Hno3 loãng không tác dụng với kim loại nào

     

Axit nitric tất cả tính lão hóa mạnh, hoàn toàn có thể oxi hóa được hầu như các kim loại như Cu, Ag,… (trừ Au, Pt). Lúc đó sắt kẽm kim loại bị oxi hóa tới mức oxi hóa tối đa và tạo thành muối nitrat.

Xem đoạn clip hướng dẫn bỏ ra tiết


a. Kim loại tính năng với HNO3 đặc

Khi các kim loại công dụng với dung dịch HNO3 đặc thì thành phầm khử tạo thành thành là NO2. -Ví dụ: Mg + 4HNO3(đặc)