Người Ta Làm Một Cái Hộp Dạng Hình Hộp Chữ Nhật

     
thắc mắc trong đề: Trắc nghiệm diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật gồm đáp án
*
Giải bởi Vietjack

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(12 + 9) × 2 = 42 (cm)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

42 × 6 = 252 (cm2)

Diện tích lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

12 × 9 = 108 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

252 + 108 × 2 = 468 (cm2)

Vì diện tích toàn phần của chiếc hộp chính bằng diện tích s bìa dùng để triển khai cái vỏ hộp nên diện tích s bìa dùng để làm cái hộp đó là 468cm2.

Bạn đang xem: Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật

Đáp số: 468cm2.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 468.

Đáp án đề nghị chọn là: B


Một tín đồ thợ gò loại thùng tôn ko nắp những thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 18dm, chiều rộng 8dm, chiều cao bằng 23chiều dài. Tính diện tích s tôn dùng để gia công thùng (không tính mép dán).


Một căn phòng kiểu dáng hộp chữ nhật tất cả chiều dài 6m, chiều rộng lớn 48dm, chiều cao 4m. Người ta ước ao quét vôi những bức tường bao bọc và nai lưng của hộ gia đình đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bởi 12cm2(biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?


Điền số phù hợp vào ô trống:

Một viên gạch kiểu dáng hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng lớn 8cm, độ cao 4,5cm. Một khối gạch do 6 viên gạch ốp xếp thành bản thiết kế hộp chữ nhật như hình vẽ:

*

Diện tích toàn phần của khối gạch kia là□cm2 .


Cho hình vỏ hộp chữ nhật có chiều rộng lớn 4,25cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng và dài ra hơn nữa chiều cao 5cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.


Người ta xuất bản tường rào xung quanh một cái hồ hình chữ nhật tất cả chiều dài 45m, chiều rộng kém chiều dài 23,5m, tường ngăn cao 1,6m. Cứ mỗi m2 tiêu tốn không còn 40000 đồng. Hỏi xây bức tường đó hết toàn bộ bao nhiêu tiền?


Một người thuê mướn thợ sơn phương diện trong với mặt ngoài một chiếc thùng sắt không có nắp dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 1,3m; chiều rộng 0,8m; độ cao 1,5m. Hỏi fan ấy phải trả bao nhiêu tiền nhằm sơn cái thùng đó, biết rằng tiền tô 1là 35000 đồng?


1. Diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

a) Định nghĩa

- diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

- diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và ăn mặc tích hai đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là a, chiều rộng là b và chiều cao là h.

- muốn tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi dưới mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Xem thêm: Just A Moment - Vòi Thứ Nhất Chảy Đầy Hồ Sau 2 Giờ

Sxq = (a + b) × 2 × h

- ước ao tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt dưới bằng tổng của chiều dài cùng chiều rộng nhân với 2.

- Diện tích mặt đáy bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

2. Một vài dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng nguyên tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ:Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 8cm, chiều rộng 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm^2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm^2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm^2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm^2

Diện tích toàn phần: 208cm^2

Dạng 2: Biết diện tích s xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, kiếm tìm chu vi lòng hoặc chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thứcSxq = (a + b) x 2 x h:

-Tìm độ cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- search tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*)Nếu biết diện tích toàn phần ta cũng chũm vào cách làm để tìm các đại lượng chưa biết.

Ví dụ: đến hình hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 217,5m^2 cùng nửa chu vi mặt đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

Xem thêm: Unit 5 Lớp 6 Writing: Write A Travel Guide About A Place You Know

Bài giải

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán bao gồm lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, tô tường …)

Phương pháp: Cần xác định xem diện tích cần tìm kiếm là diện tích s xung xung quanh hay diện tích s toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ: một căn phòng bản thiết kế hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Người ta ao ước quét vôi những bức tường xung quanh và trằn của hộ gia đình đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 12m^2 (biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?