Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 540m

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, bulongvietlong.com đã tìm những thắc mắc có sẵn mang đến bạn. Trường hợp không thỏa mãn nhu cầu với những câu vấn đáp có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 540m

Bạn đang xem: Một khu vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 540m

một khu vườn hình chữ nhật gồm chu vi là 540 m. Trường hợp tăng chiều dài với đồng thời sụt giảm chiều rộng lớn 8m thì thời điểm đó chiều dài bằng 5/4 chiều rộng. Tính diên tich vườn đó

kết trái là 18167 nha

chúc chúng ta học giỏi bạn trường đoản cú tìmcâu giải mã nha mình chỉ giúp được

phép tính thôi nha mà các bạn có xem soccer ko việt nam 2 rồi đó

một căn vườn hình chữ nhật có chu vi 540 nều tăng chiều lâu năm đồng thời sút chiều rộng đi 8 thì thời điểm đó chiều dài bởi 5/4 chiều rộng tính diện tích s khu vườn đó diện tích s khu vườn chính là 18167 met vuong

lũ dở người 456789 dung 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

18167

dung 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 phan tram

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên.

Xem thêm: Muốn Người Ta Giúp Cho Thì Trước Hết Mình Phải Tự Giúp Lấy Mình Đã

Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

Một khu vườn hình chữ nhật gồm chu vi 540m. Trường hợp tăng chiều dài đồng thời giảm chiều rộng lớn đi 8m thì thời điểm đó chiều dài bằng 5/4 chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó.

Xem thêm: Đề 1: Ít Lâu Nay Một Số Bạn Trong Lớp Có Phần Lơ Là Học Tập Hay Nhất

Đọc tiếp...

Tổng của chiều dài và chiều rộng lớn là: 540 : 2 = 270 (m)Nếu tăng chiều dài đồng thời giảm chiều rộng đi 8m thì tổng bên trên vẫn không cụ đổiTỉ số của chúng hôm nay là: 5/4Tổng số phần cân nhau là: 5 + 4 = 9 (phần)Chiều nhiều năm khu vườn sau khoản thời gian đã tạo thêm 8m là: 270 : 9 x 5 = 150 (m)Chiều rộng khu vực vườn sau thời điểm đã giảm đi 8m là: 270 - 150 = 120 (m)Chiều dài khu vườn lúc đầu là: 150 - 8 = 142 (m)Chiều rộng căn vườn lúc đầu là: 120 + 8 = 128 (m)Diện tích khu vực vườn ban sơ là: 142 x 128 = 18176 (m2)

Nửa chu vi của hình chữ nhật đólà:

540 : 2 = 270 (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

Chiều lâu năm khu vườn sau khi đã tăng thêm 8m là:

270 : 9 x 5 = 150 (m)

Chiều nhiều năm khu vườn ban sơ là:

150 - 8 = 142 (m)

Chiều rộng khu vườn ban sơ là:

270 - 142 =128 (m)

Diện tích quần thể vườn ban đầu là:

142 x 128 = 18176 (m2 )

Đáp số : 18176 m2

một vườn hình chữ nhật có chu vi 360m nếu tăng chiều nhiều năm đồng thời sút chiều rộng đi 5m thì thời gian đó chiều rộng bằng 3/2 chiều dài .

tính diện tích s khu vườn hình chữ nhật?

Đọc tiếp...

Nửa chu vi: 360:2 = 180Tăng chiều lâu năm 5m đồng thời bớt chiều rộng lớn 5m thì nửa chu vi không vắt đổi.Tổng số phần bằng nhau: 3+2=5 phầnChiều dài: 180:5x3=108mChiều rộng: 180:5x2=72mDiện tích khu vườn: 108x72=7776m2