MỘT MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ CÔNG SUẤT 1000KW

     
*

Một đồ vật phát điện xoay chiều có hiệu suất 1000 kW. Dòng điện nó vạc ra sau khoản thời gian tăng núm lên 110kV được truyền ra đi bằng một đường dây gồm điện trở trăng tròn Ω. Công suất hao phí trên đường dây là

A. 6050W

B. 5500W

C. 2420W

D. 1653W


*

Chọn đáp án D

*


Một đồ vật phát điện xoay chiều có năng suất 1000 kW. Mẫu điện nó phạt ra sau khi tăng thế lên 110kV được truyền ra đi bằng một mặt đường dây gồm điện trở 20Ω. Hiệu suất hao phí trên phố dây là

A.

Bạn đang xem: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kw

6050W

B. 5500W

C. 2420W

D. 1653W


Một trang bị phát điện xoay chiều có năng suất 1000 kW. Mẫu điện cơ mà nó phát ra sau thời điểm tăng áp lên tới 110 kV được truyền đi xa bằng một con đường dây tất cả điện trở 20Ω. Coi cái điện trong mạch luôn luôn cùng pha với điện áp. Công suất hao phí trê tuyến phố dây gần đúng bởi A. 1653 W B. 6505 W C. 5500 W D. 2420 W

Một lắp thêm phát điện xoay chiều có năng suất 1000 kW. Cái điện mà nó phát ra sau khoản thời gian tăng áp lên tới 110 kV được truyền ra đi bằng một mặt đường dây có điện trở 20Ω. Coi cái điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. Công suất hao phí trên đường dây sấp xỉ bằng

A. 1653 W

B. 6505 W

C. 5500 W

D. 2420 W


Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100 kW, năng lượng điện trở con đường dây tải điện là 8 Ω. Điện áp ở hai đầu trạm là 1000 V. Nối hai rất của trạm cùng với một biến thế tất cả tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp cho và cuộn sản phẩm cấp N1N2=0,1. Nhận định rằng hao phí tổn trong máy biến áp không xứng đáng kể, hệ số hiệu suất máy phát triển thành áp bằng 1. Năng suất tải điện của trạm khi có máy thay đổi áp là A. 99% B. 90% C. 92% D. 99,2%

Một trạm phát năng lượng điện truyền đi với năng suất 100 kW, năng lượng điện trở mặt đường dây download điện là 8 Ω. Điện áp ở nhị đầu trạm là 1000 V. Nối hai rất của trạm cùng với một phát triển thành thế gồm tỉ số vòng dây cuộn sơ cung cấp và cuộn trang bị cấp N1N2=0,1. Cho rằng hao tổn phí trong máy biến chuyển áp không xứng đáng kể, hệ số công suất máy biến chuyển áp bởi 1. Công suất tải năng lượng điện của trạm khi bao gồm máy biến chuyển áp là

A. 99%

B. 90%

C. 92%

D. 99,2%


Một con đường dây mua điện chuyển phiên chiều một pha mang đến nơi tiêu thị ngơi nghỉ xa. Dây dẫn gồm điện trở 3W. Điện áp và hiệu suất truyền đi làm việc trạm phát theo lần lượt làU=6kV, P=540kW. Hệ số năng suất của mạch điện làcosφ=0,9. Công suất hao phí trên tuyến đường dây là: A. ∆P=457W...

Một mặt đường dây mua điện luân phiên chiều một pha cho nơi tiêu thị sinh sống xa. Dây dẫn bao gồm điện trở 3W. Điện áp và năng suất truyền đi ngơi nghỉ trạm phát theo lần lượt làU=6kV, P=540kW. Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện làcosφ=0,9. Năng suất hao phí trên đường dây là:

A. ∆P=457W

B. ∆P=354W

C. ∆P=30kW

D. ∆P=457kW


Một trạm phát năng lượng điện truyền đi một công suất p. = 100 kW trên đường dây dẫn (có điện trở thuầnR=8Ω) Điện áp hiệu dụng nghỉ ngơi trạm làU=10kV Cho biết năng lượng điện áp và mẫu điện luôn cùng pha. Tỉ số năng suất điện hao phí trên tuyến đường dây và hiệu suất điện thiết lập đi là: A. 0,8%. B. 0,4 %. C. 8%. D. 4 %.

Một trạm phát điện truyền đi một công suất p. = 100 kW trên phố dây dẫn (có điện trở thuầnR=8Ω) Điện áp hiệu dụng ở trạm làU=10kV Cho biết năng lượng điện áp và chiếc điện luôn cùng pha. Tỉ số hiệu suất điện hao phí trên đường dây và hiệu suất điện download đi là:

A. 0,8%.

B. 0,4 %.

C. 8%.

D. 4 %.


Một trạm phát điện truyền đi một công suất p = 100 kW trên phố dây dẫn (có điện trở thuầnR=8Ω) Điện áp hiệu dụng sinh hoạt trạm làU=10kV Cho biết năng lượng điện áp và cái điện luôn luôn cùng pha. Tỉ số hiệu suất điện hao phí trê tuyến phố dây và công suất điện mua đi là: A. 0,8%. B. 0,4 %. C. 8%. D. 4 %

Một trạm phát điện truyền đi một công suất p. = 100 kW trên tuyến đường dây dẫn (có năng lượng điện trở thuầnR=8Ω) Điện áp hiệu dụng sinh hoạt trạm làU=10kV Cho biết năng lượng điện áp và dòng điện luôn cùng pha. Tỉ số năng suất điện hao phí trên đường dây và hiệu suất điện mua đi là:

A. 0,8%.

Xem thêm: But - Icsc 0396

B. 0,4 %.

C. 8%.

D. 4 %


Một đường dây cài đặt điện luân chuyển chiều một pha bao gồm hai dây mang đến nơi tiêu thụ làm việc xa 5km, dây dẫn làm bằng nhôm bao gồm suất năng lượng điện trở là 2,5.10-8Ωm. Công suất và năng lượng điện áp hiệu dụng truyền đi theo thứ tự là 200 kW cùng 5kV, hiệu suất hao giá thành trên dây bằng 4% năng suất truyền đi, hệ số năng suất của mạch điện bằng 1. Diện tích s tiết diện của dây bằng A. 0,25cm2B. 0,4c...

Một con đường dây sở hữu điện xoay chiều một pha bao gồm hai dây cho nơi tiêu thụ nghỉ ngơi xa 5km, dây dẫn làm bằng nhôm bao gồm suất điện trở là 2,5.10-8Ωm. Hiệu suất và năng lượng điện áp hiệu dụng truyền đi theo thứ tự là 200 kW cùng 5kV, công suất hao tổn phí trên dây bằng 4% hiệu suất truyền đi, hệ số năng suất của mạch điện bởi 1. Diện tích tiết diện của dây bằng

A. 0,25cm2

B. 0,4cm2

C. 0,5cm2

D. 0,2cm2


Truyền một năng suất 500 kW xuất phát từ một trạm phát điện mang đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha. Biết công suất hao phí trên phố dây là 10 kW, năng lượng điện áp hiệu dụng ở trạm phạt là 35 kV. Coi hệ số năng suất của mạch truyền tải điện bởi 1. Điện trở tổng cộng của mặt đường dây download điện là A. 55 Ω B. 49 Ω C. 38 Ω D. 52 Ω

Truyền một hiệu suất 500 kW từ một trạm phát điện cho nơi tiêu thụ bởi đường dây một pha. Biết hiệu suất hao phí trên tuyến đường dây là 10 kW, điện áp hiệu dụng ngơi nghỉ trạm phân phát là 35 kV. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây mua điện là

A. 55 Ω

B. 49 Ω

C. 38 Ω

D.

Xem thêm: Vai Trò Của Tài Nguyên Khoáng Sản Là Gì? Tìm Hiểu Về Quyền Quản Lý Khoáng Sản

52 Ω


Ta phải truyền một công suất điện 1 MW bên dưới một điện áp hiệu dụng 10 kW ra đi bằng mặt đường dây một pha. Mạch điện tất cả hệ số công suất là 0,8. ước ao cho tỉ lệ năng suất hao phí trên đường dây không thật 5% hiệu suất truyền đi thì năng lượng điện trở R của con đường dây phải có giá trị A. R ≤ 3,2 Ω. B. R ≤ 6,4 Ω. C. R ≤ 3,2 kΩ. D. R ≤ 6,4 kΩ.

Ta đề xuất truyền một hiệu suất điện 1 MW dưới một điện áp hiệu dụng 10 kW ra đi bằng con đường dây một pha. Mạch điện bao gồm hệ số năng suất là 0,8. Muốn cho tỉ lệ năng suất hao phí trên đường dây không quá 5% hiệu suất truyền đi thì điện trở R của mặt đường dây phải có giá trị