INVITE LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Invite là gì

*
*
*

invite
*

invite /in"vait / ngoại cồn từ mời mang lạicarelessness invites accidentd: sự cẩu thả thường mang lại tai nạn lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứnga scenery which invites a painter"s brush: một cảnh gây hứng cho tất cả những người nghệ sĩ nội động từ đưa ra lời mời lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng<"invait> danh từ, (thông tục) sự mời; lời mời giấy mời
mờiinvite bids: mời thầuinvite program device operation: thao tác thiết bị lịch trình mờiinvite tenders: mời thầuinvite bidsgọi thầuinvite tendersgọi thầu

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): invitation, invite, uninvited, inviting, invitingly


*Xem thêm: Ăn Gì Để Đào Thải Mỡ Bụng, Càng Ăn Càng Thấy Hiệu Quả, Cách Đào Thải Mỡ Bụng Nhanh Nhất

*

*

invite

Từ điển Collocation

invite verb

1 ask sb to vì chưng sth

ADV. formally, officially | cordially, kindly, warmly You are cordially invited lớn attend the annual parish meeting. She very kindly invited me lớn lunch. | personally | along, around/round/over, back, in, out They"ve invited us over for a drink.

PREP. into As a child I was allowed khổng lồ play in the garden at the Manor, but I never got invited into the house. | for Let"s invite them all for dinner. | lớn Thank you for inviting me to lớn the meeting.

2 encourage sth

ADV. positively The hype và fervour surrounding the sự kiện positively invited scepticism.

VERB + INVITE seem khổng lồ The film seems lớn invite comparison with ‘The Italian Job’.

Từ điển WordNet


n.

a colloquial expression for invitation

he didn"t get no invite khổng lồ the party

v.
Xem thêm: Top 03 Cách Kiểm Tra Cuộc Gọi Đến Viettel Trên Web, Kể Cả Khi Bị Xóa

English Synonym & Antonym Dictionary

invites|invited|invitingsyn.: appeal ask attract hotline interest request summon tempt

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu