1

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Do+you+mind..............................+2.I+haven't+enjoyed+myshelf+so+much+for+years+-->It's+years............................................">

1.I would like you lớn help me put the chairs away.

Bạn đang xem: 1

-->Do you mind..............................

2.I haven't enjoyed myshelf so much for years

-->It's years.........................................

3.You can try khổng lồ get Tim khổng lồ lend you his car,but you won't succeed

-->There is no point.................................

4.Is it really necessary for us lớn arive so early?

-->Do we really............................................

5.Be careful or you may fall.

-->If you............................................

6.Please don't make any noise,I'm very tired

-->I'd rather.........................

7.I expected them khổng lồ offer me that job.

-->I expected.....................

8.Vinh keeps forgetting his homework.

-->Vinh is......................................


Lớp 8Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
2
0
*

1.I would lượt thích you to lớn help me put the chairs away.

-->Do you mind helping me put the chairs away.?

2.I haven"t enjoyed myshelf so much for years

-->It"s years since i last enjoyed myshelf so much

3.You can try to get Tim lớn lend you his car,but you won"t succeed

-->There is no point in getting Tim khổng lồ lend you his car

4.Is it really necessary for us to arive so early?

-->Do we really have lớn arive so early?

5.Be careful or you may fall.

-->If you vị not careful, you may fall.

6.Please don"t make any noise,I"m very tired

-->I"d rather you did not make any noise,I"m very tired

8.Vinh keeps forgetting his homework.

-->Vinh is always forgetting his homework.

Xem thêm: Hấp Thụ Và Hấp Phụ - Phân Biệt Hấp Phụ, Hấp Thụ, Hấp Thu


Đúng 2
Bình luận (0)
*

7.I expected them to lớn offer me that job.

-->I expected....them to be offered that job..


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

Vt lại câu

1. I would like you lớn help me put the chairs away

2. I haven't enjoyed myself so much for years

3. You can try khổng lồ get Tim to lớn lend you his oto , but you won't succeed

4. Is it really necessary for us khổng lồ arrive so early?

5. Be careful or you may fall

6. Please don't make any noise, I'm very tired


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
1
0
+Do+you+mind+____________________________________+?+2.+I+haven't+enjoyed+myself+so+much+for+years.+=>+It's+yea...">
Viết lại câu nghĩa không đổi :1. I would like you khổng lồ help me put the chairs away.=> do you mind ____________________________________ ?2. I haven"t enjoyed myself so much for years.=> It"s years _______________________________________ .3. You can try lớn get Tim to lớn lend you his car , but you won"t succeed .=> There is no point __________________________________ .4. Is it really necessary for us to arrive so early ?=> bởi we really _________________________________ .5. Be careful...
Đọc tiếp

Viết lại câu nghĩa không thay đổi :

1. I would lượt thích you to help me put the chairs away.

=> vày you mind ____________________________________ ?

2. I haven't enjoyed myself so much for years.

=> It's years _______________________________________ .

3. You can try to lớn get Tim khổng lồ lend you his oto , but you won't succeed .

=> There is no point __________________________________ .

4. Is it really necessary for us to lớn arrive so early ?

=> vì chưng we really _________________________________ .

5. Be careful or you may fall .

=> If you _____________________________________________-.

6. This is my first visit lớn Scotland .

=> I have ___________________________________________.

8. Please don't make any noise , I'm very tired .

=> I'd rather ______________________________.

Xem thêm: Viết Về Kế Hoạch Cuối Tuần Bằng Tiếng Anh, Viết Kế Hoạch Làm Gì Vào Cuối Tuần Bằng Tiếng Anh

8. We haven't seen each other for over two years .

=> The last time ________________________________

9. " I'll give you my phone number so that you can gọi me " Jane said khổng lồ me