Heteroskedasticity Là Gì

     

Phương không đúng sai số thay đổi là gì? Phương không nên sai số biến đổi (Tiếng Anh: Heteroscedasticity hoặc Heteroskedasticity) là hiện tượng lạ mà tại kia phần dư (residuals) hoặc các sai số (e) của quy mô sau quy trình hồi quy không theo phân phối thốt nhiên và phương sai không bởi nhau. Điều này vi phạm giả thuyết của mô hình hồi quy con đường tính là phương sai đổi khác của các sai số nên giống nhau (Tiếng Anh: Homoskedasticity).

Bạn đang xem: Heteroskedasticity là gì

Vậy thực chất hiện tượng phương sai sai số biến đổi là gì?


*
*
*
*
*
*
kiểm định phương sai biến hóa trong Stata

Có thể thấy vào hai kiểm nghiệm thì quý hiếm Prob > chi2 đều bằng 0.0000 chi2 to hơn mức ý nghĩa sâu sắc 5%.

Bạn có biết: vào nghiên cứu phần nhiều sẽ thực hiện kiểm định trắng trong Stata chính vì tính thường dùng của nó!

5. Kiểm nghiệm phương sai thay đổi trong STATA nâng cao

Giả thuyết chung:

H0: Phương không đúng sai số trong các thực thể là không vậy đổi

H1: Phương sai sai số trong số thực thể là thay đổi

Có thêm 2 cách nâng cấp để phát hiện phương sai biến hóa hay kiểm tra nó trong ứng dụng Stata

Kiểm định Wald trong Stata

Kiểm định Phương không nên sai số chuyển đổi Heteroskedasticity cho quy mô FEM bằng kiểm định Wald vào Stata bởi lệnh: xttest3


Từ kết quả hình trên ta thấy Prob>chi2 = 0.0000 Phương không đúng sai số trong những thực thể là nạm đổi.

Lưu ý: kết luận này là không giỏi và chúng ta mong đợi P-value > 5% chúng ta nhé!

Kiểm định Breusch & Pagan Lagrangian vào Stata

Kiểm định Phương sai sai số đổi khác Heteroskedasticity cho quy mô REM bằng kiểm định Breusch và Pagan Lagrangian trong Stata bằng lệnh: xttest0


Từ công dụng hình bên trên ta thấy Prob>chi2 = 0.1092 > 5% nên đồng ý H0 và tóm lại Phương không đúng sai số trong những thực thể là không cầm đổi.

Lưu ý: kết luận này điều mà bọn họ mong đợi bởi vì P-value > 5% nha các bạn nè :)))

6. Khắc phục phương không đúng sai số biến đổi trong STATA

Có khá nhiều cách biện pháp khắc phục phương không đúng sai số nắm đổi như sau:

Sử dụng mô hình WLS (Weighted Least Squares), quy mô khá tương tự như với quy mô OLS giúp khắc phục phương sai sai số biến đổi tuy nhiên cần phải sử dụng nhiều phép thử để chọn lọc ra được kết quả.

Xem thêm: Mối Ghép Viết Cái Có Chi Tiết Nào Sau Đây ? Giải Bài Tập Công Nghệ 8

Tham khảo thêm quy mô WLS tại: https://www.stata.com/manuals13/rvwls.pdf

Biến đổi các biến thành dạng logarit để giảm bớt và khắc phục hiện tượng phương sai rứa đổi.

Xem thêm: Tính Chất Của Phi Kim Có Những Tính Chất Nào Dưới Đây ? Phi Kim Có Những Tính Chất Nào Dưới Đây

Tham khảo: Khắc phục phương sai biến đổi bằng Eviews


Cách này khá thông dụng để tương khắc phục hiện tượng kỳ lạ phương sai biến đổi trong mô hình:

Chỉ đề nghị bỏ thêm lệnh ,robust sau lệnh hồi quy quy mô tuyến tính.


Như vậy cho đây chúng ta có thể kết luận được mô hình với hiệu quả này với tự tin tưởng rằng đã xung khắc phục làm rõ đươc hiện tượng kỳ lạ phương không đúng sai số đổi khác là gì thành công nhé!

7. Tổng kết

Như vậy bulongvietlong.com đã ra mắt đến các bạn các ý bao gồm như sau:

Phương không đúng sai số đổi khác là gì? thực chất của hiện tượng phương sai sai số nắm đổi.Nguyên nhân xảy ra hiện tượng phương sai sai số cố kỉnh đổiHậu trái của phương sai sai số nỗ lực đổiKiểm định phương sai biến hóa trong STATA và giải pháp phát hiện tại phương sai thay đổi trong tế bào hình.Khắc phục phương sai đổi khác trong STATA

Bên cạnh đó đã nêu rõ khái niệm, phân loại, nguyên nhân, hậu quả, phát hiện nay và biện pháp khắc phục bằng ứng dụng khác như SPSS cùng EVIEWS. Vậy là kết thúc khái niệm phương không đúng sai số đổi khác là gì? rồi nhé!