Frantic là gì

     
frantic /"fræɳtik/* tính từ- điên cuồng, điên rồ=to be frantic with pain+ nhức phát cuồng, đau phát điê
Dưới đó là những mẫu mã câu có chứa từ "frantic", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - bulongvietlong.comệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo đông đảo mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với từ bỏ frantic, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ frantic trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - bulongvietlong.comệt

1. I was frantic when my children suffered.

Bạn đang xem: Frantic là gì

Tôi cực kì bấn loạn lúc thấy bé mình sống trong cảnh này.

2. Zeus led all the gods on a frantic search.

Thần Dớt huy động tất cả các vị thần vào cuộc search kiếm.

3. ♪ Aye, the footmen are frantic in their indignation ♪

♪ Aye, tín đồ lính cỗ binh cáu tiết ♪

4. That faith was undiminished by our frantic efforts to lớn get a barometer khổng lồ work.

Đức tin đó không giảm bớt bởi các nỗ lực đầy máu nóng của công ty chúng tôi để tạo cho cái khí áp kế chạy.

5. The chime can be heard in the Roman Polanski film Frantic.

giờ đồng hồ chuông này xuất hiện trong phim Frantic của Roman Polanski.

6. Millions keep up a hectic pace in their frantic efforts to lớn get rich.

Hàng triệu người đang lập cập làm giàu.

7. (Romans 12:2) Many people are in a frantic rush to lớn gratify every desire, every ambition, every impulse.

(Rô-ma 12:2) nhiều người nhanh lẹ làm thỏa mãn mọi cầu muốn, tham vọng và ý thích bốc đồng.

8. As a result, scientists were in a frantic race to find a way to prevent or cure the disease.

công dụng là, các nhà khoa học tức tốc kiếm tìm kiếm một phương án để ngăn chặn hay trị trị căn bệnh này.

9. This has contributed lớn a frantic arms race for which the two kings must chia sẻ responsibility.

Xem thêm: Tính Năng Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Tính Năng Là Gì

Điều này đã góp phần vào cuộc thi đua võ trang sôi sục mà nhì vua cần cùng gánh đem trách nhiệm.

10. People who didn’t get in on the immediate-need level were frantic for some way lớn help.

Có những người không trợ giúp được tại nơi xẩy ra tai nạn hoặc bệnh bulongvietlong.comện thì cuống cuồng tìm thấy một phương pháp nào đó sẽ giúp đỡ đỡ.

11. Frantic khổng lồ avoid that end, the sailors pulled in the small boat that the ship was towing.

choáng choàng tránh điều đó xảy ra, những thủy thủ kéo mẫu xuồng được buộc sinh sống đuôi tàu lên.

12. Can you imagine the distress Mary felt during the frantic three-day search for her son?

chúng ta cũng có thể hình dung nỗi lo lắng của Ma-ri trong suốt cha ngày cuống cuồng search kiếm con trai không?

13. No longer is there a frantic rush lớn the post office to send the manuscripts off by mail.

không còn tình trạng cuống cuồng chạy mang đến bưu điện nhằm gửi bản dịch nữa.

14. Mysterious (to an outsider) hand signals are employed, coded messages on electronic tickers appear và change at a frantic pace, & floor brokers compete to lớn be heard above the flurry of actibulongvietlong.comty.

fan ta giơ tay làm cho những dấu hiệu khó phát âm (đối với những người ngoài), những ký hiệu bên trên máy năng lượng điện báo xuất hiện thêm và chuyển đổi dồn dập, những người dân môi giới tranh nhau nói át đi tiếng chuyển động huyên náo.

15. But we all know that too often the spirit of Christmas can become overshadowed và even lost in the frantic pace và pressures of shopping, bills, and packed schedules.

Nhưng chúng ta đều hiểu được tinh thần cao tay của Giáng Sinh hoàn toàn có thể quá liên tục trở buộc phải lu mờ và thậm chí còn còn bị tấn công mất vị những áp lực mua sắm, trả nợ với lịch trình đầy bận rộn.

16. However, medics at the scene had sent out a frantic request for help, & so the flight was diverted to lớn pick up the child and take him to Seattle so that he could be treated in a hospital.

mặc dù nhiên, những nhân bulongvietlong.comên y tế tại hiện tại trường đã gửi đi một yêu cầu cấp bách để xin góp đỡ, và vị vậy chuyến cất cánh đã gửi hướng cất cánh để đi đón đứa nhỏ xíu và đưa nó mang đến Seattle nhằm nó hoàn toàn có thể được điều trị trong bệnh bulongvietlong.comện.

17. People with a condition called bipolar disorder are also more at risk for suicide because their condition can cause them khổng lồ go through times when they are extremely depressed as well as times when they have abnormally high or frantic energy ( called mania or manic ) .

Xem thêm: Không Chỉnh Sửa Được File Word 2010, Cách Mở File Word Bị Khóa Không Chỉnh Sửa Được

fan bị bệnh rối loạn lưỡng cực cũng đều có nguy cơ trường đoản cú sát cao hơn nhiều vị chứng dịch này rất có thể khiến họ đề nghị trải qua thời hạn trầm cảm rất độ tương tự như thời gian tràn trề tích điện , chan chứa sức sinh sống một cách phi lý ( điện thoại tư vấn là hội chứng hưng cảm hoặc vui bi ai thất thường ) .