Cho tam giác abc có góc a bằng 90 độ

     
*

cho tam giác abc tất cả góc a=90 độ,trên cạnh bc rước điểm e làm thế nào để cho be=ba.tia phân giác của góc bcắt ac sống d

a,so sánh độ nhiều năm davà de

b, tính số đo góc bed


*

A B E C 1 2

Giải:a) Xét (Delta ABD,Delta EBD) có:(AB=BEleft(gt ight))

(widehatB_1=widehatB_2left(=frac12widehatB ight))

(BD): cạnh chung

(RightarrowDelta ABD=Delta EBDleft(c-g-c ight))

(Rightarrow DA=DE) ( cạnh t/ứng )

b) vị (Delta ABD=Delta EBD)

(RightarrowwidehatA=widehatBED)

Mà (widehatA=90^oRightarrowwidehatBED=90^o)

Vậy a) domain authority = DE

b) (widehatBED=90^o)


*

cho tam giác ABC tất cả góc A=90 độ, bên trên cạnh BC đem điểm E làm thế nào để cho BE=BA. Bên trên tia phân giác của góc B cắt AC ở D

a)so sánh những độ dài DA cùng DE

b)tính số đo góc BED


a) Xét tam giác ABD cùng tam giác EBD có:

+ ^ABD = ^EBD (do BD là phân giác ^B).

Bạn đang xem: Cho tam giác abc có góc a bằng 90 độ

+ BD chung.

+ AB = BE (gt).

=> Tam giác ABD = Tam giác EBD (c - g - c).

=> da = DE (2 cạnh tương ứng).

b) Tam giác ABD = Tam giác EBD (cmt).

=> ^BAD = ^BED (2 góc tương ứng).

Mà ^BAD = 90o (gt).

Xem thêm: Đọc Đoạn Văn Sau Và Trả Lời Câu Hỏi Khi Tỉnh Rượu Lúc Tàn Canh

=> ^BED = 90o.


Cho tam giác ABC tất cả góc BAC=90 độ.Trên cạnh BC rước điểm E làm thế nào cho BE=BA.Tia phân giác góc ABC giảm AC nghỉ ngơi D.

a)So sánh độ lâu năm DA và DE

b)Tính số đo góc BED

c)Trên tia đối của tia AB rước điểm E làm thế nào cho AF=CE.CM 3 điểm E,D,F trực tiếp hàng


Bài làm

a) Xét tam giác ABD cùng tam giác EBD

Ta có: ba = BE ( trả thiết )

(widehatABD=widehatDBE)( BD là tia phân giác của góc ABC )

BD là cạnh chung

=> Tam giác ABD = tam giác EBD ( c.g.c )

=> da = DE ( nhì cạnh khớp ứng )

Vậy da = DE

b) bởi tam giác ABD = tam giác EBD

=> Góc BAD = góc BED ( hai góc tương xứng )

Mà góc BAD = 90o

=> BED = 90o

Vậy góc BED = 90o

Câu c) lỗi.

# Chúc các bạn học giỏi #


a,xét tam giac ABD cùng tam giac EBD có 

BD chung

góc ABD = góc DBE(vì BDlà phân giác của góc ABE)

BA=BE(gt)

Do đó tam giác ABD bởi tam giác EBD(c.g.c)

suy ra DA=DE(2 cạnh tương ứng)

b,vì tam giac ABD=tam giác DBE=>góc a bởi góc BED

mà góc A=90 độ=>Góc BED=90độ


a) Xét tam giác ABD cùng tam giác BED ta có:

AB=BE(gt)

gócB1=gócB2(tính chất tia phân giác)

BD chung

Suy ra tam giác ABD = tam giác BED (c.g.c)

b) Ta bao gồm tam giác ABD=tam giác BED( chứng minh câu a)

Suy ra góc BED = 90 độ

Suy ra AD=DE


Cho tam giác ABC có góc BAC=90,trên cạnh BC lấy điểm E làm thế nào để cho BE=BA.Tia phân giác của góc ABC giảm AC ở D.

a,So sánh các độ lâu năm DA và DE

b,Tính số đo góc BED;

c,Trên tia đối của tia AB rước điểm F thế nào cho AF=CE.Chứng minh 3 điểm E,D,F trực tiếp hàng.

 


Cho tam giác ABC có (widehatA=90^o).Trên cạnh BC lấy E sao ccho BE=BA.Tia phân giác của góc B cắt AC ngơi nghỉ D.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Món Bánh Tét, Văn Mẫu Và Dàn Ý Bài Viết Thuyết Minh Về Bánh Tét

a,so sánh những độ dài DA và DE

b,tính số đo góc BED


Cho tam giác ABC bao gồm góc A=90 độ, bên trên cạnh BC đem điểm E làm sao để cho BE=BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ngơi nghỉ D

a/So sánh các độ nhiều năm DA với DE

b/Tính số đo góc BED


a/ Xét tam giác ABD cùng tam giác EBD có:

- Cạnh BD chung

- Góc ABD = góc DBE (vì BD là tia phân giác của góc ABE)

- tía = BE (gt)

Do kia tam giác ABD = tam giác EBD (c.g.c)

Suy ra domain authority = DE (2 cạnh tương ứng)

b/ Từ tam giác ABD = tam giác EBD => Góc A = góc BED (2 góc tương ứng) 

Mà góc A = 90o nên góc EBD = 90o


cho tam giác ABC gồm góc A=90 độ, trên cạnh BC lấy điểm E làm sao cho BE=BA. Tia phân giác của góc B giảm AC sống D a) So sánh các độ nhiều năm DA cùng DE B) Tính số đo góc BED c) CM: Góc BDE> góc C d) đối chiếu góc BDE với góc DBA e) so sánh góc ADE với góc ABE

cho tam giác ABC vuông tại A trên cạnh BC rước điểm E sao cho BE=BA.Tia phân giác của góc B cắt AC ở D

a)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD

b)tính số đo góc BED

c)so sánh độ nhiều năm DA cùng DE

d) chứng tỏ BD vuong góc cùng với AE

giúp bản thân câu d nhá


cho tam giác ABC vuông trên A bên trên cạnh BC rước điểm E làm thế nào cho BE=BA.Tia phân giác của góc B giảm AC ngơi nghỉ Da)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBDb)tính số đo góc BEDc)so sánh độ dài DA và DEd) minh chứng BD vuong góc với AEgiúp bản thân câu d nhá E B A C 1 2 D

cho tam giác ABC vuông trên A trên cạnh BC lấy điểm E làm sao để cho BE=BA.Tia phân giác của góc B giảm AC ngơi nghỉ D

a)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD

b)tính số đo góc BED

c)so sánh độ lâu năm DA với DE

d) chứng minh BD vuong góc với AE

giúp mình câu d nhá

E B A C 1 2 D


(d,) Gọi (AEcap BD=leftH ight\)

(left{eginmatrixwidehatABH=widehatEBH\AB=AE\BH ext chungendmatrix ight.RightarrowDelta ABH=Delta EBHleft(c.g.c ight)\RightarrowwidehatBHA=widehatBHE\ extMà widehatBHE+widehatBHA=180^0left( extkề bù ight)\RightarrowwidehatBHE=widehatBHA=90^0\Rightarrow BHot AE\Rightarrow BDot AE)


Cho tam giác ABC tất cả góc A bởi 90 độ , bên trên cạnh BC đem điểm E sao cho BE = cha . Tia phân giác của góc B giảm AC tại D .

a) So sánh những độ nhiều năm DA với DE

b) Tính số đo góc BED


Bài nãy dễ mà lại bạn 

A B C D E

a) (Delta ABD=Delta EBDleft(c-g-c ight)Rightarrow DA=DE)

b) (Delta ABD=Delta EBD)nên góc A = góc BED 

- bởi vì góc A bằng 90 độ phải => (widehatBED=90^o)