Hai Khu Đất Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Bằng Nhau

     
*

Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau . Khu A có diện tích 112 564 mét vuông và chiều rộng 263 mét . Khu vực B gồm chiều rộng 362 mét . Tính diện tích khu B


*

Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích s 112564 m2 và chiều rộng 263 mét. Khu B gồm chiều rộng 362 mét. Tính diện tích khu B.

Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau


*

chiều dài của cả hai khu vực A và B là :

112564 : 263 = 428 (m)

diện tích khu B là :

428 x 362 = 154936 (m2)

đáp số : 154936 m2


2 khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều cân nhau . Khu vực A có diện tích s 112564 m2 và chiều rộng lớn 263 mét . Quần thể B có chiều rộng lớn 362. Tính diện tích khu b


Chiều dài khu đất A với B là

112564:263=428(m)

Diện tích khu đất nền B là

428x362=154936(m2)

Đáp số 154936 m2


Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích 112 564 m2 và chiều rộng bao gồm 263m. Khu B có chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích s khu B.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Thời Tiền Lê ? Just A Moment


Tóm tắt

Skhu A = 112 564 (m2)

Chiều rộng quần thể A = 263 m

Chiều rộng khu B = 362 m

Chiều rộng khu vực B = Chiều lâu năm khu A

Skhu B = ?

Bài giải

Chiều dài khu đất A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài bác chiều dài khu đất A bằng chiều dài khu đất B suy ra chiều dài khu đất nền B là:

428 362 = 154936 (m2)


hai khu đất hcn có chiều dài bằng nhau. Khu vực A có diện tích 112 564 m2 và chiều rộng lớn 263 m, quần thể B gồm chiều rộng 362 m. Tính diện tích khu B?

Làm nhanh nha! bản thân cảm ơn.

Xem thêm: Star - Just A Moment


chiều dài của khu vực đất B là:

112564:263=428m

diện tích quần thể đất B là:

428x362=154936m2

đáp số:1549336m2


hai khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài đều nhau khu A có diện tích s 112564 m 2 và chiều rộng 263 m khu B tất cả chiều rộng lớn 362 tính diện tích khu b


Chiều dài khu đất A và B là:

112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích khu vực B:

428 x 362 = 154936 (m2)

tick nha bn


Vì chiều dài khu đất nền A bằng chiều dài khu đất nền B yêu cầu ta có , chiều dài tầm thường của 2 khu đất là:

112564 : 263 = 428 ( m)

Vậy chiều rộng khu B cũng chính là 428 m. Ta có:

Diện tích quần thể B là:

428 x 362 = 154936 (cm2 )

Đ/S: 154936 cm2


Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau. Khu vực A có diện tích s 112 564m2 và chiều rộng 263m. Khu B có chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích khu B 


một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 3 km chiều rộng bằng 1 phần ba chiều dài. Tính diện tích khu khu đất đó

bài 2 một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 1 km vuông chiều rộng là 500 mét . Tính chiều lâu năm của khu đất nền đó


bài 1

Chiều rộng quần thể đất là : 3 : 3 = 1 ( km )

Diện tích khu đất là : 3 x 1 = 3 ( km2 )

Đ/S : 3 km vuông

bài xích 2

Đổi : 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất nền là : 1000000 : 500 = 2000 ( mét ) 

Đ/S : 2000 mét

*


Bài 1: bài bác giải:

diện tích s khu khu đất hình chữ nhật là:

3 x (3 :3) = 9 ( km2 )

Đáp số: 9 km vuông

Bài 2: bài giải:

Đổi: 1 km2 = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất đó là:

1000000 : 500 = 2000 ( m )

Đáp số: 2000 m


Người ta chia một khu đất thành 3 miếng hình chữ nhật có diện tích s bằng nhau biết rằng những chiều rộng 5 mét 6 mét và 10 mét; chiều nhiều năm của mảnh có chiều rộng ngắn tốt nhất hơn chiều nhiều năm của mảnh có chiều rộng lớn số 1 hơn là 12m .Tính chiều lâu năm của mảnh và ăn mặc tích quần thể đất??


Hai khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng nhau. Quần thể A có diện tích 112564m vuông với chiều rộng lớn 263m. Khu vực B bao gồm chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích s khu B.


Chiều dài bình thường của hai khu là : 112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích khu vực B là : 428 . 362 = 154936 (m2)