Một Vườn Trẻ Dự Trữ Gạo Cho 120 Em Bé

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đang xem: Một vườn cửa trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé nhỏ ăn trong 20 ngày


Bạn đang xem: Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé

*

Một sân vườn trẻ dự trữ gạo mang lại 120 em bé bỏng ăn trong đôi mươi ngày.Nay có thêm một vài em cần số ngày nạp năng lượng bị giảm xuống 4 ngày.Hỏi có thêm từng nào em bắt đầu vào
Xem thêm: Should You Tell Your Boss You Are Looking For A New Job? How To Explain Your Reasons For Leaving A Job

*

TL

Đáp án:

=30=30 em bé.

Giải thích các bước giải:

Một em nhỏ nhắn sẽ ăn uống hết số gạo dự trữ trong:

20×120=240020×120=2400 (ngày)

Số gạo sau thời điểm thêm bạn sẽ đủ nạp năng lượng trong:

20−4=1620−4=16 ( ngày )

Số em sinh hoạt vườn trẻ sau khoản thời gian thêm là:

2400:16=1502400:16=150 (em)

Số em new đến:

150−120=30150−120=30 (em)

Đáp số: 30 em mới đến.

HT
Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Địa Hình Châu Á C Đặc Điểm Của Địa Hình Châu Á?

*

Một sân vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em nhỏ bé ăn trong đôi mươi ngày.Nay tất cả thêm một vài em bé bỏng nên số ngày ăn giảm đi 4 ngày.Hỏi tất cả mấy em new vào?

ố ngày ăn bây chừ của những em nhỏ nhắn là:

20-4=16(ngày)

Tóm tắt:

20 ngày: 120 em bé

20 ngày gấp 16 ngày số lần là:

20:16= (frac54)(lần)

Hiện nay có số em bé nhỏ ở vườn trẻ là:

120x(frac54)= 150(em)

Có số em new vào là:

150-120=30(em)

Đáp số: 30 em bé

ai k bản thân mình k lại

ta có: 20 ngày: 120 em

16 ngày:.....em?

ă không còn trong 16 ngày phải số em là:

120x 20:16= 150( em)

có thêm số em là:

150-120=30(em)

đáp số 30 em

Một vườn cửa trẻ dự trữ thức nạp năng lượng cho 120 em bé bỏng ăn trong đôi mươi ngày.Nay tất cả thêm một số trong những em bé xíu đến đề xuất số ngày ăn giảm xuống 4 ngày.Hỏi có bao nhiêu em new đến thêm?

mỗi em bé ăn số thức ăn này sẽ mất: 120x20=2400( ngày)

có số em bé bỏng đến thêm là: -120=30(em)

Một sân vườn trẻ dự trữ gạo mang lại 120 em nhỏ xíu ăn trong trăng tròn ngày.Sau đó tất cả thêm một số em bé bỏng mới đến đề nghị số ngày ăn giảm đi 4 ngày.Hỏi tất cả bao nhiêu em bé bỏng mới mang đến thêm?

Một trẻ ăn hết số gạo mất : 120 x 20 = 2400 ( ngày )

 Số ngày sụt giảm 4 ngày là : trăng tròn - 4 = 16 ( ngày ). 16 tức thì thi can so tre la 2400 : 16 = 150 tre. So tre dc them la 150 - 120 = 30 em

​Để ăn uống hết số gạo đó trong một ngày phải số em là :

120 x trăng tròn = 2400 ( em )

​Số gạo còn ăn được trong số ngày nữa là :

20 - 4 = 16 ( ngày )

Số em mang lại thêm là :

( 2400 : 16 ) - 120 = 30 ( em )

Đáp số 30 em

 

Một vườn cửa trẻ dự trữ gạo mang đến 120 em nhỏ bé ăn trong trăng tròn ngày.Sau đó bao gồm thêm một trong những em bé nhỏ mới đến đề nghị số ngày ăn giảm đi 4 ngày.Hỏi tất cả thêm bao nhiêu em bé nhỏ mới cho ?

Số em nhỏ nhắn ăn trong một ngày là :

120 x đôi mươi = 2400 ( em )

Số gạo đó ăn uống được số ngày là :

20 - 4 = 16 ( ngày )

16 ngày bao gồm số em bé xíu là :

( 2400 : 16 ) - 120 = 30 ( em )

Có thêm số em bé xíu mới mang đến là :

30 - 4 = 26 ( em )

Đáp số : 26 em bé

Cần ăn hết số gạo đó trong 1 ngày thì nên :

120 x đôi mươi = 2400 ( em )

Số gạo đó còn ăn được :

trăng tròn - 4 = 16 ( ngày )

Có số em nhỏ nhắn mới cho là :

( 2400 : 16 ) - 120 = 30 ( em )

Đáp số : 30 em

một sân vườn trẻ dự trữ gạo đến 120 em nhỏ bé ăn trong trăng tròn ngày . Nay tất cả thêm một vài em đề nghị số ngày bị giảm xuống 4 ngày . Hỏi có thêm từng nào em bắt đầu vào?

Để một bé ăn không còn số gạo thí cân số ngày là

120x20=2400(ngày)

Sau khi thêm một trong những em thì số ngày nạp năng lượng hết gạo là

20-4=16(ngày)

Số em của vườn cửa trẻ đó sau khoản thời gian thêm là

2400:16=150(em)

Số em mới vào là

150-120=30(em)

Đáp số: 30 em

Số gạo dự trữ đủ mang đến số suất nạp năng lượng là

120 x 20 = 2400 suất

Thời gian ăn thực tế là

20 -4 = 16 ngày

Số em nhỏ nhắn ăn thưucj tế là

2400 : 16 = 150 em

Số em nhỏ nhắn mới vào là

150 - 120 = 30 em

một vườn cửa trẻ dự trữ gạo cgo 120 em bé nhỏ ăn trong đôi mươi ngày ;nay gồm thêm một số em buộc phải số ngày ăn bị giảm sút 4 ngày hội bao gồm thêm bao nhiêu em bắt đầu vào ?

Một sân vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em nhỏ xíu ăn trong 20 ngày. Nay tất cả thêmmột số em đề nghị số ngày nạp năng lượng bị giảm đi 4 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu emmới vào?

Coi số gạo từng em bé bỏng ăn vào một ngày là 1 trong những suất gạo. 

Vườn trẽ đó dự trữ số suất gạo là: 

(120 imes20=2400)(suất) 

Số ngày ăn thực tế là: 

(20-4=16)(ngày) 

Có tổng số trẻ là: 

(2400div16=150)(em) 

Có thêm số em mới vào là: 

(150-120=30)(em) 

một bên trẻ dự trữ gạo mang lại 120 em nhỏ bé ăn trong trăng tròn ngày . Nay có thêm một số em yêu cầu số ngày ăn uống bị giảm đi 4 ngày . Hỏi tất cả thêm từng nào em mới vào ?

1 ngày có : 120 x trăng tròn = 2400

số ngày ăn sau khoản thời gian nhận thêm em bé bỏng là:

20-4=16

số em bé nhỏ thêm là

2400:16-120=30

Một sân vườn trẻ dự trữ gạo đến 120 em ăn uống trong trăng tròn ngày . Nay có thêm một trong những em buộc phải số ngày ăn bị giảm sút 4 ngày . Hỏi tất cả thên từng nào em bắt đầu vào ?