DUNG DỊCH X CHỨA CÁC ION CA2+ NA+ HCO3-

     

Cho 50% dd X pư cùng với dd NaOH (dư), chiếm được 2 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3-

Cho 1/2 dd X còn sót lại pư với dd Ca(OH)2 (dư), chiếm được 3 gam kết tủa

⇒ Khi tác dụng với NaOH; Ca2+ kết tủa hết với CO32- tạo thành và CO32- còn dư, khi công dụng với Ca(OH)2 thêm ion Ca2+ thì CO32- có mặt đã được kết tủa hết

TN1: n Ca2+ = nCaCO3 = 0,02 mol

⇒ Trong hỗn hợp X: nCa2+ = 0,02.2 = 0,04

TN2:

n HCO3- = n CO32- = n CaCO3 = 0,03 mol

⇒ Trong dung dịch X: nHCO3- = 0,03.2 =0,06

⇒ nNa+ = 0,1 + 0,06 – 0,04.2 = 0,08

Khi đung nóng dung dịch X:

2HCO3- → CO32- + H2O + CO2

0,06 0,03 0,03 0,03

⇒ m = mCa2+ + mNa+ + mCl- + mCO32- = 8,79g


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 50 ml hỗn hợp HNO3 1M vào 100 ml hỗn hợp KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ đựng một chất tan duy nhất. Quý giá của x là


A.0,5


B.0,3


C.0,8


D.l,0.


Câu 2:


Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư vào 100ml hỗn hợp NaHCO3 1M cùng Na2CO3 0,5M. Số gam kết tủa là:


A.19,700g


B.24,625g


C.29,550g


D.34,475g


Câu 3:


Cho 10ml hỗn hợp X tất cả HCl 1M cùng H2SO4 0,5M. Thể tích hỗn hợp NaOH 1M nên để trung hoà hỗn hợp X đã cho là:


A.10ml


B.15ml


C. 20ml


D.25ml


Câu 4:


Khi trộn dung dịch chứa 0,0075mol NaHCO3 cùng với 0,01mol Ba(OH)2 thì được m gam kết tủa. kiếm tìm m:


A.0,7375g


B.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ: Lời Chào Cao Hơn Mâm Cỗ Nghĩa Là Gì?

1,9700g


C.2,9550g


D. 1,4775g


Câu 5:


Cho hỗn hợp NaOH dư vào 100ml dung dịch A bao gồm Ba(HCO3)2 0,5M với BaCl2 0,4M. Số gam kết tủa tạo ra là:


A.9,850g


B.14,775g


C.17,730g


D.18,000g


Câu 6:


200ml hỗn hợp A tất cả CuSO4 1M cùng Fe2(SO4)3 0,5M phản ứng với hỗn hợp NaOH dư. Tìm kiếm lượng kết tủa sau phản nghịch ứng :


D.41g


B.45g


C.40g


D.41g


Câu 7:


Cho CaCO3 dư vào 500ml dung dịch HCl 0,5M cùng H2SO4 1M. Thể tích khí CO2 (đktc) buổi tối đa bay ra là:


A.11,2lít


B.14lít


C.14,14lít


D.6,72lít


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại bulongvietlong.com


*

links
tin tức bulongvietlong.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


bulongvietlong.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


bulongvietlong.com

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Cho Hình Thang Abcd Có Kích Thước Như Hình Vẽ Bên, Cho Hình Thang Abcd Có Kích Thước Như Hình Vẽ


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


bulongvietlong.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
bulongvietlong.com