Cry Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Cry là gì

*
*
*

cry
*

cry /krai/ danh từ giờ kêu, tiêng la, tiếng hò hét, tiếng hò reo (vì đau đớn, sợ, mừng rỡ...)a cry for help: tiếng kêu cứua cry of triumph: tiếng hò reo chiến thắng tiếng rao hàng ngoài phố lời hô, lời kêu gọi sự khóc, giờ khócto have a good cry: khóc nức nở dư luận quần chúng, tiếng nói quần chúng tiếng chó sủa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))with the hounds in full cry after it: tất cả cả một bạn thân chó săn sủa ồn ã đuổi theo saua far cry quãng bí quyết xa; sự không giống xathe second translation of the book is a far cry from the first: bản dịch máy hai của quyển sách không giống xa bạn dạng thư nhấtto follow in the cry ở trong một chỗ đông người vô danhin full cty hò hét đuổi theohue & cry (xem) huemuch cry và little wool chuyện nhỏ bé xé ra towith cry of trong khoảng tai nghe được cồn từ kêu, gào, thét, la hét khóc, khóc lócto cry bitter tears: khóc lóc thảm thiết raoto cry one"s wares: rao hàngto cry down chê bai, làm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị, làm mất đi thanh danhto cry for đòi, vòito cry for the moon: đòi nạp năng lượng trứng trâu, gan trờito cry off: không giữ lại lời, nuốt lờito cry off from the bargain: vẫn mặc cả văn bản rồi lại nuốt lờito cry out thétto cry up tán dươngto cry halves đòi chia phầnto cry mercy xin dung thứto cry oneself khổng lồ sleep khóc tới khi ngủ thiếp đito cry one"s heart out (xem) heartto cry out before one is hurt không đánh đang khóc, chưa va đến sẽ la làngto cry quits khổng lồ cry shame upon somebody ngăn chặn lại ai, bội nghịch khán aito cry stinking fish vén áo cho người xem lưng, lạy ông tôi ở lớp bụi nàyto cry wolf kêu cứu giúp đùa, kêu cứu láo để tiến công lừa đều ngườiit is no use crying over spilt milk (xem) spill
Lĩnh vực: y họctiếng kêuepilegtic crytiếng rên hễ kinh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): cry, outcry, cry, crying

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): cry, outcry, cry, crying


*

*Xem thêm: Cách Bảo Quản Hoa Ly Nở Bao Lâu Thì Tàn, Cách Bảo Quản Hoa Ly Tươi Lâu Nhất

*

cry

Từ điển Collocation

cry noun

1 shout/loud noise

ADJ. great, loud | little, low, small | choked/choking, muffled, stifled, strangled | piercing, shrill | hoarse the hoarse cry of a crow | agonized, anguished, bitter, despairing, desperate, plaintive, terrible | startled | involuntary | battle, rallying, war, warning | animal, bird

VERB + CRY give, let out, raise, utter She gave an agonized cry as they lifted the fallen branch from her leg. He was too weak khổng lồ raise even the smallest of cries. | hear

CRY + VERB go up A cry went up when it was discovered their man had escaped. | escape An involuntary cry escaped her as he entered the room.

PREP. with a ~ He fell to lớn the ground with a cry. | ~ for (figurative) Her suicide attempt was really a desperate cry for help. | ~ of a cry of despair/delight More information about SOUND
SOUND: give a ~
The dog gave a low growl.

let out a ~ He let out a blood-curdling scream.

hear ~ We heard the peal of church bells.

with a ~ The vase fell lớn the ground with a great crash.

~ of a roar of laughtera snort of derisionthe whine of an engine


2 act of crying

ADJ. good | little

VERB + CRY have You"ll feel better when you"ve had a good cry.

Từ điển WordNet


n.

a fit of weeping

had a good cry

the characteristic utterance of an animal

animal cries filled the night

v.

demand immediate action

This situation is crying for attention

utter a characteristic sound

The cat was crying

bring into a particular state by crying

The little boy cried himself to lớn sleep
Xem thêm: Tìm Kiếm Vị Trí Qua Số Điện Thoại Trên Bản Đồ Đơn Giản Dễ Làm

File Extension Dictionary

Cypherix/Cryptainer Encrypted Volume tệp tin Format (Cypherix)CryEngine Sandbox Editor 2 level Information file (CRYTEK)Crypto Chat II Encrypted Notebook-content

English Synonym và Antonym Dictionary

cries|cried|cryingsyn.: bawl sob wail weepant.: laugh