MỘT BÀI TRẮC NGHIỆM CÓ 10 CÂU HỎI MỖI CÂU HỎI CÓ 4 PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN TRONG ĐÓ CÓ 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG

     
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
thiết bị lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 thứ lí 11

Câu hỏi Đề thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi thắc mắc gồm bốn hướng án chọn và chỉ 1 phương án đúng là đáp án). Vào 10 câu thì 6 câu sinh sống mức phân biệt và 4 câu ở mức thông hiểu. Nếu học viên trả lời đúng một câu sống mức nhận ra thì được một điểm. Nếu học sinh trả lời đúng 1 câu ở tại mức thông hiểu thì được 2 điểm. Biết rằng học sinh làm sai bất kể 1 câu hỏi ở mức nào cũng sẽ bị trừ 1 điểm. Tính tỷ lệ để học sinh làm được đúng 7 điểm.

Bạn đang xem: Một bài trắc nghiệm có 10 câu hỏi mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn trong đó có 1 đáp án đúng

A (dfrac364516384)B (dfrac405262144)C (dfrac45131072)D (dfrac45262144)

Lời giải chi tiết:

Gọi số câu phân biệt trả lời đúng là (x), số câu nối liền trả lời đúng là (y) (left( x,,,y in mathbbN,,,0 le x le 6,,,0 le y le 4 ight)), lúc ấy số câu học viên đó vấn đáp sai là (10 - left( x + y ight)) câu.

(x) câu nhận biết trả lời đúng được (x) điểm.

(y) câu thông hiểu trả lời đúng được (2y) điểm.

Xem thêm: Thế Hệ Trẻ Việt Nam Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Qua Những Ngôi Sao Xa Xôi

(10 - left( x + y ight)) câu trả lời sai được ( - 10 + left( x + y ight)) điểm.

Vì học viên đó làm được đúng 7 điểm đề xuất ta bao gồm phương trình:

(x + 2y - 10 + left( x + y ight) = 7 Leftrightarrow 2x + 3y = 17,,left( * ight)) cùng với (x,,,y in mathbbN,,,0 le x le 6,,,0 le y le 4).

Với đk của (x,,,y) như trên chỉ bao gồm duy nhất cỗ số (x = 4,,,y = 3) thỏa mãn nhu cầu (*).

Xem thêm: Just A Moment - Vòi Thứ Nhất Chảy Đầy Hồ Sau 2 Giờ

Tức là học viên trả lời đúng 4 câu dấn biết, 3 câu am tường và trả lời sai 3 câu.