(e) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đa số hòa tung Cu(OH)2 ở đk thường mang đến dd màu xanh da trời lam

Số phát biểu đúng là:
Bạn đang xem:

Đun nóng trọn vẹn 13,6 gam phenyl axetat cùng với 250 ml dd NaOH 1M cho hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn 8,88 gam este X thu được 15,84 gam CO2 cùng 6,48 gam H2O. Bí quyết phân tử của este là


Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tính năng với hỗn hợp HCl (dư), sau khi phản ứng trọn vẹn làm cất cánh hơi cẩn trọng dung dịch, chiếm được (m + 9,125) gam muối bột khan. Nếu cho m gam X tính năng với dung dịch NaOH (dư), hoàn thành phản ứng tạo ra (m + 7,7) gam muối. Cực hiếm của m là


Ancol etylic được pha trộn từ tinh bột bằng phương thức lên men với hiệu suất cục bộ quá trình là 90%, Hấp thụ toàn thể lượng CO2, sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa với dung dịch X. Biết cân nặng X giảm xuống so với khối lượng nước vôi trong ban sơ là 132 gam. Cực hiếm của m là:


Đun 9,0 gam axit axetic với 9,0 gam etanol (có H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác) đến lúc phản ứng đạt tới mức trạng thái cân bằng, thu được 9,9 gam este. Hiệu suất của phản nghịch ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16).


Đốt cháy hoàn toàn 48 gam láo hợp những kim loại bao gồm Mg, Al, Zn, Cu trong oxi dư chiếm được 60,8 gam chất rắn. Cũng đến 48 gam lếu hợp các kim loại này vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội, dư đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 11,2 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Phần trăm trọng lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là
Xem thêm: Giải Thích Câu Đêm Tháng Năm Chưa Nằm Đã Sáng, Just A Moment

Thủy phân hoàn toàn m gam pentapeptit mạch hở M, thu được hỗn hợp X tất cả 2 α-amino axit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử có một tổ NH2 và một đội nhóm COOH). Đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp X trên đề xuất dùng trọn vẹn 2,268 lít O2(đkc), chỉ chiếm được H2O, N2 với 1,792 lít CO2(đkc). Cực hiếm của m là


Cho các đặc điểm vật lí:

1. Tính dẻo 2. Tính dẫn điện

3. Tính dẫn sức nóng 4. Tính cứng

5. Tỉ khối 6. ánh sáng nóng chảy

7. Tính ánh kim

Những đặc điểm vật lí bình thường của sắt kẽm kim loại là ?


*

Trang web share nội dung miễn phí tổn dành cho người Việt.


khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài xích tập các môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn chi phí

Thông tin điều khoản


Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Cho Biết Sự Khác Nhau Giữa Phát Triển Qua Biến Thái Và Không Qua Biến Thái

gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền