FES + H2SO4 ĐẶC NÓNG

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Phương trình hóa học: FeS + H2SO4 → H2S↑+ FeSO4 | FeS ra FeSO4 | H2SO4 ra H2S | FeS ra H2S

Phản ứng FeS + H2SO4 tuyệt FeS ra FeSO4 hoặc H2SO4 ra H2S hoặc FeS ra H2S thuộc các loại phản ứng bàn bạc đã được cân nặng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Trong khi là một số trong những bài tập có tương quan về FeS bao gồm lời giải, mời chúng ta đón xem:

Phản ứng hóa học:

FeS + H2SO4 → H2S↑+ FeSO4


Điều khiếu nại phản ứng

- ánh sáng phòng.

Bạn đang xem: Fes + h2so4 đặc nóng

Cách tiến hành phản ứng

- đến FeS tính năng với hỗn hợp H2SO4

Hiện tượng nhận ra phản ứng

- chất rắn màu đen FeS tan dần, xuất hiện thêm khí giữ mùi nặng trứng thối H2S thoát ra

Bạn bao gồm biết

Tương từ bỏ FeS, muối ZnS,MnS,... Cũng có phản ứng với H2SO4 hình thành khí H2S

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: hóa học nào sau đây phản ứng cùng với Fe sản xuất thành hợp chất Fe(II) ?

A. Cl2 B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư D. Dung dịch HCl đặc

Hướng dẫn giải

Đáp án : D


Ví dụ 2: phản bội ứng nào sau đây chỉ tạo nên muối fe (II)?

A. đến Fe công dụng với dung dịch HNO3 dư.

B. Cho Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét dư.

C. Mang lại Fe tính năng với Cl2, nung nóng.

D. Mang đến Fe công dụng với bột S, nung nóng.

Xem thêm: Cho Biết Số Oxi Hóa Của Fes2 + O2, Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử Fes2 + O2

Hướng dẫn giải

Fe+ 4HNO3 dư → Fe(NO3)3 + NO + 4H2O

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng dư → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Fe + 3Cl2 →2FeCl3

Fe + S →FeS

Do S gồm tính lão hóa yêu nên chỉ có thể đẩy sắt thành Fe(II)

Đáp án : D

Ví dụ 3: Để bảo quản dung dịch FeSO4 trong chống thí nghiệm, người ta yêu cầu thêm vào hỗn hợp hoá chất nào tiếp sau đây ?

A. Một đinh fe sạch.

B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Một dây Cu sạch.

Xem thêm: Vì Sao Adn Có Cấu Tạo Rất Đa Dạng Và Đặc Thù ? Vì Sao Adn Có Cấu Tạo Rất Đa Dạng Và Đặc Thù

D. Dung dịch H2SO4 đặc.

Hướng dẫn giải

Để bảo vệ FeSO4 trong PTN ta cần thêm một đinh sạch bởi vì Fe đang khử Fe3+ hình thành về Fe2+

Đáp án : A


Giới thiệu kênh Youtube bulongvietlong.com

Ngân mặt hàng trắc nghiệm miễn giá tiền ôn thi THPT quốc gia tại khoahoc.bulongvietlong.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, bulongvietlong.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đúng theo các đoạn phim dạy học tập từ những giáo viên tốt nhất - CHỈ TỪ 399K trên khoahoc.bulongvietlong.com