CHU VI MỘT KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT BẰNG 360M

     
*

 chu vi một khu đất HCN bằng 360m . Nếu tăng chiều rộng với đồng thời giảm chiều nhiều năm đi 8m . Thì khu đất đó chiều dài bằng 7/2 lần CR . Tính diện tích khu đất đo 


*

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m. Nếu tăng chiều rộng và đồng thời sút chiều nhiều năm đi 8m thì lúc đó chiều dài bằng 7/2 chiều rộng. Tính diện tích s khu khu đất đó ?


*

 

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là : 360 : 2 = 180 (m)

Nếu tăng chiều rộng đồng thơi bớt chiều dài đi 8m thì nửa chu vi ko thay đổi

Tổng số phần đều nhau là : 7 + 2 = 9 (phần)

Chiều dài thật của hình chữ nhật là : 

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộng thật của hình chữ nhật là : 

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhật đó là :

148 x 32 = 4736(m2) 

Đáp số : 4736 mét vuông

 

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là :

360 : 2 = 180 (m)

Nếu tăng chiều rộng đồng thơi giảm chiều dài đi 8m thì nửa chu vi ko thay đổi

Tổng số phần đều nhau là :

7 + 2 = 9 (phần)

Chiều lâu năm thật của hình chữ nhật là : 

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộng thật của hình chữ nhật là : 

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhật đó là :

148 x 32 = 4736(m2) 

Đáp số : 4736 m2


Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m. Ví như tăng chiều rộng và đồng thời sút chiều dài đi 8m thì lúc đó chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích s khu khu đất đó.

Bạn đang xem: Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m


bài xích giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

- nếu như tăng chiều rộng đồng thời sút chiều lâu năm đi 8 m thì nửa chu vi không tháy đổi

Chiều lâu năm của hình chữ nhật đó là

180 :( 7 + 2 ) + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật chính là :

180 - 148 =32 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật là

148 x 32 = 4736 ( m2)

ĐS : 4736 m2

ỦNG HỘ NHÉ MỌI NGƯỜI !!!!!!!


Tổng của chiều dài với chiều rộng là:

360 : 2 = 180 (m)

Nếu tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì lúc ấy chiều nhiều năm bằng (frac72)Chiều rộng 

=> Tổng của chiều dài và chiều rộng lúc tăng chiều rộng lớn và giảm chiều lâu năm là: 

180 + 8 - 8 = 180 (m)

Chiều lâu năm của khu đất nền hình chữ nhật đó là: 

180 : (7 + 2) x 7 = 140 (m)

Chiều rộng của khu đất nền hình chữ nhật đó là: 

180 - 140 = 40 (m)

Diện tích của khu đất nền hình chữ nhật đó là: 

140 x 40 = 5600 (m2)

Đs: 5600 m2


CD - 8 thì

CD 7 ; CR 2 phần

CR + 8

nữa chu vi : 360 : 2 = 180 ( m )

tổng số phần đều bằng nhau : 7 + 2 = 9 ( phần )

Giá trị một trong những phần : 180 : 9 = trăng tròn ( m )

chiều dài : đôi mươi x 7 = 140 ( m )

chiều rộng : 180 - 140 = 40 ( m )

diện tích : 140 x 40 = 5600 ( mét vuông )


Chu vi một khu đất hình chữ nhật bởi 360m. Giả dụ tăng chiều rộng cùng đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bởi 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích s khu đất đó.


Nửa chu vi khu đất nền là:

360 : 2 = 180 m

Khi tăng và sút chiều rộng với dài đi 8 m thì nửa chu vi vẫn không thay đổi (180 m)

Ta gồm sơ đồ chiều rộng cùng dài sau thời điểm tăng và bớt là:

Rộng: I----------I 180 m

Dài: I----------I---------I----------I

Tổng số phần bởi nhau:

7 + 2 = 9 phần

Vậy chiều dài sau khi giảm là:

180 : 9 x 7 = 140 m

Vậy chiều rộng sau khi tăng là:

180 - 140 = 40 m

(Rightarrow)Chiều rộng lớn ban đầu:

40 - 8 = 32 m (1)

(Rightarrow)Chiều dài ban đầu:

140 + 8 = 148 m (2)

Từ (1) cùng (2) Ta suy ra được diện tích khu đất đó là:

148 x 32 = 4736 m2

Đs:


Đúng 0
Bình luận (0)

Nếu cùng tăng chiều rộng và giảm chiều dài đi 8 m thì tổng của chiều dài và chiều rộng lớn ( Hay còn được gọi là nửa chu vi khu đất không biến hóa ) 

Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

Ta gồm sơ đồ dùng :

Chiều rộng lớn !____!____! Tổng là 180 m

Chiều lâu năm !____!____!____!____!____!____!____!

Giá trị một trong những phần là :

180 : ( 2 + 7 ) = trăng tròn ( m )

Chiều dài khu đất hình chữ nhật ban đầu là :

20 x 7 + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :

180 - 148 = 132 ( m )

Diện tích khu đất hình chữ nhật là :

148 x 32 = 19536 ( m2 )

Đáp số : 19536 m2


Đúng 0
Bình luận (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật kia là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng và bớt chiều nhiều năm đi 8m thì nửa chu vi không vắt đổi, khi đó ta gồm sơ đồ:

Chiều dài: |---|---|---|---|---|---|---| } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng: |---|---|

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = trăng tròn (m)

Chiều rộng lớn HCN:

20 x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều lâu năm HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN:

135 x 45 = 6075 (m2 )

Đáp số:... 


Đúng 0
Bình luận (0)

Chu vi 1 khu đất là 360m. Ví như tăng chiều rộng cùng đồng thời bớt chiều lâu năm đi 8 m lúc ấy chiều dài bằng (frac72)lần chiều rộng. Tính diện tích s khu đất đó


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
17
0
GửiHủy

kết quả của mình:4736m2 


Đúng 0

Bình luận (0)

Tổng của chiều dài và chiều rộng lớn là:

360 : 2 = 180 ( m )

Nếu tăng cùng giảm 2d cùng một số thì tổng đã ko đổi.

Tổng số phần bằng nhau là:

7 + 2 = 9 ( phần )

Chiều dài là :

(180 : 9) x 7 + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng lớn là:

180 - 148 = 32 ( m )

Diện tích là:

148 x 32 = 4736 ( m² )

ĐS: 4736 m²


Đúng 0
Bình luận (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng lớn và sút chiều lâu năm đi 8m thì nửa chu vi không vậy đổi.

 khi kia ta tất cả sơ đồ dùng :

Chiều dài : |===|===|===|===|===|===|===|

chiều rộng : |===|===| nửa chu vi : 180 m

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần là :

180 : 9 = trăng tròn (m)

Chiều rộng HCN là :

trăng tròn x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều lâu năm HCN là :

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN là :

135 x 45 = 6075 (m2 )

Đáp số : 6075 m2


Đúng 0
Bình luận (0)
1. Chu vi một căn vườn hình chữ nhật ( hcn) bởi 60m, hiệu độ nhiều năm của chiều dài cùng chiều rộng là 20m. Search đọ dài những cạnh của hcn.2. Một thửa khu đất hcn gồm chu vi là 56m. Nếu bớt chiều rộng lớn 2m với tăng chiều lâu năm 4m thì diện tích tăng thêm 8m^2. Tra cứu chiều rộng cùng chiều nhiều năm thửa đất.3. Một vườn hcn bao gồm chiều dài bởi 3 lần chiều rộng. Nếu tăng mỗi cạnh thêm 5m thì diện tích khu vừơn tăng lên 385m^2. Tính độ dài những cạnh của khu vườn.4. Một khu đất hcn có chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là 10m. Giả dụ chiều...
Đọc tiếp

1. Chu vi một căn vườn hình chữ nhật ( hcn) bằng 60m, hiệu độ nhiều năm của chiều dài với chiều rộng là 20m. Search đọ dài các cạnh của hcn.

2. Một thửa đất hcn tất cả chu vi là 56m. Nếu bớt chiều rộng lớn 2m cùng tăng chiều nhiều năm 4m thì diện tích tạo thêm 8m^2. Tra cứu chiều rộng cùng chiều nhiều năm thửa đất.

Xem thêm: Phân Biệt Tế Bào Động Vật Và Tế Bào Thực Vật, Phân Biệt Tế Bào Động Vật Với Tế Bào Thực Vật

3. Một khu vườn hcn có chiều dài bởi 3 lần chiều rộng. Trường hợp tăng từng cạnh thêm 5m thì diện tích s khu vừơn tạo thêm 385m^2. Tính độ dài những cạnh của quần thể vườn.

4. Một khu đất hcn có chiều dài thêm hơn chiều rộng là 10m. Trường hợp chiều dài tăng thêm 6m, chiều rộng giảm xuống 3m thì diện tích mới tăng hơn diện tích cũ là 12m^2. Tính các size của khu đất.


Xem chi tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
13
0
GửiHủy

2/Gọi chiều dài,rộng theo thứ tự là a;b (m;a,b>0)

Từ đề bài,suy ra a + b = 28 m

Suy ra a = 28 - b.

Suy ra diện tích là b(28-b) 

Theo đề bài,ta bao gồm phương trình: (left(b-2 ight)left(28-b+4 ight)=bleft(28-b ight)+8)

(Leftrightarrowleft(b-2 ight)left(32-b ight)=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow-b^2+34b-64=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow34b-64=28b+8)

(Leftrightarrow6b-72=0Leftrightarrow b=12)

Suy ra chiều nhiều năm là: 28 - b = 28 - 12 = 16

Vậy ...


Đúng 0

Bình luận (0)

giải góp mình vs ạ


Đúng 0
Bình luận (0)

toán lp 8 thiệt à,hơi như là lp 5 nhỉ


Đúng 0
Bình luận (0)

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật là 360 m.nếu tăng chiều rộng và đồng thời sút chiều dài đi 8m .khi đo chiều dài bằng 72 lần chiều rộng.tính diện tích khu khu đất đó

 

 

 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
26
0
GửiHủy

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là : 360 : 2 = 180 (m)

Nếu tăng chiều rộng đồng thơi bớt chiều dài đi 8m thì nửa chu vi ko thay đổi

Tổng số phần cân nhau là : 7 + 2 = 9 (phần)

Chiều dài thật của hình chữ nhật là : 

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộng thật của hình chữ nhật là : 

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhật đó là :

148 x 32 = 4736(m2) 


Đúng 0

Bình luận (0)

nửa chu vi là: 360 : 2=180 (m)

chiều rộng là : 180:(7+2)x2-8=32 (m)

chiều lâu năm là: 180-32=148 (m)

diện tích là: 148x 32=4736 


Đúng 0
Bình luận (0)

256 125


Đúng 0
Bình luận (0)

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 270m. Giả dụ tăng chiều rộng lớn đồng thời bớt chiều dài đi 4m thì chiều rộng bởi 2/7 chiều nhiều năm . Tính diện tích s khu đất.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

tìm số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, chữ số số hàng đơn vị là 7 nếu thay đổi chữ số hàng đơn vị chức năng lên đầu được số bắt đầu đem chia cho số ban sơ được yêu thương là 2 dư 21


Đúng 0

Bình luận (0)

Nửa chu vi khu đất nền là :

270 : 2 = 135 ( m )

Nếu tăng chiều rộng đồng thời bớt chiều lâu năm đi 4m thì nửa chu vi không thay đổi 

Tổng số phần đều nhau là :

2 + 7 = 9 ( phần )

Chiều nhiều năm thật của khu đất là :

135 : 9 x 7 + 4 = 109 ( m )

Chiều rộng thật của khu đất đó là :

135 - 109 = 26 ( m )

Diện tích khu đất là :

109 x 22 = 2834 ( m2 )

Đáp số : 2834 m2


Đúng 0
Bình luận (0)

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bằng 270m . Nếu tăng chiều rộng,đồng thời sút chiều nhiều năm đi 4m thì cơ hội đó chiều dài bằng 7/2 chiều rộng.Tính diện tích s khu đất đó


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
29
0
GửiHủy

là 2834


Đúng 0

Bình luận (0)

2834 do


Đúng 0
Bình luận (0)

2834 đor


Đúng 0
Bình luận (0)

B4:Chu vi 1 khu đất hcn bằng 360m.Nếu tăng chiều rộng lớn và giảm chiều dài 8m thì khi đó chiều lâu năm bằng (frac72)lần chiều rộng.Tính S của khu đất đó(S=diện tích)

B5:Hai lần chu vi HCN = 7 lần chiều lâu năm của nó.nếu cung cấp chiều dài 5cm và sút chiều rộng 5cm thì hcn biến đổi hình vuông.Tính S của HCN đó?Tập 3 help me, please

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
61
0
GửiHủy

B4 :

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là: 360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng và giảm chiều lâu năm đi 8m thì nửa chu vi không cụ đổi, lúc đó ta gồm sơ đồ:

Chiều dài | | | | | | | | } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng | | |

Theo sơ đồ, tổng thể phần đều nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = 20 (m)

Chiều rộng HCN:

20 x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều dài HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN: 135 x 45 = 6075 (m2) Đáp số:...

Xem thêm: Phân Tích Vẻ Đẹp Thiên Lương Của Huấn Cao Trong Chữ Người Tử Tù

B5

Hai lần chu vi HCN = 7 x chiều dài => Chu vi HCN = (frac72)chiều nhiều năm => Nửa chu vi HCN = (frac72:2=frac74)chiều dài => Chiều rộng lớn = (frac7-44=frac34)chiều dài

Hiệu thân chiều dài cùng chiều rộng:

5 + 5 = 10 (cm)

Ta gồm sơ đồ:

Chiều nhiều năm | | | | |

Chiều rộng lớn | | | | Hiệu: 10cm

=> giá trị 1 phần là 10

Chiều lâu năm HCN: 10 x 4 = 40 (cm)

Chiều rộng lớn HCN: 10 x 3 = 30 (cm)

S HCN:

40 x 30 = 1200 (cm2)

Đáp số:...


Đúng 0

Bình luận (0)

Cảm ơn các bạn , bản thân sẽ có tác dụng vậy!

thank you!


Đúng 0
Bình luận (0)

B4 : NẾU TẮNG Ở CHIỀU RỘNG 8 VÀ CHIỀU DÀI GIẢM 8 THÌ CHU VI KO THA ĐỔI ( BẠN CÓ THỂ LẤY VÍ DỤ NHƯNG PHẢI GIỐNG NHAU NGHE BẠN )

NỬA CHU VI khu ĐẤT HCN LÀ : 360 : 2 = 180 ( m )

CHIỀU RỘNG khu ĐẤT HCN LÀ : 180 : ( 2 + 7 ) x 2 = 40 ( m)

CHIỀU DÀI khu ĐẤT HCN LÀ : 180 - 40 = 140 ( m ) 

S quần thể ĐẤT HCN ĐÓ LÀ : 140 x 40 = 5600 ( m2)

ĐS : 5600 m2


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)