Một Khu Đất Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 36M

     

Chiều dài là b, ta có:Hai lần chiều dài thêm hơn nữa ba lần chiều rộng lớn là 6m=> 2a = 3b + 6 (1)Nửa chu vi hình chữ nhật là 18=> a + b = 18 (2)Từ (1) cùng (2) => Ta bao gồm hệ $left { a+b=18(1) atop 2a=3b+6 ight.$Giải hệ ta được : $left { a=12(m) atop b=6(m) ight.$Diện tích hình chữ nhật là:12 . 6 = 72 ( $m^2$ )
Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 36m

Hãy góp mọi bạn biết câu trả lời này cố gắng nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Xem thêm: 2022 New Khi Nào Cần Mua Áo Giáp Sắt Mới Nhất 2022, Bỏ Túi 20 Khi Bà Con Nào May Áo Giáp Sắt Hot Nhất
Xem thêm: Kim Loại Dẫn Điện Tốt Vì Sao Kim Loại Dẫn Điện Tốt Nhất? Kim Loại Dẫn Điện Tốt Vì


*

* chúc bn học tốt, cho mik câu trả lời hay duy nhất nhé ^^

Nửa chu vi hình chữ nhật là:36 : 2 = 18 ( m )Gọi chiều rộng là f ,chiều dài là e, ta có:Hai lần chiều dài thêm hơn nữa ba lần chiều rộng lớn là 6m=> 2f = 3e + 6 (1)Nửa chu vi hình chữ nhật là 18=> f + e = 18 (2)Từ (1) với (2) => Ta có hệ : - f{a+b=18(1)2a=3b+6" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">+e=18(1)

{a+b=18(1)2a=3b+6" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0"> - 2f=3e+6

Giải hệ ta được : - f{a=12(m)b=6(m)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">=12(m)

{a=12(m)b=6(m)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0"> - e =6(m)Diện tích hình chữ nhật là:12 . 6 = 72 (m2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">m2)