Naoh, Ba(Hco3)2 → H2O, Na2Co3, Baco3Tất Cả Phương Trình Điều Chế Từ Naoh, Ba(Hco3)2 Ra H2O, Na2Co3, Baco3

     

Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + H2O là phản ứng trao đổi. Nội dung bài viết này cung ứng đầy đủ thông tin về phương trình hóa học sẽ được cân bằng, điều kiện các chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + H2O

1. Phương trình phân tử của làm phản ứng NaOH + Ba(HCO3)2

Ba(HCO3)2+ 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3+ 2H2O

2. Điều kiện nhằm phản ứng Ba(HCO3)2tác dụng với NaOH xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba(HCO3)2

Phương trình phân tử

NaOH + Ba(HCO3)2→ BaCO3+ NaHCO3+ H2O

Phương trình ion

Na++ OH−+ Ba2++ 2HCO3−→ BaCO3+ Na++ HCO3−+ H2O

Phương trình ion rút gọn

Ba2++ HCO3−+ OH−→ BaCO3+ H2O

4. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng xảy ra khi mang lại Ba(HCO3)2tác dụng với NaOH

Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2tác dụng cùng với NaOH sau làm phản ứng mở ra kết tủa keo dán trắng

5. Bài bác tập vận dụng

Câu 1.

Bạn đang xem: Naoh, ba(hco3)2 → h2o, na2co3, baco3tất cả phương trình điều chế từ naoh, ba(hco3)2 ra h2o, na2co3, baco3

Dãy muối tính năng với hỗn hợp axit sunfuric loãng là:

A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl

B. CaCO3, Na2SO3, BaCl2

C. BaCO3, BaCl2, CaCl2

D. CaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Kim nhiều loại nào dưới đây vừa công dụng với hỗn hợp HCl vừa tính năng với NaOH ?

A. Cu

B. Zn

C. Al

D. Ag

Lời giải:

Đáp án: D


Câu 3.Dãy những hợp chất vừa công dụng được với hỗn hợp HCl vừa tính năng với dung dịch NaOH là:

A. AlCl3, Al2O3, Al(OH)3

B. Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3

C. Zn(OH)2, Al2O3, Na2CO3

D. ZnO, Cu(OH)2, NH4NO3

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4.

Xem thêm: 6 Mẫu Tóm Tắt Truyện Kiều Lớp 9 Tóm Tắt, Sơ Đồ Tư Duy Truyện Kiều Lớp 9 Ngắn Gọn & Dễ Hiểu

Chất làm sao sau đó là muối trung hòa

A. NaHCO3.

B. Na2HPO3.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Paris Bằng Tiếng Anh, Cổng Thông Tin:Paris/Một Bài Viết

C. NaHSO4.

D. NaH2PO4

Lời giải:

Đáp án: B

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

SO2 + H2S → S + H2O

SO2 + NaH → H2S + Na2SO4

SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4

SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4


Tham khảo các loạt bài xích Hóa học 12 khác:


Bài viết cùng lớp bắt đầu nhất

1 510 lượt xem
cài về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

reviews
liên kết
cơ chế
liên kết
bài viết mới tuyệt nhất
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
thắc mắc mới nhất
Thi thử THPT non sông
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1