MỘT HỖN HỢP KHÍ GỒM 1 ANKAN VÀ 1 ANKEN CÓ CÙNG SỐ NGUYÊN TỬ C

     

Một hỗn hợp bao gồm 1 ankan với 1 anken. Dẫn hỗn hợp đó qua 100 gam hỗn hợp brom 16% thấy brom mất color và trọng lượng bình tăng 2,8 gam, sau làm phản ứng thấy bay ra 3,36 lít khí (đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo khí bay ra thu được 8,8 gam CO2 với 5,4 gam nước. Vậy cách làm của anken và ankan theo thứ tự là

Phương pháp giải

+) (egingatheredn_Br_2 = frac100.16\% 160 = 0,1mol hfill \m_binh uparrow = m_anken(pu) = 2,8gam hfill \n_khi = 0,15mol;n_CO_2 = 0,2mol;n_H_2O = 0,3mol hfill \ endgathered )

(egingatheredn_ankan = n_H_2O - n_CO_2 = 0,1mol hfill \ = > n_anken = n_Br_2 + (0,15 - 0,1) = 0,15mol hfill \ endgathered )

Từ kia tìm ra trọng lượng phân tử của anken.Bạn sẽ xem: Một hỗn hợp khí bao gồm một ankan và 1 anken

+) trường đoản cú số mol CO2 ra đời từ ankan và số mol ankan đưa ra CTPT của ankan.

Xem lời giải

Lời giải của GV bulongvietlong.com

(egingatheredn_Br_2 = frac100.16\% 160 = 0,1mol hfill \m_binh uparrow = m_anken(pu) = 2,8gam hfill \n_khi = 0,15mol;n_CO_2 = 0,2mol;n_H_2O = 0,3mol hfill \ endgathered )

(egingatheredn_ankan = n_H_2O - n_CO_2 = 0,1mol hfill \ = > n_anken = n_Br_2 + (0,15 - 0,1) = 0,15mol hfill \ M_anken = frac2,80,1 = 28 hfill \ endgathered )

=>Anken là C2H4

(n_CO_2(ankan) = 0,2 - 0,05.2 = 0,1mol)

Số C vào ankan ( = fracn_CO_2(ankan)n_ankan = 1)

=> CTPT của ankan là CH4

Đáp án cần chọn là: a
Bạn đang xem: Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử c

*

Bạn sẽ xem: Một các thành phần hỗn hợp khí bao gồm một ankan cùng 1 anken
*Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 12: Nghị Luận Về Ngôn Ngữ Chat Của Giới Trẻ, Nghị Luận Về Ngôn Ngữ Chat

*

*Xem thêm: So Sánh Sơ Đồ Nguyên Lý Và Sơ Đồ Lắp Đặt, Câu 1 Trang 192 Sgk Công Nghệ 8

*

Câu hỏi liên quan

Áp dụng luật lệ Mac-cốp-nhi-cốp vào trường đúng theo nào dưới đây ?

Khi đến but-1-en công dụng với hỗn hợp HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp sản phẩm nào sau đấy là sản phẩm chính ?

Anken C4H8 tất cả bao nhiêu đồng phân khi chức năng với hỗn hợp HCl chỉ đến một thành phầm hữu cơ duy nhất?

Cho những chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khoản thời gian phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), mang đến cùng một thành phầm là:

Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 công dụng với H2O (H+, to) thu được tối đa bao nhiêu thành phầm cộng ?

Anken tương thích để pha chế ancol (CH3CH2)3C-OH là

Có nhị ống nghiệm, mỗi ống đựng 1 ml hỗn hợp brom vào nước gồm màu rubi nhạt. Cung cấp ống trước tiên 1 ml hexan với ống thứ hai 1 ml hex-1-en. Lắc mọi cả nhì ống nghiệm, sau đó để yên nhị ống nghiệm vào vài phút. Hiện tượng kỳ lạ quan sát được là:

Cho 3,36 lít hỗn hợp etan với etilen (đktc) đi lừ đừ qua qua dung dịch brom dư. Sau phản nghịch ứng khối lượng bình brom tạo thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là:

2,8 gam anken A làm mất đi màu toàn diện dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ nhận được một ancol duy nhất. A có tên là:

Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X có 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tăng lên 7,7 gam. Yếu tắc phần % về thể tích của nhị anken là:

Một hỗn hợp X gồm ankan A và một anken B tất cả cùng số nguyên tử C và hầu hết ở thể khí ngơi nghỉ đktc. Cho hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn sót lại bằng nửa thể tích X, còn cân nặng Y bằng 15/29 trọng lượng X. CTPT A, B và thành phần % theo thể tích của tất cả hổn hợp X là

Cho hiđrocacbon X bội nghịch ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thu được hóa học hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Lúc X phản bội ứng với HBr thì nhận được hai thành phầm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là:

Hỗn phù hợp A gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn V lít A nhận được 13,44 lít CO2 nghỉ ngơi đktc. Còn mặt khác A làm mất màu vừa hết 40 gam Br2. CTPT của 2 anken và phần trăm thể tích tương ứng là

Hỗn vừa lòng khí X bao gồm 1 ankan và 1 anken. đến 1,68 lit khí X đến qua dung dịch brom làm mất màu toàn diện dung dịch chứa brom thấy sót lại 1,12 lit khí. Mặt khác nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lit khí X rồi cho thành phầm cháy đi qua bình đựng hỗn hợp nước vôi trong dư thu được 12,5 gam kết tủa. Công thức phân tử của những hiđrocacbon thứu tự là:

Một các thành phần hỗn hợp A tất cả một anken X và một ankan Y có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và cùng số mol. Mang lại m gam hỗn hợp A làm mất đi màu đầy đủ 80 gam hỗn hợp brom 20%. Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp trên nhận được 0,6 mol CO2. X và Y bao gồm công thức phân tử là:

Trộn 1 mol anken X cùng với 1,6 mol H2 rồi dẫn các thành phần hỗn hợp qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Dẫn các thành phần hỗn hợp Y vào brom dư thấy gồm 0,2 mol Br2 đã phản ứng. Công suất phản ứng hiđro hóa là

Hỗn vừa lòng X bao gồm H2, C2H4, C3H6 có tỉ khối đối với H2 với 9,25. Mang đến 22,4 lít X (đktc) vào bình bí mật có sẵn ít bột Ni. Đun lạnh bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 10. Tổng thể mol H2 đang phản ứng là

Cho hỗn hợp X có etilen và H2có tỉ khối so với H2bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung lạnh (hiệu suất bội nghịch ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2(các thể tích đo ở cùng điều kiện) là

Cho H2và 1 olefin hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau qua niken đun nóng ta được các thành phần hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối vớiH2 là 23,2. Năng suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Bí quyết phân tử olefin là

Hỗn vừa lòng khí X có H2và C2H4có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp khí Ycó tỉ khối so với He là 5. Năng suất của phản ứng hiđro hoá là

Số cặp đồng phân cấu tạo anken sống thể khí (đkt) thoả nguyện điều kiện: lúc hiđrat hoá tạo nên thành các thành phần hỗn hợp gồm cha ancol là

Hỗn phù hợp khí X bao gồm H2 với một anken có chức năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bởi 9,1. Đun nóng X bao gồm xúc tác Ni, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y không làm mất đi màu nước brom; tỉ khối của Y đối với H2 bởi 13. Công thức cấu tạo của anken là: