Một Đội Công Nhân Gồm 40 Người Đã Làm Xong Đoạn Đường Dài 1600M Hết 10 Ngày

     
*

Bài 8.

Bạn đang xem: Một đội công nhân gồm 40 người đã làm xong đoạn đường dài 1600m hết 10 ngày

một tổ công nhân tất cả 40 người được giao đắp một đoạn đường trong 15 ngày. Sau thời điểm làm được 3 ngày thì có 20 CN bị điều đi nơi khác. Hỏi đội cn đó đắp hoàn thành đoạn đường được giao trong bao nhiêu ngày? (mức làm của mọi cá nhân như nhau)


*

*

Một ngày 40 người đắp được số phần công việc là: 1:15=1/15(công việc)

Sau 3 ngày thì 40 người làm được số phần công việc là: 1/15x3=1/5(công việc)

40 bạn gấp 20 người: 40:20=2(lần)

1 ngày 20 người làm được số phần các bước là: 1/15:2=1/30 (công việc)

số các bước còn lại sau 3 ngày là: 1-1/5=4/5(công việc)

Đội CN đó đắp xong đoạn đường được giao trong: 24+3=27(ngày)


giải

sau khi có tác dụng được 3 ngày thì 40 tín đồ đó rất cần được làm thêm số ngày nữa để làm xong xuôi đoạn con đường la :

15 -3 = 12 ( ngày )

1 tín đồ làm số việc của 40 người làm vào 12 ngày còn lai thì trong các ngày là :

12 * 40 = 480 ( ngày )

số tín đồ còn lại sau thời điểm chuyển là :

40 -20 = trăng tròn ( người )

đội CN trăng tròn người đó đắp cần đắp thêm phần đường được giao trong các ngày là :

480 : 20 = 24 ( ngày )

đội công nhân đó đắp chấm dứt đoạn con đường được giao trong những ngày là :

24 +3 = 27 ( ngày )

đ/s : 

* giải thuật của mik khá lố *


MỘT ĐỘI CÔNG NHÂN LÀM ĐƯỜNG CÓ 60 NGƯỜI CẦN PHẢI ĐẮP MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG vào 18 NGÀY. Sau thời điểm LÀM ĐƯỢC 3 NGÀY THÌ CÓ 15 NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐI NƠI KHÁC. HỎI ĐỘI CÔNG NHÂN ĐÓ ĐẮP chấm dứt ĐOẠN ĐƯỜNG ĐƯỢC GIAO trong BAO NHIÊU NGÀY ? BIẾT NĂNG SUẤT LÀM VIỆC CỦA MÕI NGƯỜI trong MỘT NGÀY LÀ NHƯ NHAU .


Một đội công nhân làm cho đường tất cả 60 người cần được đắp một đoạn đường trong 18 ngày. Sau khoản thời gian làm được 3 ngày thì có 15 tín đồ được điều đi nơi khác. Hỏi đội người công nhân đó đắp xong đoạn đường được giao trong từng nào ngày? Biết năng suất làm việc của mỗi người trong một này là như nhau.

Kb với mk nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Một nhóm công nhân bao gồm 40 bạn được giao đắp một đoạn đường trong 15 ngày . Sau khi làm việc được 3 ngày thì 20 công nhân của đơn vị chức năng được điều đi làm việc việc ở nơi khác. Hỏi đội công nhân đó hoàn thành các bước được giao trong bao nhiêu ngày ? hiểu được năng suất làm việc của mọi fan trong một ngày là giống hệt .

Xem thêm: Write A Short Paragraph About Your Future Jobs, Just A Moment


cho tớ hỏi

Một đọi công nhân có tác dụng đường có 60 fan cần đắp vào 18 ngày. Sau khi làm được 3 ngày thì bao gồm 15 tín đồ ddowcj điều đi địa điểm khác. Hỏi đội người công nhân đó đắp kết thúc đoạn đường được giao trong từng nào ngày? Biết năng xuất thao tác làm việc của mỗi cá nhân là như nhau.

 


Một nhóm công nhân làm cho đường có 50 bạn được giao đắp một phần đường trong 24 ngày. Sau khoản thời gian làm được 6 ngày thì có trăng tròn người được điều đi khu vực khác. Hỏi đội công nhân đó hoàn thành công việc được giao trong từng nào ngày? biết rằng năng suất thao tác làm việc của mọi người trong một ngày là như nhau.


một team công nhân có tác dụng đường tất cả 50 người được giao đắp một đoạn đường trong 24 ngày . Sau thời điểm làm được 6 ngày thì có 20 người được điều đi nơi khác . Hỏi đội công nhân đó hoàn thành quá trình trong từng nào ngày ? Biết năng suất làm việc của mọi cá nhân trong 1 ngày như nhau 


Một team công nhân có 40 bạn được giao đắp một phần đường trong 15 ngày. Sau khi làm được 3 ngày thì 20 công nhân của đơn vị được điều đi làm việc ở vị trí khác. Hỏi đội người công nhân đó trả thành quá trình trong bao nhiêu ngày? hiểu được năng suất thao tác làm việc của mọi người trong một ngày là như nhau.

Xem thêm: Hãy Lập Dàn Ý Đóng Vai Bé Thu Kể Lại Chuyện Chiếc Lược Ngà Archives


một công nhân làm cho đường bao gồm 50 người được giao đắp một đoạn mặt đường trong 24 ngày .sau khi làm cho được 6 ngày thì có đôi mươi người được điều đi nơi không giống hỏi đội công nhân đó hoàn thành quá trình được giao trong bao nhiêu ngày ? biết năng suất làm việc của mỗi cá nhân trong một ngày là như nhau


Một team công nhân làm cho đường bao gồm 50 người được giao đắp một đoạn đường trong 24 ngày. Sau thời điểm làm được 6 ngày thì có đôi mươi người được điều đi khu vực khác. Hỏi đội người công nhân đó hoàn thành quá trình được giao trong từng nào ngày?Biết năng suất mỗi người mỗi ngày là như nhau.