GÓC NHỌN LÀ GÓC CÓ SỐ ĐO

     
- Chọn bài -Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: khi nào thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho thấy số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp lý thuyết Chương 2 (phần Hình học tập Toán 6)

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Đo góc

+ từng góc có một số trong những đo xác định, lớn hơn 0 với không vượt vượt 180o

+ Số đo của góc bẹt là 180o

*

2. đối chiếu hai góc

+ Góc ∠A và ∠B bằng nhau nếu số đo nhì góc của chúng bởi nhau. Kí hiệu ∠A = ∠B

*

+ Góc A tất cả số đo lớn hơn số đo góc B thì góc A to hơn góc B. Kí hiệu ∠A > ∠B

*

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù đọng

+ Góc vuông là góc có số đo bởi 90o. Số đo góc vuông còn được kí hiệu là ⊥


*

+ Góc nhọn là góc tất cả số đo to hơn 0o và nhỏ hơn 180o

*

+ Góc tù là góc có số đo to hơn 90o và nhỏ hơn 180o

*

Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút giây: 1o = 60′; 1′ = 60”

B. Trắc nghiệm và Tự luận

I. Thắc mắc trắc nghiệm

Câu 1: lựa chọn câu sai:

A.

Bạn đang xem: Góc nhọn là góc có số đo

Góc vuông là góc tất cả số đo bởi 90°

B. Góc có số đo to hơn 0° và nhỏ tuổi hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tù hãm là góc tất cả số đo to hơn 90° và bé dại hơn 180°

D. Góc tất cả số đo bé dại hơn 180° là góc tù đọng

Lời giải

Ta bao gồm góc vuông là góc có số đo bằng 90°; góc bao gồm số đo to hơn 0° và nhỏ dại hơn 90° là góc nhọn và góc tù nhân là góc có số đo lớn hơn 90° và bé dại hơn 180° phải A, B, C đều đúng.

Góc bao gồm số đo bé dại hơn 180° là góc phạm nhân là sai vày góc nhọn, góc vuông đều sở hữu số đo bé dại hơn 180°

Chọn lời giải D.


Câu 2: chọn phát biểu đúng:

A. Góc có số đo 120° là góc vuông B. Góc tất cả số đo 80° là góc tội nhân

C.

Xem thêm: Lấy Ví Dụ Về Phương Pháp Luận Là Gì? (Cập Nhật 2022) Ví Dụ Về Phương Pháp Luận Biện Chứng

Góc gồm số đo 100° là góc nhọn D. Góc có số đo 150° là góc tù túng

Lời giải

+ Góc tất cả số đo 120° là góc tù bởi vì 90°

Số góc chế tác thành là 9.(9 – 1)/2 = 36 góc

Chọn lời giải C.


*

A. 50° B. 40° C. 60° D.

Xem thêm: Bài Viết Về Bộ Sưu Tập Của Em Bằng Tiếng Anh Về Sở Thích Sưu Tầm Sách

130°

Lời giải

Vì ∠xOm = ∠yAn mà ∠xOm = 45° đề nghị ∠yAn = 45°

Chọn giải đáp C.


Câu 2: Hãy cho biết mỗi câu sau đó là đúng tốt sai?

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.