MỘT KHỐI KHÍ LÍ TƯỞNG CÓ THỂ TÍCH 10 LÍT

     
Home/ Môn học/Vật Lý/Một khối khí lý tưởng có thể tích 10 lít, ánh nắng mặt trời 27 độ C, áp suất 1atm đổi khác qua hai quá trình: quy trình 1: Đẳng tích, áp suất tăng 2 lần Quá tr


Bạn đang xem: Một khối khí lí tưởng có thể tích 10 lít

Một khối khí lý tưởng hoàn toàn có thể tích 10 lít, ánh nắng mặt trời 27 độ C, áp suất 1atm đổi khác qua nhì quá trình: quá trình 1: Đẳng tích, áp suất tăng gấp đôi Quá tr


Một khối khí lý tưởng có thể tích 10 lít, ánh sáng 27 độ C, áp suất 1atm biến đổi qua hai quá trình: quá trình 1: Đẳng tích, áp suất tăng 2 lần quy trình 2: Đẳng áp, thể tích tăng mang lại 15l a.a. Tính nhiệt độ ở đầu cuối của lượng khíb. Vẽ đồ dùng thị trình diễn quá trình chuyển đổi trạng thái trong hệ tọa độ ( V,T )


*

Đáp án:

T3=900K

Giải thích quá trình giải:

(left{ eginarraylV_1 = 10lit;T_1 = 300K;P_1 = 1atm\V_2 = V_1;P_2 = 2P_1\P_3 = P_2;V_3 = 15litendarray ight.)

a> ánh nắng mặt trời sau quy trình đẳng tích:(dfracP_1T_1 = dfracP_2T_2 Rightarrow T_2 = T_1.dfracP_2P_1 = 300.2 = 600K)

Nhiệt độ sau quá trình đẳng áp:(dfracV_2T_2 = dfracV_3T_3 Rightarrow T_3 = T_2.dfracV_3V_2 = 600.dfrac1510 = 900K)

b> vẽ


*

khanhngan
0
Reply

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Trạng thái ban đầu

V=10l, p=1atm, T=300K

Quá trình 1 Đẳng tích

V1=V=10l, p=2atm, T=?=600K

Áp dụng định vẻ ngoài saclo

P/T=P1/T1

=> T1=(P1. T) /P=(2.300)/1=600K

Quá trình 2 đẳng áp

P2=P1=2atm, V2=15l, T2=?900K

Nhiệt độ sau cùng của lượng khí

Áp dụng định phép tắc gay

V1 /T1 =V2 /T2

=>T2 =(V2. T1) /V1=(15. 600)/10=900K


Leave an answer
Xem thêm: Em Hãy Nêu 1 Số Biểu Hiện Của Tự Lập Hay Nhất (24 Mẫu), Tự Lập Là Gì

Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Hailey
*

About Hailey


Xem thêm: ✓ Write A Paragraph About Advantages And Disadvantages Of Living In The City

Đặt Câu Hỏi