Tôi Yêu Hóa Học

     

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đưa tàn đốm còn than hồng vào bình đựng KNO3 ở ánh nắng mặt trời cao thì cơ hiện tượng kỳ lạ nào?

tiến hành nhiệt phân hoàn toàn 1 mol chất rắn nào dưới đây mà trọng lượng chất rắn chiếm được sau bội nghịch ứng là lớn nhất ?

lúc nhiệt phân, hàng muối rắn nào sau đây đều có mặt kim loại?

lúc nhiệt phân, muối bột nitrat nào sau đây rất có thể không chiếm được khí O2?

so với photpho đỏ thì photpho trắng có hoạt tính hoá học

mang đến phản ứng:
Bạn đang xem: Tôi yêu hóa học

Mg+H++HNO3-→Mg2++N2+H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng thông số cân bằng của các chất trong bội nghịch ứng là

mang lại phản ứng:

FexOy+HNO3→FeNO33+NaOb+H2O

Hệ số của Fe(NO3)3 sau khoản thời gian cân bằng

mang đến phản ứng nhiệt phân:

4MNO33→t∘2M2O2+4xNO2↑+xO2↑

M là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

chọn phát biểu đúng:

trong những nhận xét sau đây về muối hạt nitrat của kim loại, dìm xét như thế nào là không đúng?

mang đến phản ứng:

Zn+H++HNO3-→Zn2++NH4+H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng của các chất trong bội phản ứng là

khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat nào tiếp sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit với oxi?

đến phản ứng : Fe(NO3)2 + HCl →FeCl3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O. Nếu thông số của NO là 3 thì thông số của FeCl3 bằng :

trong phương trình hóa học của làm phản ứng nhiệt phân sắt(III) nitrat, tổng những hệ số (các số nguyên, tối giản) bởi bao nhiêu?


thành phầm của phản ứng nhiệt phân KNO3 là:

Page 2

chọn DKNO2 và O2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đưa tàn đốm còn than hồng vào trong bình đựng KNO3 ở ánh nắng mặt trời cao thì cơ hiện tượng lạ nào?

triển khai nhiệt phân trọn vẹn 1 mol chất rắn nào sau đây mà trọng lượng chất rắn nhận được sau bội phản ứng là lớn nhất ?

khi nhiệt phân, dãy muối rắn nào sau đây đều xuất hiện kim loại?

lúc nhiệt phân, muối nitrat như thế nào sau đây hoàn toàn có thể không nhận được khí O2?

đối với photpho đỏ thì photpho trắng tất cả hoạt tính hoá học

mang đến phản ứng:

Mg+H++HNO3-→Mg2++N2+H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng thông số cân bằng của những chất trong phản ứng là

đến phản ứng:
Xem thêm: Thân Non Có Màu Xanh Có Quang Hợp Được Không ? Vì Sao ? Bài 3 Trang 72 Sgk Sinh Học 6

FexOy+HNO3→FeNO33+NaOb+H2O

Hệ số của Fe(NO3)3 sau thời điểm cân bằng

mang đến phản ứng sức nóng phân:

4MNO33→t∘2M2O2+4xNO2↑+xO2↑

M là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

sản phẩm của bội nghịch ứng nhiệt độ phân Cu(NO3)2 là:

lựa chọn phát biểu đúng:

trong những nhận xét dưới đây về muối bột nitrat của kim loại, dấn xét làm sao là không đúng?

mang đến phản ứng:

Zn+H++HNO3-→Zn2++NH4+H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng thông số cân bằng của các chất trong phản ứng là

khi bị nhiệt độ phân hàng muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit với oxi?

cho phản ứng : Fe(NO3)2 + HCl →FeCl3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O. Nếu thông số của NO là 3 thì hệ số của FeCl3 bởi :

vào phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng nhiệt độ phân sắt(III) nitrat, tổng những hệ số (các số nguyên, buổi tối giản) bằng bao nhiêu?
Xem thêm: 7 Bài Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về My Neighborhood ❤️️ 15 Mẫu Hay

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân cuno32 là