Lĩnh vực là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Lĩnh vực là gì

*
*
*

lĩnh vực
*

- toàn cục nội dung bao hàm trong một ngành chuyển động và, nói riêng, một ngành khoa học, nghệ thuật...: lĩnh vực kinh tế; lĩnh vực kỹ thuật; nghành nghề sử học.


*Xem thêm: Sinh Ngày 14/4 Là Cung Gì ? Người Sinh 14 Tháng 4 Là Cung Hoàng Đạo Gì

*

*Xem thêm: Đầu Máy Xe Lửa Chạy Bằng Hơi Nước Và Đường Sắt, Đầu Máy Xe Lửa Hơi Nước

lĩnh vực

arealĩnh vực fan dùng: User Area (UA)domainGiải đam mê VN: ví dụ miền (domain) trong Windows NT server là một trong những nhóm máy vi tính và người dùng được làm chủ bởi một người có thẩm quyền trung tâm. Miền rất có thể trải rộng cho trên nhiều phòng ban với nhóm làm cho việc, tương tự như các nhóm máy vi tính khác. Fan ta dùng tên miền nhằm dễ cai quản các nhóm máy tính và dễ đưa ra những chính sách an ninh cho một vùng trên mạng. Quanh đó ra, miền phân chia lôgíc những mạng khủng thành những nhóm khoáng sản để fan dùng tiện lợi truy cập.lĩnh vực cấp cao: top-level domainlĩnh vực quản lý: Management tên miền (MD)tri thức lĩnh vực: domain knowledgefieldlĩnh vực áp dụng: application fieldlĩnh vực tin học: data processing fieldlĩnh vực ứng dụng: field of applicationfill areaGiải mê say VN: Một phạm vi quan tiền tâm. Bên trên mạng Internet, đấy là phân nhánh cao nhất thường là một trong những quốc gia. Mặc dù thế ở Mỹ, phân nhánh này là các loại tổ chức, như khiếp doanh, giáo dục, và chính quyền chẳng hạn.rangelĩnh vực sử dụng: range of uselĩnh vực sử dụng: range of applicationlĩnh vực ứng dụng: range of uselĩnh vực ứng dụng: range of applicationregionscopelĩnh vực sử dụng: scope (of a document)lĩnh vực ứng dụng: scope (of a document)lĩnh vực áp dụngzone of applicationlĩnh vực ngân hàngbankinglĩnh vực ngân hàngbanking environmentlĩnh vực thạch họcpetrographic provincephạm vi lĩnh vựcsphererangeregionsectorlĩnh vực công: public sectorlĩnh vực sản phẩm & hàng hóa (trong nền ghê tế): real sectorlĩnh vực triệu tập nhiều vốn: capital-intensive sectorsegmentlĩnh vực ghê doanhline of businesslĩnh vực marketing chínhmain business linelĩnh vực quảng cáocopy platform