Một hình chữ nhật có nửa chu vi là

     

Trong bài viết dưới đây, shop chúng tôi sẽ share lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và cách làm tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo bài xích tập gồm lời giải chi tiết từ A – Z để chúng ta cùng tham khảo nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là một trong những nửa độ dài đường phủ bọc hình chữ nhật, bởi tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là

*

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật phân chia 2 hoặc bởi chiều dài cộng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b 

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều dài hình chữ nhậtb: chiều rộng lớn hình chữ nhật

Bài tập tính nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi bởi 16cm, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 4cm. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng chiều dài cùng chiều rộng.

Chiều dài của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

Ví dụ 2: đến hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 6cm cùng chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Xem thêm: Hãy Cho Biết Bài Thơ Thân Em Vừa Trắng Lại Vừa Tròn, Bánh Trôi Nước

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Ví dụ 3:

Tính chu vì và ăn mặc tích hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều dài hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật là 400cm2 với chiều dài hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Xem thêm: Trong Thí Nghiệm Y Âng Về Giao Thoa Ánh Sáng, Trong Thí Nghiệm I−Âng Về Giao Thoa Ánh Sáng

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài và chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tạo thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban sơ của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích lúc đầu và diện tích sau khi tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì lúc tăng chiều dài với chiều rộng lên 2m thì diện tích tạo thêm 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2 chiều + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( bởi chiều dài gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng cùng với những kiến thức và kỹ năng mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp chúng ta nhớ được bí quyết tính nửa chu vi hình chữ nhật để vận dụng vào làm bài xích tập nhé