cmt)

=> Góc AMB = Góc AMC (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này là 2 góc kề bù

=> Góc AMB = Góc AMC = 180 độ : 2 = 90 độ

=> AM vuông góc với BC


Bài 11. Cho tam giác ABC tất cả AB = AC. điện thoại tư vấn M là trung điểm của cạnh BC. Minh chứng :

a) tam giác ABM = tam giác ACM. Từ đó suy ra AM là phân giác của góc A

b) AM vuông góc cùng với BC


Cho tam giác ABC gồm AB = AC , M là trung điểm của BC. 

a ) minh chứng : Tam giác ABM bởi tam giác ACM .

Bạn đang xem: Cho tam giác abc có ab=ac

b) minh chứng : AM là tia phân giác của góc BAC.

c ) chứng minh : AM vuông góc cùng với BC trên M. Góp mik vs


Cho Tam Giác ABC , tất cả AB= AC . Call M là trung điểm của BC. A) minh chứng Tam giác ABM = Tam giác ACM B) chứng tỏ AM vuông góc với BC C) gọi I là trung điểm của AM . Trên tia BI mang điểm H sao để cho BI = IH . Minh chứng AH tuy vậy song cùng với BC D) Qua M kẻ con đường thẳng tuy vậy song cùng với AC giảm đường trực tiếp AH trên K . Chứng minh A là trung điểm của HK


Cho tam giác ABC tất cả AB = AC. Hotline M là trung điểm của BC.

Xem thêm: Một Khu Vườn Hình Chữ Nhật Có Chu Vi 540M, Just A Moment

a) chứng tỏ hai tam giác ABM và ACM bởi nhau.

Xem thêm: So Sánh Sinh Sản Hữu Tính Ở Đv Và Tv, So Sánh Sinh Sản Hữu Tính Ở Động Vật Và Thực Vật

b) chứng minh AM vuông góc BC.

c) minh chứng AM là phân giác của góc A


Cho tam giác ABC bao gồm AB=AC, gọi M là trung điểm của BC. Nối A với M. Chứng tỏ rằng :

a) Tam giác AMB = Tam giác AMC

b) AM là tia phân giác của BAC

c) AM vuông góc BC ; ACM=ABM

d) trên tia đối cỉa tia MA đem điểm N làm sao để cho : MN=MA . CMR: công nhân // AB


Bài 1 : cho tam giác ABC có AB=AC ,gọi M là trung điểm cua cạnh BC a. Chứng tỏ 2 tam giác ABM&ACM đều nhau b. Chứng minh AM vuông góc cùng với BC


Vẽ tam giác ABC tất cả AB=AC= 6cm; BC= 8cm. Call M là trung điểm của BC

a) chứng minh rằng: tam giác ABM= tam giác ACM

b) minh chứng rằng: AM là tia phân giác của góc BAC


Bài 5 :(3,5 điểm) cho tam giác ABC bao gồm AB = AC, M là trung điểm của BC. Bên trên tia đốicủa tia MA đem điểm E làm thế nào để cho ME = MA. Minh chứng rằng:a) tam giác ABM = tam giác ACM; b) AB //CE; c) AM vuông góc BC 


Bài 5 :(3,5 điểm) mang lại tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đốicủa tia MA mang điểm E làm thế nào để cho ME = MA. Minh chứng rằng:a) tam giác ABM = tam giác ACM; b) AB //CE; c) AM vuông góc BC