91

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

He is a ..........................................................................................

92. Mary told the police about the burglary.

Bạn đang xem: 91


Mary reported ...............................................................................

93. It is said that the thief stole everything in the house.


Everything ....................................................................................

94. I only recognized him when he came into light.


Not until ......................................................................................

95. “You had better go lớn see the doctor immediately,” Jone said. (advised)


.....................................................................................................

96. She liked Paris very little và Rome less. (worse)


......................................................................................................

97. I called my uncle for some advice. (order)


In order to give some advice, I called my uncle.

98. Freda still hasn’t decided if she’ll study medicine or law next year. (mind)


*

He is a ....more persuasive speaker than his brother......................................................................................

92. Mary told the police about the burglary.

Xem thêm: Giải Nghĩa: Môi Hở Răng Lạnh Có Nghĩa Là Gì, Bài Học Về Lối Sống Nghĩa Tình Quý Giá


Mary reported .......the burglary to the police........................................................................

93. It is said that the thief stole everything in the house.


Everything .....in the house is said khổng lồ be stolen by the thief i...............................................................................

94. I only recognized him when he came into light.


Not until .......he came into light did I recognize him...............................................................................

95. “You had better go khổng lồ see the doctor immediately,” Jone said. (advised)


........Jone advised me to lớn go lớn see the doctor immediately.............................................................................................

96. She liked Paris very little and Rome less. (worse)


.......She thought Rome is worse than Paris...............................................................................................

97. I called my uncle for some advice. (order)


In order khổng lồ be given some advice, I called my uncle.

Xem thêm: Tổng Hai Số Là 362 - Một Số Dạng Toán Bồi Dưỡng Hsg Môn Toán Lớp 4

98. Freda still hasn’t decided if she’ll study medicine or law next year. (mind)


*

1. “I’ll take you lớn town” (offer)------------------------------------------------------------------------------------------------------2. “My friend will eat all food in fridge” (agree)-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. “Lan ‘ll go khổng lồ the cinema with me” (promise)------------------------------------------------------------------------------------------------------4. “Don’t sit on my hat!” (request)---------------...

1. “I’ll take you to town” (offer)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. “My friend will eat all food in fridge” (agree)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. “Lan ‘ll go to the cinema with me” (promise)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. “Don’t sit on my hat!” (request)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. “John, remember lớn pay th watch khổng lồ me.” (remind)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------