HAI HÌNH TRÒN CÓ CÙNG TÂM O NHƯ HÌNH TRÊN

     
*

Biết hai hình trụ có cùng trung khu O ta có nửa đường kính lần lượt là 5dm và 7,5dm.Vậy diện tích phần vẫn tô màu sắc của hình trụ là: A. 490,625 dm2B. 255,125 dm2C. 176,625 dm2D. 98,125 dm2

Biết hai hình tròn trụ có cùng vai trung phong O ta có bán kính lần lượt là 5dm cùng 7,5dm.

Bạn đang xem: Hai hình tròn có cùng tâm o như hình trên

Vậy diện tích s phần đã tô color của hình trụ là:

A. 490,625 dm2

B. 255,125 dm2

C. 176,625 dm2

D. 98,125 dm2tính diện tích s phần tô màu biết 2 hình trụ có cùng trung tâm o với có nửa đường kính lần lượt là 0,85 m cùng 0,5 mTính diện tích s phần sẽ tô đậmcủa hình tròn trụ biết 2 hình trụ có cùng trung ương o cùng có bán kính lần lượt là 0,8m với 0,5m

 


 DT hình trụ lớn là

0,8x0,8x3,14=2,0096(m2)

DT hình tròn bé nhỏ là

0,5x0,5x3,14=0,785(m2)

DT phần tô đậm là

2,0096-0,785=1,2246(m2)

Đ/S:1,2246


tính diện tích phần sơn đậm của hình tròn bên biệt hai hình tròn có cùng vai trung phong o cùng có nửa đường kính lần lượt là 0,8m cùng 0,5 m


Diện tích hình tròn trụ bán kính 0,8m là :

0,8 x 0,8 x 3,14 = 2,0096 (m2)Diện tích hình trụ bán kính 0,5m là :

0,5 x 0,5 x 3,14 = 0,785 (m2 )

Diện tích phần đã tô đậm của hình tròn là:

2,0096 – 0,785 = 1,2246 (m2)

Đ/s : 1,2246 m2


Tính diện tích s phần còn sót lại của miếng bìa tiếp sau đây (phần màu sắc nâu), biết hai hình tròn trụ có cùng tâm O nửa đường kính lần lượt là 10cm với 5cm.


Tính diện tích phần tô color của hình tròn, biết hai hình có chung trọng tâm o, buôn bán kính hình tròn trụ loén là 5cm và dài ra hơn nữa bán kính hình tròn nhỏ dại 1,5cm.

Bán kính của hình tròn nhỏ dại là:

5-1,5=3,5 (cm)

Diện tích của hình tròn nhỏ dại là:

3,5x3,5x3,14=38,465 (cm²)

Diện tích của hình tròn trụ lớn là: 

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm²) 

Diện tích của phần tô màu là:

78,5 - 38,465 = 40,035 (cm²)

Đáp số: 40,035cm².

Xem thêm: Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ Cái Công Nghệ 11 Chi Tiết Nhất, Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Của Các Chữ Cái


Bán kính của hình tròn bé dại là:

5 -1,5=3,5 (cm)

Diện tích của hình tròn bé dại là:

3,5x3,5x3,14=38,465 (cm²)

Diện tích của hình tròn lớn là: 

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm²) 

Diện tích của phần tô color là:

78,5 - 38,465 = 40,035 (cm²)

Đáp số: 40,035cm².


Bán kính của hình tròn nhỏ tuổi là:

5 - 1,5=3,5 (cm)

Diện tích của hình tròn nhỏ là:

3,5 x 3,5 x 3,14 = 38,465 (cm²)

Diện tích của hình tròn lớn là: 

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm²) 

Diện tích của phần tô color là:

78,5 - 38,465 = 40,035 (cm²)

Đáp số: 40,035cm².


Tính diện tích s phần sơn đậm hình trụ (xem hình vẽ bên) biết 2 hình tròn trụ có cùng trung khu O cùng có nửa đường kính lần lượt là 0,85 m với 0,5m.Các bạn ơi góp mik cùng với mik đang buộc phải gấp

*
Tính diện tích s phần đánh đậm hình trụ (xem hình mẫu vẽ bên) biết 2 hình tròn trụ có cùng trung ương O cùng có nửa đường kính lần lượt là 0,85 m cùng 0,5m.

Xem thêm: Tiêu Chí Của Giống Cây Trồng Tốt, Gồm Những Tiêu Chí Nào

Các chúng ta ơi giúp mik với mik đang yêu cầu gấp


Diện tích hình tròn trụ to là:(0,85 imes0,85 imes3,14=2,26865left(m^2 ight))

Diện tích hình tròn trụ bé là:

(0,5 imes0,5 imes3,14=0,785left(m^2 ight))

Diện tích phần sơn đậm là:

(2,26865-0,875=1,39365left(m^2 ight))

Đáp số: 1,39365m2 


Diện tích hình trụ to là:0,85×0,85×3,14=2,26865(m2)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">0,85×0,85×3,14=2,26865(m2)

Diện tích hình tròn trụ bé là:

0,5×0,5×3,14=0,785(m2)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">0,5×0,5×3,14=0,785(m2)

Diện tích phần sơn đậm là:

2,26865−0,875=1,39365(m2)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">2,26865−0,875=1,39365(m2)

Đáp số: 1,39365m2 


Tính diện tích s phần tô màu của hình tròn, biết hai hình tất cả chung chổ chính giữa O,bán kính hình tròn lớn là 5cm và dài hơn bán kính hình nhỏ dại 1,5cm


Tính phần đánh đậm của hình trụ có size như hình bên. Biết nhị hinh tròn có cùng vai trung phong O với có nửa đường kính lần lượt là 0,85m và 0,5m.


Hai hình tròn có cùng trung ương như hình vẽ . Hình tròn nhỏ dại có bán kính 5dm . Chu vi hình trụ lớn là 40,82dm . Hãy tính diện tích phần tô đậm .