GIẢI PHƯƠNG TRÌNH COTX

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

ĐKXĐ: (left{eginmatrixsin2x e0\tanx e-1endmatrix ight.)

(fraccosxsinx-1=fraccos^2x-sin^2x1+fracsinxcosx+sin^2x-sinx.cosx)

(Leftrightarrowfraccosx-sinxsinx=cosxleft(cosx-sinx ight)-sinxleft(cosx-sinx ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx-sinx=0Rightarrow x=fracpi4+kpi\frac1sinx=cosx-sinxleft(1 ight)endmatrix ight.)

(left(1 ight)Leftrightarrow sinx.cosx-sin^2x=1)

(Leftrightarrow2sinx.cosx+1-2sin^2x=3)

(Leftrightarrow sin2x+cos2x=3)

Vế trái không lớn hơn 2 cần pt vô nghiệm


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự

bài 1: giải pt

a,(fraccosleft(cos+2sinx ight)+3sinxleft(sinx+sqrt2 ight)sin2x-1=1)

b,(fracsin^22x-2sin^22x-4cos^2x=tan^2x)

c, (frac1+sin2x+cos2x1+cot^2x=sqrt2sinxsin2x)

d, (2tanx+cotx=2sin2x+frac1sin2x)


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...

Bạn đang xem: Giải phương trình cotx


0
0

giải phương trình sau:a,(fracsin2x+2cosx-sinx-1tanx+sqrt3=0)b,(fracleft(1+sinx+cos2x ight)sinxleft(x+fracpi4 ight)1+tanx=frac1sqrt2cosx)c,(fracleft(1-sin2x ight)cosxleft(1+sin2x ight)left(1-sinx ight)=sqrt3)d,(frac1sinx+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))
Đọc tiếp

giải phương trình sau:

a,(fracsin2x+2cosx-sinx-1tanx+sqrt3=0)

b,(fracleft(1+sinx+cos2x ight)sinxleft(x+fracpi4 ight)1+tanx=frac1sqrt2cosx)

c,(fracleft(1-sin2x ight)cosxleft(1+sin2x ight)left(1-sinx ight)=sqrt3)

d,(frac1sinx+frac1sinleft(x-frac3pi2 ight)=4sinleft(frac7pi4-x ight))


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
0
0

(1,sin^2008x+cos^2008x=1)

(2,sin^5x+cos^5x+sin2x+cos2x=1+sqrt2)

(3,4cos^2x+3tan^2x-4sqrt3cosx+2sqrt3tanx+4=0)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
3
0

giải những pt

a) (left(1+tanx ight)sin^2x=3sinxleft(cosx-sinx ight)+3)

b) (6sinx-2cos^3x=frac5sin4x.sinx2cos2x)

c) (cos^3x=2sinx.sinleft(fracpi3-x ight).sinleft(x+fracpi3 ight))

d) (cos2xleft(sinx+cosx ight)-4cos^3xleft(1+sin2x ight)=0)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác cùng phương t...

Xem thêm: Ví Dụ Về Những Cơ Hội Và Thách Thức Của Toàn Cầu Hóa Đối Với Các Nước Đang Phát Triển


4
0

(cotx-tanx+4sin2x=frac2sin2x)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác với phương t...
1
0

Ai giúp em câu này cùng với ạ

Chứng minh những biểu thức sau không dựa vào vào x :

B= cos^2x + cos^2 (2π/3+x) + cos^2(2π/3 - x)

D= 1-cos2x+sin2x/1+ cos2x+sin2x .cotx


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác cùng phương t...
2
0

Giải phương trình : (fractan^2x+tanxtan^2x+1=fracsqrt22sinleft(x+fracPi4 ight))


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...

Xem thêm: Ý Nghĩa Bài Hát Một Đời Người Một Rừng Cây Một Đời Người, Một Đời Người Một Rừng Cây


1
0
1. Tập quý hiếm của hs: y = sin2x + cos2x là?2. Giải pt: (fraccosx-2sinx.cosx2cos^2x+sinx-1=sqrt3)3. Tìm GTLN cùng GTNN của hs: (y=fracsinx+2cosx+32+cosx)4. Tập cực hiếm của: (y=sqrt3cosfracx2-sinfracx2)5. Giải pt: (sqrt3left(sin2x+cos7x ight)=sin7x-cos2x)6. Giải pt: (cos5x.cosx=cos4x.cos2x+3cos^2x+1)7. Đồ thị hs: (y=sinleft(x+fracpi4 ight)) trải qua điểm như thế nào sau đây? (a.Mleft(fracpi4;0 ight)) (b.Mleft(fracpi{...
Đọc tiếp

1. Tập cực hiếm của hs: y = sin2x + cos2x là?

2. Giải pt: (fraccosx-2sinx.cosx2cos^2x+sinx-1=sqrt3)

3. Kiếm tìm GTLN với GTNN của hs: (y=fracsinx+2cosx+32+cosx)

4. Tập cực hiếm của: (y=sqrt3cosfracx2-sinfracx2)

5. Giải pt: (sqrt3left(sin2x+cos7x ight)=sin7x-cos2x)

6. Giải pt: (cos5x.cosx=cos4x.cos2x+3cos^2x+1)

7. Đồ thị hs: (y=sinleft(x+fracpi4 ight)) đi qua điểm làm sao sau đây? (a.Mleft(fracpi4;0 ight)) (b.Mleft(fracpi2;1 ight)) (c.Mleft(frac-pi4;0 ight)) d. M(1;1)

8. Nghiệm của pt: (2sin^2x-3sinx+1=0) thỏa đk: (0le xlefracpi2) là:

9. Mang đến pt: m(sinx+cosx)+sinx.cosx+1=0. Search m để pt có đúng 1 nghiệm thuộc: (left)

10. Giải pt: (sqrt3cos5x-sin5x=2cos3x)

11. Tập quý hiếm của hs: y = cos2x + 4sinx - 2 là?

12. Pt: (2cos^2x+5sinx=4) gồm nghiệm âm lớn nhất =?

13. Tổng tất cả các nghiệm của pt: cos5x + cos2x + 2sin3x.sin2x = 0 bên trên đoạn: (left<0;2pi ight>) là?

14. Tìm kiếm m nhằm pt: cos2x - (2m - 1)cosx - m + 1 = 0 có đúng 2 nghiệm thuộc: (left) là?

15. Đồ thị hs: y = tanx - 2 đi qua? a. O(0;0) b.M(left(fracpi4;-1 ight)) c. (Nleft(1;fracpi4 ight)) d. (Pleft(frac-pi4;1 ight))