EJACULATION LÀ GÌ

     
ejaculation /i"dʤækjuleiʃn/* số từ- sự thốt ra, sự văng ra, lời thốt ra, lời văng ra- (sinh thiết bị học) sự phóng (tinh dịch...)
Dưới đấy là những mẫu câu có chứa trường đoản cú "ejaculation", trong cỗ từ điển tự điển Anh - bulongvietlong.comệt. Chúng ta có thể tham khảo đa số mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú ejaculation, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ ejaculation trong bộ từ điển từ điển Anh - bulongvietlong.comệt

1. Ejaculation usually begins during the first or second contraction of orgasm.

Bạn đang xem: Ejaculation là gì

Xuất tinh thường bước đầu trong cơn co thắt rất khoái trước tiên hoặc trang bị hai.

2. Play media When a man has achieved a sufficient màn chơi of stimulation, the orgasm and ejaculation begins.

khi 1 người bọn ông đã đạt được một cường độ kích ưng ý đủ mức, cực khoái và xuất tinh bắt đầu.

3. Surgical therapy in male infertility is designed khổng lồ overcome anatomical barriers that impede sperm production and maturation or ejaculation .

Điều trị khoa ngoại trong triệu chứng vô sinh sinh hoạt nam có phong cách thiết kế để xung khắc phục mọi khuyết tật khung hình cản trở sự cung ứng và cách tân và phát triển của tinh trùng hoặc sự xuất tinh .

Xem thêm: Virus Ebola Là Gì - Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị

4. Adult semen volume is affected by the time that has passed since the prebulongvietlong.comous ejaculation; larger semen volumes are seen with greater durations of abstinence.

Lượng tinh khí của người cứng cáp bị tác động bởi thời hạn đã trôi qua tính từ lúc lần xuất tinh trước đó; cân nặng tinh dịch to hơn được nhận thấy với thời hạn kiêng khem phệ hơn.

5. The force and amount of semen that will be ejected during an ejaculation will vary widely between men & may contain between 0.1 and 10 milliliters (by way of comparison, lưu ý that a teaspoon is 5 ml & a tablespoon holds 15 ml).

Lượng tinh dịch đã bị xuất kho trong quy trình xuất tinh sẽ không giống nhau giữa các nam giới và có thể chứa từ bỏ 0,1 mang lại 10 ml (để tiện thể so sánh, để ý rằng một muỗng cafe là 5 ml và một muống nêm canh là 15 ml).

6. The protein is synthesized in the male "s epididymis , the coiled ducts that store , mature and transport sperm cells on their way from the testis where they are made , lớn the vas deferens , from whence they are delivered to lớn the urethra prior khổng lồ ejaculation .

Xem thêm: 1 Ngày Cần Bao Nhiêu Calo Thì Tăng 1 Cân ? Cách Tính Calo Nạp Vào Cơ Thể

Prô-tê-in này được tổng đúng theo trong mồng tinh trả của phái mạnh , các ống xoắn sẽ tàng trữ , giúp trưởng thành và cứng cáp và vận chuyển những tế bào tinh trùng cho tinh trả , vị trí chúng trở thành tinh trùng , mang đến ống dẫn tinh , trường đoản cú đó chúng được chuyển mang đến niệu đạo trước lúc xuất tinh .