Hòa Tan Hoàn Toàn M Gam Al Vào Dung Dịch Hno3 Rất Loãng

     

Hòa tan 32 gam hỗn hợp Cu cùng CuO trong dung dịch HNO3 1M (dư), bay ra 6,72 lít khí NO (đktc). Cân nặng CuO trong lếu hợp thuở đầu là


Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được hỗn hợp X. Mang lại X chức năng vừa đầy đủ với 250 ml hỗn hợp KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng X tất cả CH3COOH, CH2=CHCOOC3H7, CH2=C(COOCH3)2, CH3OOC-C≡C-COOH với (C17H33COO)3C3H5. Đốt cháy hoàn toàn x mol X nên dùng 1,89 mol O2, thành phầm cháy có CO2 với H2O được dẫn qua bình đựng hỗn hợp H2SO4 đặc, dư thấy trọng lượng bình tăng 22,32 gam. Hiđro hóa hoàn toàn x mol X yêu cầu dùng 0,25 mol H2 (Ni, t°). Quý hiếm của x là


Cho các phát biểu sau:

(a) dung dịch lòng white trứng bao gồm phản ứng màu sắc biure.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam al vào dung dịch hno3 rất loãng

(b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ dàng tan trong nước.

(c) hỗn hợp phenol không làm thay đổi màu quỳ tím.

(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) nhận được tristearin.

(e) Fructozơ là đồng phân của glucozơ.

(f) Amilozơ có kết cấu mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng là


Tiến hành thử nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: bỏ vào ống nghiệm 2 – 3 giọt CuSO4 5% với 1 ml hỗn hợp NaOH 10%. Lắc nhẹ, gạn cho phần dung dịch. Lấy kết tủa bỏ vào ống nghiệm (1).

Bước 2: Rót 2 ml hỗn hợp saccarozơ 5% vào ống thử (2) và rót tiếp vào đó 0,5 ml dung dịch H2SO4 loãng. Đun nóng hỗn hợp trong 3 – 5 phút.

Xem thêm: Top 15+ Dàn Ý Nghị Luận Về Sự Nỗ Lực Trong Cuộc Sống Chọn Lọc Hay Nhất

Bước 3: Để nguội dung dịch, đến từ tự NaHCO3 tinh thể vào ống nghiệm (2) và khuấy đều bởi đũa thủy tinh cho đến khi ngừng thoát khí CO2.

Bước 4: Rót hỗn hợp trong ống (2) vào ống (1), nhấp lên xuống đều cho đến khi tủa tan trả toàn.

Phát biểu nào dưới đây đúng?


Câu 11:


Các este thường có mùi thơm dễ dàng chịu: isoamyl axetat bám mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat bám mùi táo, ... Este nặng mùi chuối có công thức cấu trúc thu gọn là:


Câu 12:


Chất nào dưới đây không đề xuất là chất lưỡng tính?


Câu 13:


Tính hóa học hoá học thông thường của sắt kẽm kim loại là


Câu 14:


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) mang đến dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) mang lại dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2.

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

Xem thêm: Một Lớp Học Có 32 Học Sinh, Trong Đó Số Học Sinh 10 Tuổi Chiếm 75%

(6) cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Sau khi những phản ứng kết thúc, tất cả bao nhiêu thí sát hoạch được kết tủa?


Câu 15:


Cho phản nghịch ứng sau: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên dễ dàng nhất. Tổng (a + b) bằng


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


liên kết
Thư viện câu hỏi
Đánh giá năng...
THI THỬ THPT...
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
nội dung bài viết mới tuyệt nhất
Lớp 10
Lớp 7
Lớp 3